x (Kapat)


“Elginkan Vakfı ismini kullanarak, öğrencilerden kişisel bilgi ve para isteyenlere

itibar etmeyiniz.”


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Seminer Amacı

 

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulabilmesi için iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgileri edinmek, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatı tanımak ve işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından alınması gereken temel önlemleri öğrenmektir.

 

Seminer İçeriği

 
  • 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İle İşveren Ve Çalışanlara Gelen Sorumluluklar.

  • Kaza Teorilerinden Domino Teorisi Hakkında Bilgi Verilmesi.

  • Fiziksel, Kimyasal Etmenler Ve Alınması Gerekli Önlemler.

  • Kişisel Koruyucu Donanımlar Ve Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması

  • İş Sağlığı Ve Güvenliği Kültürü Bilinci Oluşturmada Paydaşların Rolleri Hakkında Bilgi.

 
     

 

Katılımcı Profili

  İş yerlerinde çalışan mühendis ve teknik personel, konuya ilgi duyan diğer katılımcılar.  
     
  Süre  
  1 gün 6 saat