Ofis Programları Kullanımı

KURS İÇERİĞİ

Ofis Programları Kullanımı

Kursun Amacı:

Ofis Programları Kullanımı kursunu tamamlayan bireyin;

1. İstenilen biçim ve düzende metin belgesi oluşturması,

2. Belgedeki metne istenilen biçim ve düzeni uygulaması,

3. Belge içindeki metin diline uygun yazım denetimini yapması,

4. İstenilen satır/ sütun sayısınca tabloyu belgeye ekleyerek biçimlendirmesi,

5. İstenilen işe uygun nesneyi belgeye eklemesi,

6. İstenilen biçim ve düzende elektronik tablo oluşturması,

7. İstenilen hesaplama işlemini gerekli hücreler üzerinde formülleri kullanarak yapması,

8. Amaca uygun grafik türünü seçerek grafik oluşturması,

9. İstenilen formatta belgenin çıktısını alması,

10. İstenilen işe uygun, içerik ve görselliğin bütünlük sağladığı sunular hazırlaması,

11. Görsel içeriği zengin dinamik sunular hazırlaması,

12. Fotoğrafları kullanarak gösteri dosyası oluşturması amaçlanmaktadır.

 

Kursa Katılmak için Gerekli Ön Şartlar:

Bilgisayar kullanabiliyor olmak. Okur yazar olmak

 Kimler Katılabilir?

En az lise mezunu olan, temel seviyede Word, Excel ve PowerPoint kullanma bilgisine sahip olmak isteyen

Kurs Sonunda Kazanılacak Bilgi ve Beceriler:

Temel seviyede Word, Excel, PowerPoint kullanmayı öğrenmiş olur, İleri Excel programına katılmak isterse ön bilgi edinmiş olur.

Kursiyerin Çalışacağı Sektör (Ne Tür İşyerleri)

Kamu ve özel sektör.

Süre:

Toplam kurs süresi 72 saattir. 8 hafta sürer.

Hafta içi gündüz 09:00-13:00, hafta içi akşam 18:00-22:00 saatleri arasında,

Hafta sonu 09:00-13:00 veya 13:30-17:30 saatleri arasında düzenlenir.

KURS PLANI

Ofis Programları Kullanımı

TARİH

SAATLER

SÜRE

İŞLENECEK KONULAR

KURS EĞİTİMCİSİ

AÇIKLAMALAR

 

 

5

A.KELİME İŞLEMCİ 

1- Belge İşlemleri,

2-Arayüz ve Görünüm Ayarları,

3- Genel Görünüm,

4- Belge Görünümleri,

5- Yakınlaştırma,

6- Cetvel ve Kılavuz Çizgileri

7-Temel Belge İşlemleri,

8- Yeni Belge Oluşturma,

9-Kayıt İşlemleri Oluşturulmuş Bir Belgeyi Açma,
10-Son Kullanılan Belgeler Listesini Düzenleme

 

 

 

 

5

11-Temel Yazım İşlemleri, Metin Girme Metin Seçme, Taşıma ve Kopyalama İşlemleri,

12-Geri Alma ve Yineleme Metin Arama ve Değiştirme, Biçimlendirme, Metin Biçimlendirme Yazı Tipi Grubu Seçenekleri Gelişmiş Yazı Tipi Özellikleri Mini Araç Çubuğu,

13-Paragraf Biçimlendirme, Paragrafı Hizalama, Girinti Oluşturma Paragraf Aralığı Oluşturma,

 

 

 

 

5

14-Satır Aralığı Oluşturma, Satır ve Sayfa Sonu Ayarları Kenarlık ve Gölgelendirme,

15-Madde İşaretleri ve Numaralandırma Çok Düzeyli Listeler, Biçim Boyacısı, Göster/Gizle ile Çalışma,

16-Belge Biçimlendirme, Sütunlar Filigran ve Arka Plan Eklemek Belge Temaları, Sekmeler, Kesmeler, Belge Bağlantıları,

17-Stiller, Yeni Stil Oluşturma, Stilleri Yönetme, Belge Denetimi, Dil Ayarları Yazım ve Dil Bilgisi, Heceleme, Sözcük Sayımı, Eş Anlamlı Sözcükleri Bulma

 

 

 

 

5

18- Otomatik Düzelt, Açıklama Ekleme, Değişiklikleri İzleme, Belge Karşılaştırma, Belge Koruma,

19-Sayfa Yapısı, Kapak Sayfası, 20- Üstbilgi-Altbilgi Belge Görünümü, Sayfa Yapısı Ayarları, Belgeyi Yazdırma,

21-Tablo İşlemleri, Tablo Ekleme ve Silme Satır, Sütun ve Hücre Ekleme Hücre Boyutunu Ayarlama, Metin Yönünü Değiştirme Tablo Hücrelerini Bölme ve Birleştirme Tablo Bölme, Tablo Verilerini Hizalama, Verileri Sıralama

22-Hücre Kenar Boşluklarını Ayarlama, Hücre, Satır ve Sütun Silme

 

 

 

 

5

23-Tablo Başlıklarını Yineleme Metin/Tabloya Dönüşümleri Tablo Tasarımını Değiştirme Tabloda Formül İşlemleri,

24-Nesne İşlemleri Resim, Şekil ve Grafik Ekleme Simge veya Denklem Ekleme, Metin Kutusu Ekleme, WordArt Ekleme

25-Örnek Organizasyon Şeması Hazırlama Gelişmiş Özellikler, 26-Başvurular, İçindekiler Tablosu, Dipnot/Son not, Şekiller Tablosu, Resim Yazısı, Dizin Oluşturma 

 

 

 

 

5

27-Alıntılar ve Kaynakça, Çoklu Belgeler, Pencere Yapısı, Zarflar ve Etiketler,

28-Adres Mektup Birleştirme, Makrolar, Özelleştirme Hızlı Erişim Çubuğunu Özelleştirme Otomatik Kurtarma Seçenekleri 29-Belge Özelleştirme Belge Özelliklerini Ekleme Belgeyi İnceleme, Belgeyi Şifreleme,

30-Dijital İmza Ekleme, Uyumluluk Denetleyicisi Belgeyi E-Posta İle Gönderme

B.ELEKTRONİK TABLOLAMA

1-Çalışma Alanı, Arayüz, Çalışma Kitabı İşlemleri

 

 

 

 

5

2-Yeni Çalışma Kitabı Oluşturma, Çalışma Kitabını Kaydetme, Kapatma ve Açma İşlemleri,

3-Sayfalar, Sayfa Ekleme, Sayfa Adlandırma, Sayfa Silme ve Gizleme, Sayfa Taşıma ve Kopyalama

4-Veri İşlemleri, Verileri Değiştirme, Farklı Seçim Teknikleri, Veri ve Hücre Silme, Satır ve Sütun İşlemleri, Taşıma ve Kopyalama, Otomatik Tamamlama, Otomatik Doldur, Özel Listeler, Açıklama Ekleme

5-Bul/Değiştir/Git, Biçimlendirme İşlemleri, Hücreleri Biçimlendirme, Hızlı Biçimlendirme, Biçim Boyacısı Yazı Tipi Biçimlendirme,

6- Hizalama, Sayıları Biçimlendirme, Kenarlık Biçimlendirme, Hücre Stilleri Tabloyu Otomatik Biçimlendirme 7-Koşullu Biçimlendirme

 

 

 

 

5

İlk/Son Kuralları Kullanma Veri Çubuklarını Kullanma, Renk Ölçekleri Kullanma, Simge Kümeleri Kullanma, Koşullu Biçimi Temizleme, Yeni Kural Tanımlama, Kuralları Yönetme 8-8-Sayfa Ayarları ve Yazdırma Sayfa Ayarları, Baskı Ön İzleme, Temalar, Üst Bilgi ve Alt Bilgi, Sayfa Yönlendirme

9-Yazdırma Alanını Belirleme, Başlıkları Yazdırma, Verileri Sayfaya Sığdırma, Diğer Sayfa Seçenekleri

10-Pencere Ayarları, Yeni Pencere Pencereleri Bölme ve Dondurma, Pencereleri Yerleştirme ve Gizleme

 

 

 

 

5

11-Yazdırma Ayarları, Formüller, Formül Girişi, Hesaplama Operatörleri, Formülleri Kopyalama, Hücre ve Aralık Adlandırma,

12-Formüllerde Hata Denetim, 13-Fonksiyonlar, Matematiksel Fonksiyonlar, İstatistiksel Fonksiyonlar, Metin Fonksiyonları, Tarih Fonksiyonları, Arama ve Başvuru Fonksiyonları, Bilgi Fonksiyonları,

14-Grafik İşlemleri, Grafik Oluşturma, Grafik Türleri, Grafik Seçenekleri, Tasarım Sekmesi, Düzen Sekmesi, Eksenler, Eğim Çizgisi, Grafikleri Biçimlendirme, Grafik Şekli, Grafik Metni 

 

 

 

 

5

15- Grafiklerin Yerleşimi ve Boyutu Veri Analizi, Sıralama, 16-Filtreleme, Otomatik Filtre, Gelişmiş Filtre, Alt Toplam, 17-17-Verileri Doğrulama, Doğrulama Koşulları Onaylanan Değer Listesi, Girdi İletisi, Hata Uyarısı Geçersiz Verileri İşaretleme

18- Özet Tablo Özet Tabloyu Sıralama ve Filtreleme Veri Alanı Hesaplama Ayarları, Özet Tabloyu Gruplama

Özet Tabloyu Biçimlendirme,  

 

 

 

 

5

19-Alt Toplam ve Genel Toplamları Düzenleme, Özet Grafik Oluşturma, Verileri Gruplandırma, Veri Tablosu, Yinelenen Verileri Kaldırma, Verileri Birleştirme, Metni Sütunlara Dönüştürme,

20-Dış Veri Alma, Metin Dosyalarından Veri Alma, Veri Tabanı Verilerini Alma,

 

 

 

 

5

Web Sitesinden Veri Alma, Verileri Yineleme,

21-Senaryolar, Senaryoları Düzenleme, Senaryo Özeti Oluşturma, Hedef Arama,

22-Makrolar, Makro Kaydetme, Makro Çalıştırma, Makroları Bir Nesneye Atama, Makro Güvenliği, Özelleştirme

Hızlı Erişim Araç Çubuğunu Özelleştirme,

23-Program Seçenekleri, Popüler Kategorisi, Formüller Kategorisi, Kaydet Kategorisi, Gelişmiş Kategorisi, Belge Özelleştirme, Dosya Özellikleri, Belgeyi İnceleme, Belgeyi Tamamlama, Uyumluluk Denetleyicisi, Dosyayı Şifreleme E-Posta ile Dosya Gönderme

 

 

 

 

 

5

C.SUNU HAZIRLAMA

1- Arayüz, Çalışma Alanı, Sunu Görünümleri,

2-Temel Sunu İşlemleri, Yeni Bir Sunu Oluşturma, Kayıtlı Bir Sunuyu Açma, Sunu Kaydetme ve Kapatma Sunuyu Paketleme,

3-Slayt İşlemleri, Yeni Slayt Ekleme, Slayt Çoğaltma, Slayt Silme Slayt Gizleme veya Gösterme

4-Farklı Bir Sunumdan Slayt Ekleme Slayt Düzenini Değiştirme,

5-Fotoğraf Albümü Oluşturma, Asıl Slayt Oluşturma,

6-Tasarım, Sayfa Yapısı, Temalar, Arka Plan, Slayt Nesneleri

7- Metin Ekleme, Metinleri Biçimlendirme Tarih-Saat, Slayt Numarası ve Simge Ekleme, Şekil Ekleme

 

 

 

 

5

Şekilleri Taşıma ve Boyutlandırma, Şekilleri Gruplandırma, Şekilleri Biçimlendirme,

8-Resim Ekleme

9-Ses Dosyası ve Film Ekleme 10-Tablo Ekleme, Elektronik Tablo Ekleme,

11-Grafik Ekleme,

12-Gösteri Ayarları, Geçiş Efekti, Özel Animasyon, Özel Gösteri, 13-Basit özel gösteriler Köprülü Özel Gösteriler, Slayt Zamanlaması, 14-Köprüler ve Eylem Düğmeleri, 15-Yazdırma İşlemleri, Slayt Boyutunu Ayarlama Üstbilgi ve Altbilgi Ekleme

 

 

 

 

2

 Slayt Yazdırma, Dinleyici Notu Yazdırma, Özelleştirme, Program Seçenekleri Hızlı Erişim Araç Çubuğunu Özelleştirmek Hızlı Erişim Araç Çubuğunu Taşıma

 

 

 

KURS MODÜLÜ

Ofis Programları Kullanımı

KURS ANİMASYONU

Ofis Programları Kullanımı