x (Kapat)


“Elginkan Vakfı ismini kullanarak, öğrencilerden kişisel bilgi ve para isteyenlere

itibar etmeyiniz.”


TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

Seminer Amacı

Uygulanan sınav sistemi içerisinde pek çok gençlerimiz üniversitelerde okudukları bölümlere yanlış tercihler sonucunda düşmekte, maalesef neden okuduğunun ve mezun olunca ne yapacağının kendisi de tam bilincinde olmadan üniversitelerde okumakta ve mezun olmaktadırlar. Bu amaçsızlık ve buna bağlı olarak gelen hedefsizlik, herhangi bir okul mezunu olarak değişik kademelerde çalışmaya başlayanların geneli için de geçerlidir. Çoğu herhangi bir sanayi ve iş tecrübesi olmayan bu çok değerli gençlerimiz, bu durumda bir türlü kalifiye hale gelememekte ve hayat boyu oradan oraya sürüklenebilmektedirler. Bunun altında yatan ana sebepler ise amaçsızlık, hedefsizlik, kendini yeterince tanıyamamak, sebat edememek ve yaşamda aranan elemanlarda olması gerekenlerin farkında olmamaktır.

İşte bu eğitimde anlatacaklarımızı yaşamda uygularsanız, daha üniversite sıralarından hayata hazırlanmaya başlamış olacaksınız. Bu ve benzeri eğitimlerin neye yaradığını anlayacaksınız. Bakış açılarınızla beraber ufuklarınız ve geleceğiniz değişecek. Bu bakış açısını yakalayan kişilerin ve iş yerlerinin neleri başardığını göreceksiniz. “Toplam Kalite” yi oluşturan parçaları tanıyacak, kalite bilinciniz artacak, sorunlara karşı daha duyarlı olacaksınız. Yaşam boyu sürekli gelişmeye hazır hale geleceksiniz. Yapacağınız işe “kendi işiniz” açısıyla bakmayı öğreneceksiniz. Bunlar da size başarıyı getirecek, işletmelerde “aranan eleman”lar olacaksınız. Bir okuldan mezun olup iş arayanlar ya da çalışanlar için de yukarıda söylediklerimiz geçerli…

     
 

Rekabetin kendini serbest olarak ortaya koyması kalitenin artık ürün veya hizmet veren tarafından değil, ürün veya hizmeti alan tarafından saptanması gerektiği gerçeğini ortaya koymuştur. Bu noktadan hareketle Toplam Kalite kavramı tüm şirket çalışanlarına yayılmalı ve onlar tarafından uygulanmalıdır.

 

Seminer İçeriği

 
 • Kalite ve toplam kalite,

 • Eğitim , değişim ve dirençler

 • Herkesin katılımı

 • Yaratıcılık

 • Misyon-vizyon-hedef birliği ve önemi

 • Müşteri odaklılık

 • Sürekli iyileştirme

 • Cedac

 • PUKÖ döngüsü

 • Sıfır hata ve poka-yoke

 • Kalite çemberleri

 • Kalitede ISO ve TSE boyutları

 

 

Katılımcı Profili

 

Fakülte ve MYO öğrencileri, mezunları, iş yerlerindeki her kademeden tüm çalışanlar.
(Bütün eğitimlerden önce  ilk olarak alınması en yüksek verim getiren seminer.)

 
     
  Süre  
  1 Gün 6 Saat