x (Kapat)FASİLİTASYON (YARATICI KARAR ALMA VE KOLAYLAŞTIRICILIK)

Seminer Amacı

Yaratıcı ve katılımcı karar alma toplantılarında yer alanların, farklı amaç ve sorunlar için bir araya gelinerek ortak akıl ve çözüm arayışı ihtiyacı duyulan toplantı ve çalıştayları yöneten kişilerin fasilitasyon yeteneklerini güçlendirmek, değişim yönetimindeki etkinliklerini artırmak.

Seminer İçeriği

Fasilitasyon Nedir?

Toplam Performans Yönetiminde Fasilitasyon Etkisi

Fasilitasyon Tekniklerinin Kullanım Alanları

Fasilitasyon Aşamaları

Hazırlık Aşaması

Yürütme Aşaması

Sonuçlandırma ve Takip

Fasilitatörlük Becerileri

·         Karar alma

·         Problem çözme

·         Strateji oluşturma

·         Uyuşmazlık giderme

·         İletişimi geliştirme

·         Değişimi yönetme

·         Ürün/hizmet geliştirme

·         Yenilik getirme

Fasilitasyon Teknikleri

·         Etkin Fasilitatörün Kritik Başarı Faktörleri

·         Hedeflerle Yönetim ve Süreç Yönetimi ile Fasilitasyon

·         Fasilitasyonun Değişim Yönetimi İlişkisi

·         Fasilitasyonun Liderlik İlişkisi

·         Performans Değerlendirme Görüşmelerinde Fasilitatör Yönetici Anlayışı

Performans Yönetimi Eğitimi, Performans Değerlendirme Eğitimi ve Fasilitasyon

Katılımcı Profili

Genel Katılım

Süre
1 Gün 6 Saat