x (Kapat)


“Elginkan Vakfı ismini kullanarak, öğrencilerden kişisel bilgi ve para isteyenlere

itibar etmeyiniz.”


DEĞİŞİM VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME (KAİZEN)

Seminer Amacı

  TKY. Toplam (Bütünsel – Topyekün) Kalite Yönetiminin en temel faaliyeti olan Proses, ürün, hizmet gibi en temel faaliyetlerde SÜREKLİ İYİLEŞTİRME & GELİŞMEYİ amaçlayan Japon felsefesini incelemek ve bu felsefe için gerekli   TKY. kavramlarını tanıtmak, öğretmektir, Bu programla katılımcılara kalite kavramları ve tarihsel perspektif kapsamında KaiZen felsefesinin tanıtımı yapılacak ve sürekli geliştirme ile ilgili yöntem ve teknikler uygulamalı olarak  işlenecektir. TKY Faaliyetlerine başlamış veya başlayacak firma yöneticilerine/katılımcılara bilgi aktararak gelişmeye ışık tutmaktır.

 

Seminer İçeriği

 
  • Değişim,

  • Sürekli iyileştirme,

  • Sürekli iyileştirmenin uygulanması,

  • Sürekli iyileştirme araçları,

  • Uygulama örnekleri

 
     

 

Katılımcı Profili

 
  Çalışanlarının işgücü potansiyelini  harekete geçirip bilgi ve becerilerini geliştirip verimli ve başarılı olmak isteyen  , işveren vekilleri (ilk, orta ve Üst kademe yöneticileri), ve her kademeden çalışanlar (usta-posta başı formenler, mühendisler, şefler, müdürler v.b.) katılabilirler.  
     
  Süre  
  1 gün (6 saat)