x (Kapat)


“Elginkan Vakfı ismini kullanarak, öğrencilerden kişisel bilgi ve para isteyenlere

itibar etmeyiniz.”


Akıllı Röle ve Mikro Seviye PLC Geliştirme Ve Uyum Eğitimi

KURS İÇERİĞİ

Akıllı Röle ve Mikro Seviye PLC Geliştirme Ve Uyum Eğitimi

 

 

 

 

 

 

 

Süre

Toplam kurs süresi 76 saattir.
Hafta sonu düzenlendiğinde 8 hafta sürer

 

KURS PLANI

Akıllı Röle ve Mikro Seviye PLC Geliştirme Ve Uyum Eğitimi

TARİH

SAATLER

SÜRE

İŞLENECEK KONULAR

KURS EĞİTİMCİSİ

AÇIKLAMALAR

 

5

 

1

A.    AKILLI RÖLE PLC ÖZELLİKLERİ

1.Tanımı ve giriş-çıkış eleman bağlantıları

1.1.Tanımı,Fonksiyonu , Sınıfları

1.2.Akıllı Röle Yapısı,Versiyonları,Bağlantıları

 

 

1

 

 

2. Programlama

2.1.Konnektörler

2.2.Bloklar

 

 

1

3. Fonksiyonları

3.1.Basit Bloklar (Co) :Giriş-Çıkış eleman ve adreslemeleri

3.2. Basit blok uygulamaları

 

 

2

 

3.3. Temel Fonksiyonlar (GF) :

VE, VEYA, DEĞİL, VEDEĞİL, VEYA DEĞİL  kapıları

 

 

 

5

1

3.3.1.Temel Fonksiyon uygulamaları

 

 

1

 

3.4.Özel Fonksiyonlar (SF): 

3.4.1.Girişlerin Açıklanması

3.4.2.Zaman tepkisi

 

 

1

 

3.4.3.Saat değerinin saklanması

3.4.4.Kalıcılık

3.4.5.Koruma derecesi

 

 

2

4. Zamanlayıcılar

4.1.Çekmede gecikme fonksiyonu

4.2. Düşmede gecikme fonksiyonu

4.3. Çekmede/düşmede gecikme fonksiyonu

 

 

 

 

 

 

 

5

1

4.4.Kalıcı çekmede gecikme fonksiyonu

4.5.Zaman ayarlı çıkış rölesi fonksiyonu

 

 

1

 

4.6.Zamanlayıcı Uygulamaları

 

 

2

5. Sayıcılar

5.1 Aşağı yukarı sayıcı

5.2.İşletme saati sayacı fonksiyonu

5.3.Hız bekçisi fonksiyonu

5.4.Sayıcı Uygulamaları

 

 

1

6. Genişleme Modülleri

6.1.Modülleri Takmak ve Çıkartmak

 

 

 

 

5

1

B.    AKILLI RÖLE PLC KULLANIMI

1.Bir Programın PLC’ye Girilmesi ve Çalıştırılması

1.1.Bir programın girilmesi ve çalıştırılması

 

 

2

 

1.2. Bir programa isim verme

1.3. Bir programa şifre verme

1.4. Bir programın şifresini değiştirme

 

 

2

 

1.5.Logoyu Run konumuna geçirme

1.6. Bir programı silme

 

 

 

 

5

 

 

1

2. Hafıza Alanları ve Kullanımı

 

 

2

3. Yedi Günlük Zaman Şalteri

3.1.Fonksiyonunun Açıklanması

3.2.Yedi Günlük Zaman Şalterinin Ayarlanması

 

 

2

4. Röleler

4.1.Kilitleme rölesi

4.2.Darbe rölesi

4.3.Mesaj metinleri

 

 

 

 

 

 

 

5

2

 

4.4.Soft key

4.5.Shift Register

4.6.Analog İşlemler

 

 

 

2

 

4.7.Analog Karşılaştırıcı

4.8.Analog Sınır Şalter

4.9.Analog Fark Sınır Sistemi

 

 

 

1

 

4.10.Analog Değer İzleyici

4.11.Analog Güçlendirici

 

 

 

 

5

2

 

5. PLC Uygulama Devreleri

5.1.Klasik kumanda devrelerinin Akıllı Röle  LOGO ile kurulması

 

 

 

1

   

B.MİKRO SEVİYE PLC ÖZELLİKLERİ

1. Giriş-çıkış elemanları

1.1.Mikro Seviye PLC ile röle sistemlerinin karşılaştırılması

 

 

 

1

 

1.2. Mikro Seviye PLC’nin yapısı ve fonksiyonu

   1.2.1. Sinyal girişi

   1.2.2. Uyum devresi

 

 

 

1

 

   1.2.3. Merkezi işlem birimi

   1.2.4. Çıkış devresi

   1.2.5. Enerji beslemesi

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

1.3.PLC Otomasyonunda örnek güç hesabı

1.4.S7-200 CPU Enerji bağlantıları

1.5.S7-200 CPU giriş/çıkış devresi bağlantıları

1.6.Giriş-Çıkış elemanları ve adreslemeleri

 

 

1

 

2. Tipik bağlantısı ve PC/PPI kablosu

2.1Bilgisayar

2.2Yazılım

2.3.Programlama cihazı

   2.4.PC/PPI Kablosu

 

 

1

3. Program ve Komut kavramları

3.1.Mikro Seviye PLC Program ve Komut Kavramları

3.2.Bit/Byte/Word kavramları

 

 

1

4. Mikro Seviye PLC Programı (Step7-Micro/win)kullanımı

4.1.STEP7-MICRO/WIN’in kurulumu

4.2.İletişim seçenekleri

 

 

1

4.3.STEP7-MICRO/WIN’in iletişim ayarlarının kontrolü

4.4.STEP7-MICRO/WIN’in Program ara yüzü

 

 

 

5

2

4.5. Programın diğer bileşenleri

   4.5.1.System Block

   4.5.2.Data Block

   4.5.3.Symbol Address

   4.5.4.Lokal değişkenler tablosu

 

 

1

   4.5.5.Status Chart

   4.5.6.Create Library

   4.5.7.Programı test etme

   4.5.8.Program Status

 

 

2

4.6.Program yazım şekilleri

 4.6.1.Kontak planı(LADER )

    4.6.2.Kontak listesi(STL)

    4.6.3.Fonksiyon Blok(FBD)

 

 

 

5

1

4.7.Bazı Komutlar ve Kullanımı (STL)

4.8.STL Uygulamaları

 

 

1

4.9.Blok birleştirme Komutları

    4.9.1.Seri birleştirme(ALD) Komutu

    4.9.2.Paralel birleştirme(OLD) Komutu

4.10.Yığın Komutları

 

 

1

 

5. Flaglar, Zaman Röleleri, Sayıcılar ve Özel Hafıza Bitleri

5.1.Yardımcı röleler

5.2.Özel yardımcı röleler

5.3.Bobinler

 

 

 

2

5.4.Mikro Seviye PLC’de Zamana bağlı kumanda tekniği

    5.4.1.Zamanlayıcı parametreler

    5.4.2.TON tipi zamanlayıcı ve parametreleri

    5.4.3.TOF tipi zamanlayıcı ve parametreleri

    5.4.4.TONR tipi zamanlayıcı ve parametreleri

    5.4.5.Zaman Rölesi uygulamaları

 

 

 

5

2

5.5. Mikro Seviye PLC’de Ardışık kumanda tekniği

   5.5.1.Yukarı (CTU) sayıcılar

   5.5.2.Aşağı(CTD) sayıcılar

   5.5.3.Yukarı/Aşağı (CTUD) sayıcılar

 

 

1

 

B. DEVRE ŞEMALARININ PLC İLE KURULMASI

1. Karşılaştırmalı kontaklar

    1.1.Karşılaştırma Kontak uygulamaları

 

 

 

1

    1.2.Kaydırmalı Kaydediciler(Shift Register )

           1.2.1.Kaydırmalı Kaydedici Uygulamaları

 

 

1

    1.3. Kenar Tetiklemeleri

          1.3.1.Pozitif bir değişimin tespit edilmesi(EU)

          1.3.2.Negatif bir değişimin tespit edilmesi(ED)

 

 

 

5

1

 

2. Dallanma ve İvedi İşlem komutu

    2.1.Program Akış Kontrol Komutları

    2.2.Döngü Komutları

 

 

 

1

 

  2.3. Move komutları

      2.3.1. Move komutları uygulamaları

 

 

 

1

  

  2.4.Pals Üretme Fonksiyonları

       2.4.1.PTO fonksiyonu

       2.4.2.PWM fonksiyonu

 

 

 

2

 

   2.5.Hızlı Sayıcılar-HSC

      2.5.1.Hızlı sayıcı uygulaması

 

 

 

 

4

1

 

3. Matematiksel İşlemler

   3.1.Matematiksel işlem uygulamaları

 

 

 

1

 

4. Gerçek zaman saati ve Genişleme modülleri

   4.1. Gerçek zaman saati  uygulamaları

 

 

 

2

 

5. Örnek Uygulama devreleri

   5.1.Mikro Seviye PLC  ile motor problemi uygulamaları

 

 

 

 

KURS MODÜLÜ

Akıllı Röle ve Mikro Seviye PLC Geliştirme Ve Uyum Eğitimi

AKILLI RÖLE ve MİKRO SEVİYE PLC GELİŞTRİME VE UYUM EĞİTİMİ KURSU MODÜLLERİ VE ZAMAN TABLOSU

MODÜL  ADI

KAZANIM

ÖĞRENME KAZANIMLARI

SÜRE

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar ve tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alır.

· İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar.

· İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini sıralayarak gerekli önlemleri alır.

· Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alır.

· Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır.

12

AKILLI RÖLE (LOGO) VE ÖZELLİKLER

Akıllı Röle (LOGO) elektriksel bağlantısını yapar.

· Akıllı röleyi tanır ve programladığı yazılımı akıllı röleye yükler.

· Akıllı röle programlaması yapabilir

· Akıllı röleyi yardımcı devre elemanlarına bağlayarak ilgili çalışmayı sağlar.

24

MİKRO SEVİYE PLC (S7 200) VE ÖZELLİKLERİ

Mikro Seviye PLC (S7 200) elektriksel bağlantısını yapar.

· PLC’yi tanıyarak devreye bağlantsını yapabilir.

· PLC için gerekli olan programlama ve uygulama metodlarını yapabilir.

· Zaman rölesi sayıcı gibi uygulamaları yapabilir.

· PLC ile elektronik uygulamaları yapabilir.

40

TOPLAM KURS SÜRESİ (Ders Saati)

76

 

KURS ANİMASYONU

Akıllı Röle ve Mikro Seviye PLC Geliştirme Ve Uyum Eğitimi