UYGULAMALI BORDRO YÖNETİMİ

Seminer Amacı

Bordrolama işlemlerini yapmak.

Seminer İçeriği

 

BORDROLAMA

Bordro ile ilgili Yasal düzenlemeler,

 • Ücret bordrosunda bulunması gerekli bilgiler

 • Ücretin tanımı

 • Brüt Ücret

 • Ücretler ve ücret sayılan ödemeler,

 • İşverenin Tarifi

Ücretlerden Yapılan Kesintiler

 • Sosyal Güvenlik Kesintileri,

 • SGK Primleri,

 • İşsizlik Primleri

 • Sigorta Primine tabi kazançların Alt ve Üst sınırı,

 • Sosyal Güvenlik Desteleme Primi,

 • Sosyal Güvenlik primi destekleri ve % 5 indirim,

 • Ek ödemelerden matrahı aşan ödemeler ve SGK primi uygulaması,

 • Vergi Kesintileri,

 • Damga Vergisi Kesintisi,

 • Gelir Vergisi Matrahı,

 • Sakatlık indirimi

 • Asgarî geçim indirimi

 • Gelir Vergisi Tarifesi

 • Gelir Vergisi Kesintisi,

 • Muhtasar beyanname

 • İşveren Tarafından ödenen primleri

Ücretin işverene maliyeti,

 • Brüt Ücretler

 • Sigorta Prim Oranları

Örnekler uygulamalar

Prime esas kazançlar,

 • Hizmet akdi ile çalışanlarda prime esas kazançlar

 • Tümü prime tabi tutulmayacak ödemeler

 • Kısmen prime tabi tutulacak ödemeler

Bordro Muhasebe Kaydı

İlgili Sosyal Güvenlik Uygulamaları 

İşyeri açılışı, devri, nakli

 • İşyeri Giriş Bildirgesi,

 • Bölge Çalışma işlemleri

 • Aylık Bildirge

 • Eksik Gün Bildirimi

 • İş Kazası ve Bildirimleri

 • Hastalık bildirimi

 • Özlük Dosyası

 • Ücretlerin Ödenmesi

Çıkış İşlemleri ;

 • Yıllık Ücretli İzin ve İzin Bordrosu

 • Kıdem ve İhbar Tazminatı

 • İbraname

İşsizlik Sigortası Uygulaması

 • İşten Ayrılış Bildirgesi

 • İşsizlik Ödeneği

 
     

 

Katılımcı Profili

Şirketlerin personel ve insan kaynakları departmanı çalışanları, Şirketlerin Mali Yöneticileri, Mali Müşavirler adayları ve denetçi adayları, üniversitelerin işletme, iktisat vb. son sınıfta okuyan yada bu bölümlerden mezun olup bu alanda çalışmayı düşünen ve ilgi duyan kişiler.

 
   
Süre  
2 gün 12 saat