İSG RİSK ANALİZİ

Seminer Amacı

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 4’üncü maddesine göre risk değerlendirmesi, işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları ifade eder. Ayrıca, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 10 uncu maddesine göre işverenler, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. 

Seminer İçeriği

 • Tanımlar, 
 • Risk Analizi Nedir
 • Risk Analizi Evreleri
 • Tehlike ve Risk Terimlerinin Tanımı
 • Uluslararası kabul görmüş risk değerlendirmesi yöntemleri
 • Risklerin belirlenmesi, 
 • Risklerin Derecelendirilmesi, 
 • Kontrol Yöntemlerinin belirlenmesi, 
 • Is Hayatında ISG Riskleri Nelerden Kaynaklanır
 • Risk Yaklaşımı ve Risk Değerlendirmesinin Taraflar Açısından Yararları Nelerdir
 • Örnek Çalışmalar

Katılımcı Profili

İş yerlerinde çalışan mühendis ve teknik personel, konuya ilgi duyan diğer katılımcılar.
 
 Süre
 1 gün 6 saat