TS-EN ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Seminer Amacı

Artan uluslar arası rekabet, Avrupa pazarı ve çevre koruma ile ilgili yeni hukuksal uygulamalar, ürün ve hizmetlerin kalitesine ilişkin artan yeni talepleri de birlikte getirmektedir. İşte bu talepleri gittikçe artan uluslararası ticaret çerçevesinde ortak bir zemine oturtma amacıyla ISO (Internatıonal Organisation for Standardisation) tarafından 1987'de ISO 9000 serisi kalite güvencesi standartları yayımlandı. Aralarında ülkemizinde yer aldığı pek çok ülke bu standardı kendi ana diline çevirerek ulusal standart olarak kabul etti. Ayrıca Avrupa Standartlar Komitesi (CEN)'de 1988'de aynı standardı EN 29000 adı altında Avrupa standardı olarak benimsedi. 1994 yılında 1. revizyon, 2000 yılında 2. revizyon ve 2008 yılında 3. revizyon, 2015 yılında 4. revizyon gerçekleştirilmiştir.

TS ISO 9000 gerek bir kalite sistemi oluşturmak, gerekse mevcut kalite sistemini değerlendirmek amacıyla kullanılabilen bir kalite yönetim sistemi modelidir. Söz konusu model sağduyuya dayalı temel bir yönetim sistemi için bir dizi şart sıralamakta ve uygulamak için gerekli araçları vermektedir. Aynı zamanda maliyetlerde düşüş, yönetimin sistemi kontrolünde gelişmişlik ve organizasyonun tümünde bir verimlilik artışı hedeflenmektedir. TS ISO 9000 üretim kuruluşlarının yanı sıra finans, sigortacılık, turizm, eğitim, sağlık, v.b. diğer hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlarda da uygulanabilecek bir standarttır.

Kuruluşun uyguladıkları Kalite Güvence Sistemlerinin TS ISO 9000 sistemlerine uygunluğu 3. taraf denetimler gerçekleştiren bağımsız kuruluşlar tarafından belgelendirilmektedir. Bu belgelendirmek kuruluşun yönetimine ve müşterilerine, sahip olduğu sistemlerin TS ISO 9000 serisi standartların gerekliğine uygunluğunun güvencesini vermektedir. Ayrıca sistemlerin tarafsız gözle denetimi ve değerlendirilmesi gereken iyileştirmelerin sağlanması için etkin bir araçtır.

     

 

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Standartları konusunda temel bilgileri vermek, çalışanlara bu sistemin uygulanabilmesi için yapmaları gerekenleri kavratmak.

 

Seminer İçeriği

 

 

·         Kalite İle İlgili Temel Bilgiler - Tanımlar

·         Kalite Neden Gereklidir ?

·         Kalite Güvence Sistemleri ve Gelişimi

·         Standardın  Yapısına Genel Bir Bakış

·         Süreç Yaklaşımı

·         ISO 9001:2015 Standart Maddelerinin Tanıtımı ve Yorumlanması

·         Genel Gereklilikler

·         Yönetimin Sorumluluğu

·         Kaynak Yönetimi

·         Ürün Gerçekleştirilmesi

·         Ölçme, Analiz ve İyileştirme

·         Pratik ve Örnek Çalışmalar

·         ISO 9001:2015 KYS Belgelendirme Süreci

·         Kalite Yönetim Sistemlerinin ve Belgelendirmenin Aşamaları ve Faydaları

 
     

 

Katılımcı Profili

Tüm çalışanlar

 
   
Süre  
2 gün 12 saat