SÜREÇ (PROSES) YÖNETİMİ

Seminer Amacı

 

Katılımcıların, kendi kuruluşlarının süreçlerini; belirleyebilir, iş süreçleri, destek süreçleri ve yönetim süreçleri olarak sınıflandırabilir, tasarlayabilir, yönetmek üzere sistem kurabilir, ilişkilendirerek süreç haritaları çizebilir, hiyerarşik olarak alt kademelere kadar yayabilir düzeye gelmelerini sağlamak hedeflenmektedir.

 
 

 

Seminer İçeriği

 

İş Hayatımızda Ne Yapıyoruz? Niçin Yapıyoruz?  
Müşteri-Kuruluş İlişkileri Fonksiyon Ve Bölümler Arasında Yaşanan Problemler Çözüm Aracı Olarak "Süreç Yönetimi"  
Toplam Kalite Yönetimi EFQM Modeli ve ISO 9000:2008'in Süreçlere Bakış Açısı Süreçlerin Belirlenmesi  
İş Süreçleri, Destek Süreçleri ve Yönetim Süreçleri Süreçlerin Tasarımı(Tanımlanması)  
Fonksiyonel Yapıda Süreçlerin Yönetimi  
Süreçlerin İlişkilendirilmesi  
Süreç Hiyerarşisi  
Süreç Haritalarının Çizilmesi  
Süreç Yöneticilerinin Atanması ve Katılımcılar Süreç Girdi, Çıktı ve Sorumlularının Belirlenmesi  
Kritik Süreçlerin Belirlenmesi Süreç İzlenmesi, Ölçülmesi, Metotları ve Analizleri  
Mevcut Süreçlerin İyileştirilmesi Uygulama Çalışmaları 

 
     

 

Katılımcı Profili

 

Süreç yönetimi uygulamayı hedefleyen, özellikle Toplam Kalite Yönetimi veya ISO 9000:2008 Kalite Yönetim Sistemi uygulamak isteyen, kuruluşların üst ve orta kademe yöneticileri. Konu ile ilgili uzmanlar ve TKY ve ISO 9000:2008 uygulamalarında sorumlu görevler üstlenen orta kademe yöneticilerle diğer çalışanlar.

 
     
  Süre  
  1 Gün 6 Saat