STRATEJİK PLANLAMA

Seminer Amacı

Stratejik planlama ile kuruluşunuzun; Bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolun tarif edilmesini, amaçlarınıza, hedeflerinize ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemlerin belirlemesine yönelik kısa, orta ve uzun vadeli geleceğe dönük bir bakış açısı kazanılmasını, kuruluşunuzun bütçesinin stratejik planlamada ortaya konulan amaç ve hedefleri ifade edecek şekilde hazırlanmasını, kaynak tahsisinin önceliklere dayandırılmasını, hesap verme sorumluluğuna rehberlik edilmesini, bugünü değil, geleceği düşünmeyi, somut hedeflere dayalı planlama yapmayı, aynı amaç ve ilkeler etrafında kenetlenmiş çalışanlara sahip olmayı, etkinlik ve verimlilik esaslı yönetim becerileri geliştirmeyi,

 • İzleme - Değerlendirme - Performans Ölçümü ile "Nasıl Ölçer ve Değerlendiririz?"
 • Faaliyetler ve Projeler ile "Nasıl Ulaşabiliriz?"
 • Vizyon, Misyon ve İlkeler, Stratejik Amaç ve Hedefler ile "Nereye Ulaşmak İstiyoruz?"
 • Durum Analizi ile "Neredeyiz?" sorularına cevap bulmayı hedefliyoruz.

Seminer İçeriği

 • Strateji Nedir?

 • Mevcut Durum Analizi,

 • Misyon ve Vizyon

 • İlke ve Değerler

 • Politika ve Stratejiler

 • İç Unsurların Belirlenmesi ve SWOT Analizi

 • Dış Unsurların Belirlenmesi ve PESTEL Analizi

 • Stratejik Hedefler

 • Stratejik Hedef Belirleme

 • Dönemsel Hedefler,

 • Hedeflerin Gözden Geçirilmesi,

 • Yeterlilik Analizi

 • Slogan oluşturma

Katılımcı Profili

Genel Katılım

Süre
1 Gün 6 Saat