İnsan Kaynakları Elemanı Geliştirme ve Uyum Eğitimi

KURS İÇERİĞİ

İnsan Kaynakları Elemanı Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Kursun Amacı:

İnsan Kaynaklarının; işe alımdan çıkışa kadar olan tüm süreçleri hakkında bilgi sahibi olunması ve yapılacak örnek uygulama çalışmalarıyla pekiştirilmesinin sağlanması. Bu programın sonunda katılımcılar, çalışma alanlarına döndüklerinde ya da ilk kez İnsan Kaynakları alanında çalışmaya başladıklarında bir çok süreci sorunsuz yürütebilecek bilgi ve beceriye sahip olacaklardır.

Kursun İçeriği:

 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
 • İş Hukuku ve Uygulamaları
 • Bordro ve Özlük İşleri
 • İş Planı Oluşturma
 • Organizasyon Şemaları, İş Analizi ve Görev Tanımları
 • Talimat, Prosedür ve İş Akış Şemaları
 • Yetkinlik Kavramı ve İK Fonksiyonlarına Etkisi
 • İşe Alım Uygulamaları
 • Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri
 • Eğitim ve Gelişim Yönetimi
 • Oryantasyon Programı ve İşbaşında Eğitim Tasarımı
 • Performans Yönetim Sistemi
 • İnsan Kaynakları Raporlamaları

 

Kursa Katılmak için Gerekli Ön Şartlar:

18 yaşını tamamlamış olmak ve sağlık durumu kurs programı uygulamalarını yapmaya elverişli olmak şartıyla aşağıdaki koşullardan herhangi birini karşılayanlar kurs programına katılabilirler.

a. Meslek liselerinin veya dengi okulların ilgili bölümü mezunu olmak,

b. MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak,

c. En az okur yazar olup işletmelerin ilgili bölümlerinde en az 6 ay çalışmış veya çalışıyor olmak.

Kurs Sonunda Kazanılacak Bilgi ve Beceriler:

İnsan Kaynakları Elemanı Geliştirme ve Uyum Eğitimi kurs programını bitiren bireyin,

1. İnsan kaynakları Süreçlerin yasal mevzuata, kalite sistemine ve kuruluş prosedürlerine uygunluğunu sağlaması,

2. İnsan Kaynakları bilgi sistemi ile ilgili veri giriş, güncelleme, arşivleme ve raporlama faaliyetlerini yapması,

3. İnsan Kaynakları süreçleri ile ilgili operasyonel faaliyetlere destek vermesi,

Amaçlanmaktadır

Süre:

Toplam kurs süresi 70 saattir. 7 hafta sürer.

Hafta içi gündüz 09:00-13:00, hafta içi akşam 18:00-22:00 saatleri arasında,

Hafta sonu 09:00-13:00 veya 13:00-18:00 saatleri arasında düzenlenir.

KURS PLANI

İnsan Kaynakları Elemanı Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Konu Başlığı

Süre/Saat

Açıklamalar

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

4

İnsan Kaynağı Nedir?

İnsan Kaynakları Departmanları Ne Yapar?

Strateji Nedir?

Klasik İK İle Stratejik İK Arasındaki Farklar

İnsan Kaynakları Yönetiminin Temel Faaliyetleri

İnsan Kaynakları Uzmanı Ne Değildir, Neden İhtiyaç Vardır?

İnsan Kaynakları Uzmanı Olmak İçin Gerekenler

Stratejinin Hayata Geçirilmesi

Vizyon, Misyon ve Değer Kavramları

Strateji Haritası

İş Hukuku ve Uygulamaları

12

4857 Sayılı İş Kanunu maddeleri detaylarıyla incelenecek.

Bordro ve Özlük İşleri

12

Personel Özlük Dosyaları

Ücret

Ücret Hesaplama ve Bordrolama Uygulamaları

Çıkış İşlemleri

Yasal Zorunlu Bildirimler

İş Planı Oluşturma

2

Çalışan İlişkileri Yönetimi

Çalışan Yaşam Döngüsü

İş Planının Önemi

İş Planında Neler Yer Alır?

İş Planının Faydaları

İş Planı Hedefleriniz Nasıl Olmalı?

İş Planına Hazırlık (5N-1K)

İşe Alım Süreci Oluşturma Projesi

İş Planı

Organizasyon Şemaları, İş Analizi ve Görev Tanımları

Talimat, Prosedür ve İş Akış Şemaları

4

Organizasyon Şeması Nasıl Hazırlanır?

İş Analizinin Cevap Aradığı Sorular

Norm Kadro Düzenleme Süreci

İş Analizinin Dokunduğu İK Fonksiyonları

İş Analizinde Kullanılan Kavramlar

İş Analizinde Kullanılan Teknikler

Görev Tanımı Hazırlama ve Örnekler

Talimat, Prosedür ve İş Akış Şemaları Nasıl Hazırlanır?

Yetkinlik Kavramı ve İK Fonksiyonlarına Etkisi

4

Yetkinlik Kavramı

Bir Bakışta Yetkinlikler ve Stratejik Yönetim

Hedef, Yetkinlik ve Kariyer

Bütünleşik Yetenek Yönetim Sistemi ve Yetkinlikler

Yetkinliklerin Kullanım Alanları

Performans – Potansiyel

Yetkinliklerin Özellikleri

Yetkinliklerin İçeriği ve Bileşenleri

Yetkinliğin Tanımı ve Temel Davranış Göstergeleri

Yetkinlik Türleri Nelerdir?

Yetkinliklerin Belirlenmesinde Yöntemler

Pozisyon Seviyelerine Göre Yetkinlik Seviyelendirme

Yetkinlik Modelinin Oluşturulması

Yetkinlik Modeli Alt Yetkinlik Kriterleri

Yetkinlik Dereceleri ve Seviyelendirme

Yetkinlik Haritası

Yedekleme Planı

Yetkinlik Bazlı Bireysel Gelişim Planı

İşe Alım Uygulamaları

4

En Doğru Adayı İşe Alma Süreci

İşe Alım Maliyetleri

Mülakat Stratejileri ve Türleri

İşe Alım Süreci

Personel İhtiyacının Tespiti

Personel Fazlalığında Neler Yapılabilir?

Personel Açığında Neler Yapılabilir?

Doğru Kişiyi Bulmak İçin Neler Yapmalı?

Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri

4

Başarılı Bir Görev Profili Oluşturmak İçin Taktikler

Kaynağı Belirleme ve Adaylara Ulaşma

İş Başvurularını Gözden Geçirme

Mülakat Süreçleri

Not Almaya İlişkin Bazı Hatırlatmalar

Olası Hatalar

Referans Kontrolü

Sonuçlandırma

Eğitim ve Gelişim Yönetimi

8

Eğitim Nedir?

Education ve Training

Eğitim= Öğretim + Öğrenim + Uygulama

Eğitim ve Geliştirmenin İlkeleri

Eğitim ve Geliştirme Türleri

İş Başı Eğitim Yöntemleri

Eğitim Yöntemleri

Eğitim ve Geliştirme Süreci

Eğitim İhtiyacının Analizi

Eğitim İhtiyacı Saptamada

Bilgi Toplama Yöntemleri

Eğitim İhtiyaç Analizi Süreci

Eğitim Yönetiminde Dokümantasyon

Oryantasyon Programı ve İşbaşında Eğitim Tasarımı

4

Oryantasyon Programı Türleri

Genel Oryantasyon

Hangi Bilgiler Aktarılır?

Mesleki Oryantasyon

Oryantasyon Programının Faydaları

İşe Alıştırmanın Kapsamı

Genel Oryantasyonda Yöntemler

Mesleki Oryantasyon İşbaşında Eğitim

İşbaşında Eğitimin Aşamaları

Başarısız Oryantasyonun Sonuçları

Oryantasyon Sürecinde

Dokümantasyon

Performans Yönetim Sistemi

8

Kurumsal Hayatta İnsan

Performans ve Potansiyel

Performans Yönetiminin Amacı

Performans Sistemlerinde Sık Düşülen Tuzaklar

Performans Değerlendirme ve Gelişim Yönetim Sistemi

Geleneksel Performans Değerlendirme Yaklaşımından Çağdaş Performans Yönetim Yaklaşımına Geçiş

Hedef Özellikleri

Değerlendiricilerin Eğitilmesi

Değerlendirme Yöntemleri

Neden Katılımcı Hedef Belirleme?

Gelişim Planlama

İnsan Kaynakları Raporlamaları

4

Personel Devir Oranı

Fazla Mesai Oranı

Devamsızlık Oranı

İşgören Maliyet Oranı

İşten Çıkış Oranı

Eğitim Raporlamaları

 

KURS MODÜLÜ

İnsan Kaynakları Elemanı Geliştirme ve Uyum Eğitimi

İNSAN KAYNAKLARI ELEMANI GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ KURSU MODÜLLERİ VE ZAMAN TABLOSU

MODÜL  ADI

KAZANIM

ÖĞRENME KAZANIMLARI

SÜRE

İNSAN KAYNAKLARI SÜREÇLERİNİN YASAL MEVZUATI, KURULUŞ PROSEDÜRLERİNE UYGUNLUĞU

Süreçlerin yasal mevzuata, kalite sistemine ve kuruluş prosedürlerine uygunluğunu sağlar.

· Süreçlerle ilgili mevzuatı uygular.

· Kalite yönetim sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütür.

· Yapılan çalışmaların kalitesinin denetlemesine destek verir.

10

İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ İLE İLGİLİ FAALİYETLER

İnsan Kaynakları bilgi sistemi ile ilgili veri giriş, güncelleme, arşivleme ve raporlama faaliyetlerini yapar.

· İnsan Kaynakları bilgi sistemine veri girişi yapar.

· İnsan Kaynakları bilgi sisteminde veri güncelleme, raporlama ve arşivleme yapar.

20

İNSAN KAYNAKLARI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ OPERASYONEL FAALİYETLER

İnsan Kaynakları süreçleri ile ilgili operasyonel faaliyetlere destek verir.

· Personel özlük dosyasını hazırlar.

· Günlük ve aylık puantaj işlemlerini gerçekleştirir.

· Bordrolama süreci ile faaliyetlere destek verir.

40

TOPLAM KURS SÜRESİ (Ders Saati)

70

 

 

KURS ANİMASYONU

İnsan Kaynakları Elemanı Geliştirme ve Uyum Eğitimi