KRİZ YÖNETİMİ

Seminer Amacı

Kriz, çoğunlukla öngörülemeyen ve olağandışı sorunların sarmaladığı ortamları oluşturur. Bundan dolayı, şirketlerin kendilerine özgün ve özel olarak yönetmeleri gereken durumlardır. Bu bağlamda, yetkin personelin yer aldığı ve belirli bir program çerçevesinde daha önce olmuş vakalar ve senaryolara dayalı çalışmaların yapılması zorunludur. Asıl önemli olan tüm çalışanlarda kriz olgusunun iyi anlaşılması ve ortak bilinçlendirme çalışmalarının yapılması gereklidir. Kestirimler ve önlemeye yönelik standartların oluşturulmasını ön plana alan dokümantasyon yönetiminin, donanımlı bilgi birikiminin yanı sıra iki önemli nokta, İletişim ve Eşgüdüm yapılan alıştırmalarla pekiştirilmelidir.

Seminer İçeriği

·     Kriz Kavramı

·     Krizin Nedenleri

·     Krizin Türleri

·     Kriz Yönetimi Aşamaları

·     Kriz Yönetimi Teknikleri

·     Kriz Ortamında Stratejik Yönetim

·     Krizi Yönetmek İçin: Kriz Merkez Kurulu

·     Takım Çalışması ve Liderlik

·     İletişim ve Eşgüdüm

·     Kriz Senaryolarının Hazırlanması

·     Kriz Planı Oluşturma

·     Kriz Sonrası Faaliyetler ve Krizin Olumsuz Sonuçlarının Telafisi

·     Krizden Ders Almak ve Krizleri Fırsata Dönüştürmek

Kriz Yönetimi Vaka Analizleri 

Katılımcı Profili

Genel Katılım

Süre
1 Gün 6 Saat