YÖNETİM BECERİLERİ VE LİDERLİK

Seminer Amacı

Seminer İçeriği

Katılımcı Profili