x (Kapat)


“Elginkan Vakfı ismini kullanarak, öğrencilerden kişisel bilgi ve para isteyenlere

itibar etmeyiniz.”


TS-EN ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

Seminer Amacı

Günümüzde kaynak kullanımının, atıkların uzaklaştırılmasının, su ve toprak kirliliğinin gelecek nesilleri tehdit ettiğinin farkına varılmasıyla birlikte kuruluşlar, iş dünyasında kalabilmek için gittikçe artan bir tempoyla çevre boyutunu, iş stratejilerine ve uzun vadeli planlarına almak zorunda kalmışlardır. Bu, çevreye duyarlı diğer rakiplerle rekabet ve beklentileri gittikçe artan kamuoyunun memnun edilmesi açısından da önemlidir.Çevre politikası ve çevre stratejileri, kuruluşun çevre yönlerinin, faaliyetlerine entegrasyonu için başlangıç noktasıdır. Çevre yönetim sistemleri ve çevre denetimleri, politika ve amaçların gerçekleştirilmesi için sistemli bir yaklaşımın başlıca araçlarıdır. Bunlara ek olarak, çevre hayat boyu değerlendirme metotları, çevre etiketleme programları ve performans değerlendirme metotları geliştirilmektedir. Birçok ülkede bu araçların kuruluşlarca yasal zorunluluk olmaksızın kullanılması, devlet tarafından teşvik edilmektedir. Aynı zamanda ulusal ve uluslararası kuruluşlar etkin bir çevre yönetimi için bu araçları uygulamaya almışlardır.1992 yılı Haziran ayında Rio de Janerio'da yapılan ve Türkiye'nin de temsil edildiği Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı sonucunda ortaya çıkan raporda "sürdürülebilir kalkınma" şöyle tanımlanmıştır. "Gelecek nesillerin gereksinimlerini karşılama yeteneğinin engellenmeden bu günün gereksinimlerini karşılayan gelişme". Bu çerçevede çevre yönetim sistemi ve denetleme konusunun açıklığa kavuşması gereksinimi doğmuş olup, standardizasyon ve belgelendirme konusunda uluslararası seviyede çalışmalar ISO tarafından başlatılmış ve ISO 14000 serisi standartlar yayınlanmıştır.Bir kuruluş, çevre kalitesinin muhafazası ve geliştirilmesi, insan sağlığının kendi faaliyetlerinden ürün ve hizmetlerinden kaynaklanması muhtemel etkilerden korunması için etkin bir çevre yönetim sistemini uygulamaya koymalıdır.Çevre yönetim sistemini de ihtiva eden bir genel yönetim sistemine sahip olan bir kuruluş; ekonomik yararlarla çevreye yönelik yararları dengeleyip bütünleştirebilen bir çatıya sahip demektir.

 

 

 

 

Katılımcılara çevre kirlenmesi, kontrolü ve çevre yönetim sistemleri hakkında temel bilgileri vermektir. 

 

Seminer İçeriği

 
 • Çevre Yönetimi Sistemi nedir?

 • Çevre Yönetim Sistemi standartları,

 • Çevre riski ve çevre fırsatları,

 • Çevre yönü, çevre etkisi kavramları,

 • Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı,

 • Çevre yönetim sistemlerinin amaçları,

 • Başlangıç mahiyetinde gözden geçirme nedir?

 • Çevre politikası,

 • Çevre yönetimi için alt yapısının oluşturulması ve bu amaç için veri toplama,

 • Çevre programının geliştirilmesi,

 • Çevresel sorumluluklar,

 • Çevre ile ilgili prosedür,

 • Çevre tetkiki,

 • ISO 14001 ve ISO 9001 entegrasyonu.

 
     

 

Katılımcı Profili

 

İlgili  yöneticiler, bölüm yöneticileri ve kuruluş içerisinde TS ISO 14001'e uygun bir çevre yönetim sistemi kurmakla ve uygulamakla görevli çalışanlar.

 
     
  Süre  
 
2 gün 12 saat