x (Kapat)


“Elginkan Vakfı ismini kullanarak, öğrencilerden kişisel bilgi ve para isteyenlere

itibar etmeyiniz.”


PROBLEM ÇÖZME VE KARAR VERME

Seminer Amacı

Şirketin çeşitli fonksiyonlarında, farklı kademelerde çalışan personelin, günlük çalışma hayatında karşılaştıkları sorunlarla ilgili uygulanabilir ve kalıcı çözümler bularak, daha doğru ve hızlı karar alabilmelerini sağlamak için gerekli donanımı kazandırmaktır. 

Varılmak istenen nokta; katılımcılara problem çözme ve karar verme süreçlerine ait sistematik yaklaşımlar ve teknikler öğretmek.

Seminer İçeriği

  • Problem nedir?
  • Problem çözme ve karar alma süreci.
  • Olaylara geniş perspektiften bakmak.
  • Konu ile ilgili bilgi toplamak,
  • Problemi doğru tanımlamak: amacı, hedefleri, etkileyen ve kısıtlayan faktörleri tanımlamak.
  • Verilen bir problemin çözülmesi
  • Problemin “basamak yöntemi” ile çözülmesi.
  • Analiz, olaylar arasında sebep-sonuç ilişkilerini ortaya çıkarmak
  • Önyargıları yıkmak.
  • Alternatifleri çözümleri belirleme - tanımlama ve en uygun alternatifi seçmek.

Katılımcı Profili

Genel katılıma açık seminerdir.

 

Süre     

1 Gün 4 Saat