x (Kapat)


“Elginkan Vakfı ismini kullanarak, öğrencilerden kişisel bilgi ve para isteyenlere

itibar etmeyiniz.”


Hidrolik-Pnömatik Geliştirme ve Uyum Eğitimi

KURS İÇERİĞİ

Hidrolik-Pnömatik Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Kursun Amacı:

Katılımcılara genel hidrolik bilgileri kazandırmak. Hidrolik devre elemanlarının adını, iç yapısını, çalışma prensibini öğretmek. Hidrolik devrelerde meydana gelecek arızaları bulma ve giderebilme becerisi kazandırmak. Yeni bir devre tasarımında veya mevcut bir devrede değişiklik yapabilme beceri kazandırmak.
Genel pnömatik bilgileri kazandırmak. Pnömatik devre elemanlarının adını, iç yapısını, çalışma prensibini öğretmek. Pnömatik devrelerde meydana gelecek arızaları bulma ve giderebilme becerisi kazandırmak. Basit pnömatik devre tasarımı yapabilme becerisi kazandırmaktır. Pnömatik elemanların bakımlarının yapılması ve bakım sırasında dikkat edilecek hususların neler olduğu bilgisini kazandırmaktır.

Kursun İçeriği:

 • Hidroliğin tanımı ve özellikleri
 • Hidroliğin temel prensipleri
 • Hidrolik güç birimi
 • Hidrolik pompalar
 • Hidrolik Filtreler
 • Hidrolik silindirler
 • Yön kontrol valfleri
 • Basınç kontrol valfleri
 • Akış kontrol valfleri
 • Hidrolik akümülatörler
 • Sızdırmazlık elemanları
 • Hidrolik yağlar, kavitasyon
 • Bağlantı elemanları
 • Hidrolik devre çizimi
 • Pnömatiğin tanımı ve temel prensipler
 • Kompresörler
 • Hava kazanları
 • Kurutucular
 • Dağıtım hattı
 • Şartlandırıcı
 • Yön kontrol valfleri
 • Pnömatik silindirler
 • Pnömatik motorlar
 • Mantık valfleri
 • Pnömatik-elektrik sinyal dönüştürücüler
 • Algılayıcılar
 • Elektrik devre şeması çizimi
 • Pnömatik devre çizimleri

Kursa Katılmak için Gerekli Ön Şartlar:

Temel makine teknik resim kuralları hakkında bilgi sahibi olmak. İşletmelerin ilgili bölümlerinde çalışmış veya çalışıyor olmak. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

 Kimler Katılabilir?

Hidrolik ve pnömatik ile ilgili işlerde çalışan usta, teknisyen, bakımcı, mühendis ve orta düzey yöneticiler. 
Hidrolik ve pnömatik konularında bilgi sahibi olmak isteyen ya da bu konuda kendini yetersiz hisseden teknik elemanlar. 
Üniversite ve MYO mezunları ya da bu okullarda okuyan öğrenciler.

Kurs Sonunda Kazanılacak Bilgi ve Beceriler:

Hidrolik ve pnömatik sistemlerin devre elemanlarının iç yapısı, çalışma şekli ve sembollerini öğrenen katılımcı, bu bilgilerle devre tasarımı ve kurulumu yapabilme becerilerini edinmiş olur.                                          Ayrıca devrelerde meydana gelebilecek arızaları ve bunları giderebilme konularında bilgi sahibi olur.

Kursiyerin Çalışacağı Sektör (Ne Tür İşyerleri)

Dayanıklı tüketim maddeleri, gıda, tekstil, demir-çelik, ambalaj, boya ve kimya, mobilya vb. üretim sektörlerinde; 
Makine ve yedek parça imalatında.

Kursiyerin Çalışacağı Konum (Ne Tür İşler)

Mekanik bakım-onarım alanında,
Üretim hatlarında operatör olarak,
Tasarım ve Ar-Ge bölümlerinde teknik personel olarak çalışabilir.

Süre:

Toplam kurs süresi 64 saattir. Hafta sonu düzenlendiğinde 7 hafta sürer.

Hafta içi akşam 18:00-22:00 saatleri arasında,

Hafta sonu 09:00-13:00 veya 13:00-18:00 saatleri arasında düzenlenir.

KURS PLANI

Hidrolik-Pnömatik Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Kurs Süresi: 64 saat

TARİH

SAATLER

SÜRE

İŞLENECEK KONULAR

KURS EĞİTİMCİSİ

AÇIKLAMALAR

 

 

2

MODÜL 1: HİDROLİK DEVRELER

 

1.     HİDROLİK DEVRE ELEMANLARI

1.1.   Hidrolik Tanımı

1.1.1.         Enerji Türleri ve Karşılaştırılmaları

 

MODÜL1

Uygulama Süresi

32 saat

 

 

2

1.1.1.1.   Hidroliğin Endüstrideki Yeri ve Önemi

1.1.1.2.   Hidrolik Prensipleri

1.1.1.3.   Hidrolik Sistemlerin Üstünlükleri

 

 

 

 

2

2.     HİDROLİK DEVRE

2.1.   Hidrolik Devrenin Ana Kısımları

2.1.1. Yağ Deposu ve Sembolü

 

 

 

 

2

2.1.2.Hidrolik Pompa Tanımı ve Sembolü

2.1.2.1.   Hidrolik Pompa Çeşitleri

2.1.2.2.   Pompaların Çalışma Prensibi

2.1.2.3.   Pompaların Verimlilikleri

 

 

 

 

2

2.1.2.4.   Pompa ve Akışkan Uyumu

2.1.2.5.   İş Koşulları ve Pompa

2.1.2.6.   Pompa Seçimi

2.1.2.7.   Debinin Tanımı

 

 

 

 

    2

2.2.   Hidrolik Silindirlerin Görevleri

2.2.1. Silindirin Elemanları

 

 

 

 

2

2.2.2.   Silindirin Çeşitleri

2.2.3.   Silindirlerde Piston İtme Kuvveti

 

 

 

 

2

2.3.   Hidrolik Motorlar

2.3.1. Görevi

2.3.2. Sembolü.

 

 

 

 

2

2.4.  Valflerin Görevleri

2.4.1. Valf Çeşitleri

 

 

 

 

2

2.4.1.1.     Basınç Kontrol Valfleri

2.4.1.2.     Yön Kontrol Valflerinin Kumanda Şekilleri

 

 

 

 

2

2.5.   Hidrolik Akümülatörlerin Görevleri ve Sembolleri

2.6.   Hidrolik Sistemde Kullanılan Bağlantı Elamanları ve Sembolleri

 

 

 

 

2

2.7.   Hidrolik Sistemde Kullanılan Sızdırmazlık Elemanları ve Sembolleri

2.8.   Hidrolik Devrelerde Kullanılan Diğer Semboller

 

 

 

 

2

3.     HİDROLİK DEVRE YAĞLARI

3.1.   Hidrolik Devrelerde Kullanılan Yağların Çeşitleri    

3.2.   Hidrolik Yağda Aranan Özellikler

3.3.   Filtre Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar

 

 

 

 

2

4.     HİDROLİK DEVRELERİN İŞ TEZGÂHLARINA UYGULANIŞI

4.1.   Açık Hidrolik Devreler

4.2.   Kapalı Hidrolik Devreler

4.3.   Yarı Kapalı Hidrolik Devreler

 

 

 

 

2

4.4.   Açık ve Kapalı Devrelerin Karşılaştırılması

4.5.   Hidrolik Devreli İş Tezgâhlarına Örnekler

4.5.1. Hidrolik Taşlama

4.5.2. Hidrolik Freze

4.6.   Hidrolik Devrelerde Oluşan Arızalar

 

 

 

 

2

4.7.   Valflerde Meydana Gelen Arızalar

4.8.   Hidrolik Devreli İş Makinelerinin Bakımını Açıklama

4.9.   Hidrolik Basıncın Özellikleri ve Sistemdeki Önemi

 

 

 

 

2

1.     PNÖMATİK KURALLARI

1.1.   Pnömatiğin tanımı,

1.1.1. Pnömatiğin endüstrideki yeri ve önemi

1.1.2. Pnömatiğin uygulama alanları

1.2.   Pnömatik sistemlerin üstünlükleri ve olumsuz yönleri

1.3.   Hidrolik ve pnömatik sistemlerin karşılaştırılması

1.4.   Pnömatiğin temel kuralları

1.4.1. Basınç ve Vakum Kavramı

1.4.1.1.   Atmosferik Basınç:

1.4.1.2.   Gösterge basıncı (PG):

 

MODÜL 2

Uygulama Süresi

              32 saat

 

 

2

1.4.1.3.   Mutlak basınç (PM):

1.4.1.4.   Basıncın hesaplanması:

1.4.2. Boyle-Mariotte kanunun tanımı

1.4.3. Gay-Lussac kanununun tanımı

1.4.3.1.   Sabit basınç altında genleşme

1.4.3.2.   Sabit hacim altında genleşme

1.4.4. Genel Gaz Denklemi

1.4.5. Sıkıştırılmış havanın debisi

 

 

 

 

2

1.5.   Pnömatik Sistemlerin Kısımları

1.6.   Pnömatik Sistemlerde Havanın Üretilmesi ve Hazırlanması

1.6.1. Kompresörler

1.6.1.1.         Görevleri

1.6.1.2.         Çalışma kuralları

1.6.1.3.         Çeşitleri

1.6.1.3.1.    Pistonlu kompresör

 

 

 

 

2

1.6.1.3.2.    Vidalı kompresör

1.6.1.3.3.    Paletli kompresör

1.6.1.3.4.    Rotorlu kompresör

1.6.1.3.5.    Merkezkaç turbo kompresörler

1.6.1.3.6.    Eksenel turbo kompresör

1.6.1.4.   Kompresörlerin kapasiteleri

 

 

 

 

2

1.6.2. Havanın hazırlanması

1.6.2.1.   Havanın nem miktarı ve hesaplanması

1.6.2.2.   Havanın kurutulması

1.6.2.2.1.    Fiziksel kurutulma yöntemi

1.6.2.2.2.    Soğutarak kurutulma yöntemi

1.6.2.3.   Havanın depolanması

1.6.2.4.   Havanın dağıtılması

 

 

 

 

2

1.7.   Şartlandırıcılar

1.7.1. Havanın Filtrelenmesi

1.7.2. Hava Basıncının Ayarlanması

1.7.3. Havanın Yağlanması

 

 

 

 

2

1.8.   Basınçölçer (manometreler)

1.9.   Susturucular

1.10.Basınç Anahtarı

1.11.Borular hortum ve bağlantı elemanları

1.11.1.  Hortumların Birleştirilmesi

1.11.1.1.Çabuk bağlantı

1.11.1.2.Vidalı bağlantı

1.11.1.3.Yüksüklü bağlantı

1.11.2.  Boruların İç Çaplarının Belirlenmesi

1.11.3.  Borularda Basınç Düşmesi

 

 

 

 

2

2.     PNÖMATİK SİLİNDİRLER

2.1.   Görevleri

2.2.   Silindirlerin Kısımları

2.2.1. Silindir Borusu

2.2.2. Piston

2.2.3. Piston Kolu

2.2.4. Sızdırmazlık Elemanları (Keçeler)

2.3.   Çeşitleri ve simgeleri

2.3.1. Tek etkili silindirler

2.3.2. Çift etkili silindirler

2.3.3. Tandem silindirler

 

 

 

 

2

2.3.4. Teleskopik silindirler

2.3.5. Döner silindirler

2.3.5.1.   Dişli tip döner silindirler:

2.3.5.2.   Kanatlı tip döner silindirler:

2.3.6. Özel silindirler

2.3.6.1.   Piston kolsuz silindirler:

2.3.6.2.   Körüklü silindirler:

2.3.6.3.   Kilitli silindirler:

2.3.6.4.   Yataklı silindirler:

2.4.   Silindirlerde yastıklama işlemi

2.5.   Silindirlerin kuvvet hesapları

 

 

 

 

2

3.     PNÖMATİK MOTORLAR

3.1.   Görevleri

3.2.   Çeşitleri

3.2.1. Pistonlu pnömatik motorlar

3.2.1.1.   Radyal pistonlu motorlar

3.2.1.2.   Eksenel pistonlu motorlar

3.2.2. Paletli pnömatik motorlar

3.2.3. Dişli çarklı pnömatik motorlar

3.2.4. Türbin tipli pnömatik motorlar

 

 

 

 

2

4.     PNÖMATİK VALFLER

4.1.   Görevleri

4.2.   Çeşitleri

4.2.1.  Akış kontrol valfleri

4.2.1.1. Tek yönde geçit veren akış kontrol valfleri

4.2.1.2. Ayarlanabilen akış kontrol valfleri

4.2.1.3. Çek valfi ayarlanabilen akış kontrol valfleri

4.3.   Yön kontrol valfleri

4.3.1.  Görevi ve adlandırılması:

4.3.2.  Çeşitleri

4.3.3. Konum Türleri

4.3.4. Çalışma Sistemleri

 

 

 

 

2

4.3.5. İç Yapıları

4.3.5.1.   Sürgülü valfler:

4.3.5.2.   Oturtmalı valfler:

4.3.5.3.   Plaka tipi valfler:

4.3.5.4.   Küresel valfler:

4.3.6. Kumanda Çeşitleri

4.3.7. Özel Yön Kontrol Valfleri

4.3.7.1.   VE valfi

4.3.7.2.   VEYA valfi

4.3.7.3.   Çabuk boşaltma valfi

4.3.7.4.   Zaman geciktirme valfleri (pnömatik zaman rölesi):

4.4.   Basınç Kontrol Valfleri (BKV)

4.4.1. Basınç sınırlama valfi (emniyet valfi)

4.4.2. Basınç ayar valfi (kapama valfi)

 

 

 

 

2

5.     PNÖMATİK DEVRE ÇİZİMİ

5.1.   Pnömatik devre elemanlarının simgeleri.

5.2.   Pnömatik devre şemalarının çizimi.

5.3.   Örnek Devre Şemalarının İncelenmesi

5.3.1. Tek etkili silindirin çalıştırılması

5.3.2. Çift yönlü pnömatik motorun çalıştırılması

 

 

 

 

2

5.3.3. Çift etkili silindirin ileri hareketinin yavaşlatılması

5.3.4. Çift etkili silindirin geri hareketinin yavaşlatılması

5.3.5. Çift etkili silindirin ileri ve geri hareketinin yavaşlatılması

5.3.6. Bağlama düzeneği

5.3.7. Rulman çakma aparatı

5.3.8. Bükme aparatı

 

 

 

 

2

6.     HİDRO-PNÖMATİK DEVRELER

6.1.   Tanımı Ve Kullanım Amacı

6.2.   Çeşitler

6.2.1. Hidro-Pnömatik Silindir (Hidroçek)

6.2.2. Basınç Arttırıcı

6.3.   Hidro-pnömatik devre örnekleri

 

 

 

 

2

6.4.   Pnömatik Devrelerde Arıza Arama Ve Bakımı

6.4.1. Günlük bakımlar

6.4.2. Haftalık bakımlar

6.4.3. Aylık bakımlar

6.4.4. Altı aylık bakımlar

 

 

 

KURS MODÜLÜ

Hidrolik-Pnömatik Geliştirme ve Uyum Eğitimi

YETERLİLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

Hidrolik Devreler Kurmak

Hidrolik Devreler

40/32

2

Pnömatik Devre Elemanları

seçmek

Pnömatik Devreler

40/32

                                       TOPLAM

80/64

 

KURS ANİMASYONU

Hidrolik-Pnömatik Geliştirme ve Uyum Eğitimi