HEDEF ODAKLI ÇALIŞMA

Seminer Amacı

Programda, kurum çalışanlarının hem kişisel olarak, hem de ekip için yüksek hedefler belirleyerek maksimum seviyede potansiyel çalışma ortamını yaratmasına ışık tutmaktadır. Eğitim yüksek performansın geliştirilmesinde farklı beceri ve sistemleri içeren yeni bir yaklaşımla verilmektedir.

Seminer İçeriği

·                    Başarı Kavramı

·                    Başarılı sonuçlar için anahtarlar

·                    Başarı için özgüven

İnisiyatif alabilme

Süreklilik sağlayabilme

·                    Amaç nedir? Amaç belirlemek neden önemlidir?

·                    Neden amaçlara ulaşamıyoruz?

·                    Başarılı ve sonuç odaklı olmayanlar

·                    Sonuç odaklı insan nasıl olur?

·                    Hedef ve motivasyon kavramı

·                    Sonuç odaklılık için karar verme yetkinlikleri

Etkin karar nedir ?

Etkin kararların özellikleri ve akış şemaları

Karar verilirken kullanılan kaynaklar

Gözlemler, teknik veriler, geçmiş deneyimler

Karar vermeye etki eden faktörler

·                    Heyecanlar, kaygılar, engellenmeler

·                    Savunma mekanizmaları, önyargılar

·                    İhtiyaçlar ve karar verme

Karar çeşitleri

Stratejik kararlar

Stratejik kararları hayata geçirme

·                    Hedef oluşturma, strateji belirleme, aksiyon planları yapabilme      

·                    Duygu-duygusal kararlar

Duygusal kişiler

Mantıksal kişiler

·                    Karar vermede zaman baskısı

Kişisel kararlar, ekip kararları

Risk ve karar verme

Değerlendirme ve kapanış

Katılımcı Profili

Genel Katılım

Süre
1 Gün 6 Saat