PROTOKOL KURALLARI

Seminer Amacı

Protokol; kamusal ve kurumsal yaşamdaki bütün törensel etkinliklerde; toplantılarda ve resmî görüşmelerde; konuşma ve davranışlarda; resmî yazışmalarda, giyimde, kabul ve ziyaretlerde; davet ve ziyafetlerde yöntem ve biçim yönünden uyulması ve uygulanması gereken kurallar bütünüdür. Bakanlığımızda bireysel ve kurumsal temsil ve saygınlık açısından, bütün yöneticilerin ve uzmanların kamusal ve kurumsal protokol kurallarını iyi bilmeleri ve bu kuralları doğru uygulamaları gereklidir. Çünkü protokol kurallarını bilmek kişiye güven verir; bu kurallara uymak kişinin ve kurumun saygınlığını artırır; uymamak ise kişiye ve kuruma zarar verebilir. Bu seminerde katılımcıların kamusal ve kurumsal yaşamda protokol ve sosyal davranış kuralları konularındaki bilgilerini ve temsil niteliklerini geliştirmek; bireysel ve kurumsal üstünlük ve saygınlıklarını artırmak amaçlanmaktadır. 

Seminer İçeriği

 Kamusal ve kurumsal yaşamda protokolün anlamı, yeri ve önemi.

·         Protokol konuları ve uygulama alanları

·         Protokolde temel ilke ve kurallar Resmî yaşamda hanımlarda ve erkeklerde giyim ve bakım kuralları

·         Davet ve ziyafet protokolü (Resmî ve sosyal yemekler. Sofra ve yemek kuralları)

·         Makam protokolü ve ast-üst ilişkileri

·         Taşıt protokolü Resmî görüşme ve toplantı protokolü

·         Resmî yazılarda protokol kuralları Resmî ve sosyal davranış protokolü

·         Resmî ve sosyal ziyaret kuralları

·         Kurumsal protokol uygulamaları

Katılımcı Profili

Yöneticiler, Öğretmenler, Çalışanlar, Aileler ve Öğrenciler.

Süre
1 Gün 4 Saat