KURUMSAL AİDİYET

Seminer Amacı

Şirketlerde aidiyet duygusunun oluşumu ve bağlılığın arttırılmasına ilişkin farkındalık kazandırmak. Turnover oranlarını şirket için yeterli ve/veya gerekli seviyede tutmanın önemi ve işgücü ve verimlilik kaybını önlemenin ipuçlarını vermektir.

  • Kurumsal inanç ve değerlerin öneminin anlaşılması

  • Çalışanların bireysel hedefleriyle kurum hedeflerinin örtüştürülmesi

  • Çalışanların motivasyon kaynaklarının tespit edilmesi

  • Yüksek performanslı  kurum kültürü oluşturulması

  • Biz bilinciyle kurumsal sadakatin artması planlanmaktadır.

Seminer İçeriği

AİDİYET VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK

o  İnsanlar neden çalışırlar?

o  Araştırma sonuçları

o  Kuruma yönelik nörolojik algı seviyeleri

o  Maslow ‘un etkisi

o  Örgütsel bağlılık çeşitleri ve nedenleri

o  Duygusal bağlılık

o  Normatif bağlılık

o  Devam bağlılığı

·         SESSİZLİK VE İLETİŞİME  ETKİSİ

o  Sessizliğin sarmalında anahtar düşünceler

o  İnsanlar neden sessiz kalırlar?

o  Sessizliğin kurum içi iletişime etkisi

·         TÜKENMİŞLİK VE PSİKOLOJİK KONTRAT

o  Tükenmişlik nedir?

o  Bireysel

o  Örgütsel

o  Psikolojik kontrat ve ihlal algısı

o  Psikolojik kontrol nedir?

o  Hangi durumlar kontratı bozar?

o  Iceberg modeli

o  Venn diyagramı

·         AİDİYET YARATMANIN PÜF NOKTALARI

o   Oryantasyon ve işe alım süreci

o   Kurum içi iletişim

o   Performansa liderlik etme

Katılımcı Profili

İK, çalışanlar ve yöneticiler

Süre
1 Gün 4 Saat