x (Kapat)


“Elginkan Vakfı ismini kullanarak, öğrencilerden kişisel bilgi ve para isteyenlere

itibar etmeyiniz.”


MESLEK ETİĞİ

Seminer Amacı

  • Çalışanlarda kuruma aidiyet hissinin gelişmesine katkı sağlamak
  • İşletmelerde iç dayanışmayı güçlendirecek iletişim yöntemlerini ortak davranış biçimlerini kavratmak
  • Birey ve toplum bazında saygınlık ve imaj kavramlarına dikkat çekmek
  • Meslek etiği ilkelerini işletme kültürüne katkı sağlayacak şekilde örneklerle göstermek
  • İşletmenin gelişimine katkı sağlayacak problem çözme tekniklerinin kullanımını kavratmak

Seminer İçeriği

  • Mesleki etik ve ahlak kavramları
  • Meslek etiği ilkeleri
  • Karakter ve kişilik kavramları
  • İşletmelerde iletişim, imaj
  • Problem çözme sistematiği

Katılımcı Profili

İşverenler, çalışanlar, öğrenciler