HEDEF BELİRLEME

Seminer Amacı

Günümüzde yapılan araştırmalar, insanların çoğunun kesinleşmiş bir hedeflerinin olmadığını göstermektedir. Çoğu birey, geleceğinden umutsuz bir biçimde kariyer ve hayat planı yapamamaktadır. Bunun üstesinden gelmenin başlıca yolu, kişisel farkındalığı artırarak, değerlerimizi bilmek ve bu değerlerimizden kaynağını alan hedeflerimizi belirleyerek, eylem adımlarını oluşturmaktır.

Bu eğitimde amaç, katılımcılara hedef belirleme ve sonuç almanın önemini anlatarak, hayattaki değerlerini ve gerçek hedeflerini belirlemelerini sağlamaktır.

Seminer İçeriği

 • Bireysel olarak istenen hedefi belirleme

 • Geçmiş performansı değerlendirme, gelecek performansı artırma

 • Çözüm odaklı bakış açısı kazanmak

 • Doğru Hedef Belirleme Teknikleri

 • Planlama Süreci ve Uygulamalar 

 • Önceliklerin Belirlenmesi 

 • Değerlerin Hedefe Etkisi

 • Kişisel Misyon İfadesi

 • Çevresel Faktörlerin Hedeflere Etkisi

 • Hedefle İlgili Stratjilerin Belirlenmesi

 • Uygulama Planı ve Kontrol 

 • Kişisel Karar Alma ve Çok Kriterli Sistemler 

 • Planlamada Etkili Zaman Yönetimi

 • İçsel ve Dışsal Kaynakların Organize Edilmesi

 • Eylem Planlarının Oluşturulması

Katılımcı Profili

Planlı bir şekilde hedeflerini belirlemek isteyen herkes.

SÜRE

1 Gün - 4 Saat