KURUM KÜLTÜRÜ

Seminer Amacı

Hızla değişen ve gelişen iş hayatında "tüm çalışanları tarafından paylaşılan ve herkesin içinde yer aldığı ortak anlayış ve temel inanç sistemleri" ne sahip olan şirketler, amaçları doğrultusunda diğerlerinden daha farklı bir anlayışla hareket etmektedirler. Bu anlamda kurum kültürü, odadaki atmosfer, taşların arasını dolduran ve şirketi amacına yaklaştıran harç gibidir. 

Katılımcıların, kurum kültürü ile ilgili teori, kavram ve uygulamalara yakınlaştırılması, kurum kültürünün yönetimi ve özellikle de örgütlerin temel inanç ve değer sisteminin çalışanlara benimsetilmesinde iletişimin rolü konusunda bilgilendirilmeleridir.

Seminer İçeriği

  • Kurum kültürünün evrimi,

  • Kurum Kültürü kavramı,

  • Kurum Kültürü nasıl başlar?

  • Kurum Kültürü nasıl korunur?

  • Kurum Kültürü nasıl değiştirilir?

  • Kurum Kültürünün çalışanlara benimsetilmesinde iletişim ve halkla ilişkiler yönetimi

Katılımcı Profili

Tüm çalışanlar

Süre

1 Gün 6 Saat