Endüstriyel Otomasyon Sistemleri Geliştirme Ve Uyum Eğitimi

KURS İÇERİĞİ

Endüstriyel Otomasyon Sistemleri Geliştirme Ve Uyum Eğitimi

Kursun Amacı

Endüstriyel Otomasyon Sistemleri kurs programını bitiren bireyin,

1. Sistem için gerekli kumanda ve güç devresi elemanlarını TSE, İç tesisler yönetmeliği ve şartnamelere uygun olarak seçip, motor kumanda ve güç devrelerinin çizimini, kontrol ve testini hatasız yapabilmesi,

2. Sistemin PLC ile kumanda ve kontrolünü TSE, İç Tesisler Yönetmeliği ve şartnamelere uygun olarak sağlayıp çalıştırabilmesi,

3. Bilinçli bir şekilde Endüstriyel Otomasyon Sistemlerini kumanda elemanlarını seçip kumanda devreleri tasarlayıp çizebilmesi,

4. PLC sistemini seçip programlayıp kontrollerini yapabilecek düzeyde öğrenebilmeleri ve uygulayabilmeleri

amaçlanmaktadır.

Kursa Katılmak için Gerekli Ön Şartlar:

   18 yaşını tamamlamış olmak ve sağlık durumu kurs programı uygulamalarını yapmaya elverişli olmak şartıyla aşağıdaki koşullardan herhangi birini karşılayanlar kurs programına katılabilirler.

a. Meslek liselerinin veya dengi okulların ilgili bölümü mezunu olmak,

b. MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak,

c. Okuryazar olup, işletmelerin ilgili bölümlerinde 24 ay çalışmış veya çalışıyor olmak.

Kurs Sonunda Kazanılacak Bilgi ve Beceriler   

  

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel kavramları bilir,

Temel Kumanda elemanları ve koruma röleleri ile kumanda etme bilgi ve yeteneği kazanır.

Kuracağı devrelerin şemalarını normlara göre çizip okuyabilir.

Kumanda devrelerinde meydana gelen arızaları bulabilir ve giderebilir.

PLC sistemini seçip programlayıp kontrollerini yapar. Kurar ve devreye alır.

Kursiyerin Çalışacağı Sektör (Ne Tür İşyerleri) 

Elektrik-elektronik alanında hizmet veya üretim yapan işyerlerinde,

İşletmelerin elektrik bakım birimlerinde,

İşletme otomasyonu ile ilgili kuracağı özel işyerinde.    

Kursiyerin Çalışacağı Konum (Ne Tür İşler)       

İşletmelerin elektrik bakım birimlerinde teknik eleman olarak çalışabilir,

Özel işyeri kurarak işletmelerin elektrik otomasyonu işlerini kurabilir ve bakımını yapabilir,

Elektrik panolarının montaj işlerini yapabilir.                              

Süre     

Toplam kurs süresi 64 saattir

 Hafta içi düzenlendiğinde 7 hafta sürer.

Pazartesi, Salı, Çarşamba 18:00-22:00 veya Çarşamba, Perşembe, Cuma 18:00-22:00

Hafta sonu düzenlendiğinde 8 hafta sürer. 09:00-13:00 veya 13:00-18:00 saatleri arasında düzenlenir.

KURS PLANI

Endüstriyel Otomasyon Sistemleri Geliştirme Ve Uyum Eğitimi

MODÜL_1:İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI

1.İş yerinde güvenlik önlemlerini alınması

1.1.İş güvenliğini tanımı

1.2.İş güvenliğinin önemi

1.3.İş güvenliğinin amacı

1.4.İşçi sağlığı

1.5.Tüm takım tezgâhları ile ilgili ortak güvenlik önlemleri

1.6.Koruyucu araçlar

1.7.Makinelere takılan koruyucu aparatlar

1.8.Binalarda güvenliği tehdit edici unsurlar

1.9.Elektrik tesisatlarının sıralanması

1.10.Isıtma ve havalandırma tesisatlarının sıralanması

2. Meslek hastalıklarına karşı güvenlik önlemlerinin alınması

2.1.Meslek hastalıkların

2.2.Meslek hastalıkları için gerekli önlemler

3.İş yerinde olabilecek kaza ve yaralanmaların sebepleri ve gerekli tedbirlerin alınması

3.1.İş kazasını meydana getiren nedenleri

3.2.Yaralanma şiddetinin belirlenmesi

3.3.Kazaların iş gücüne ve ekonomiye etkilerin

3.4.Çeşitli meslek alanlarındaki tipik iş kazalarını sıralanması

3.5.Kaza raporlarını düzenlenmesi

4.İş yerinde çıkabilecek yangınlar için önlem alabilecek ve gerekli müdahaleyi yapma

4.1.Yanma olayı

4.2.Yangın çeşitleri

4.3.Yangının nedenleri

4.4.Yangın söndürmede kullanılan yöntemler

4.5.Söndürücü maddeler

4.6.Yangın önlemlerin

4.7.Ev ve iş yerlerinde alınacak önlemler

5.İş kazaları sonrasında hukuki işlemleri yürütme

5.1.İş kazasının işverene bildirilmesini organize eder

5.2.İş kazasının işveren tarafından S.G.K’ ya bildirilmesinin organize edilmesi

5.3.İş kazasında yapılacak hukuki işlemler

6.İşçi sağlığı ile ilgili iş hukuku mevzuatını kavrama

6.1.Kanunların listelenmesi
6.2.Yönetmeliklerin listelenmesi

MODÜL_2:ELEKTRİK MOTORLARI KUMANDA DEVRE ELEMANLARI VE KUMANDA DEVRELERİ

A.ASENKRON MOTORLARIN YAPISI VE ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

1.Elektrik motorlarının sınıflandırılması

2.Üç Fazlı Asenkron Motorlar: Yapısı, parçaları; çalışma prensibi, bobin ve klemens bağlantıları, arıza çeşitleri ve giderilmesi.

3.Bir Fazlı Asenkron Motorlar: Yapısı, parçaları; çalışma prensibi, bobin ve klemens bağlantıları, arıza çeşitleri ve giderilmesi.

B.ELEKTRİK KUMANDA ELEMANLARI

1.Kumanda kabloları Yapısı, çeşitleri ve kullanma alanları

2.Kumanda butonları, Yapısı, çalışması, çeşitleri

3.Sınır anahtarları, Yapısı, çalışması, çeşitleri

4.Kontaktörler, Yapısı, çalışması, çeşitleri

5.Sinyal lambaları, Yapısı, çalışması, çeşitleri

6.Röleler, Yapısı, çalışması, çeşitleri

7.Termostatlar, Yapısı, çalışması, çeşitleri

8.Zaman röleleri, Yapısı, çalışması, çeşitleri

C.ELEKTRİK KORUMA ELEMANLARI

1.Sigortalar, Yapısı, çalışması, çeşitleri

2.Kaçak akım röleleri, Yapısı, çeşitleri ve kullanım alanları

3.Kompact Şalterler, Yapısı, çeşitleri ve kullanım alanları

4.Aşırı akım röleleri, Yapısı, çalışması, çeşitleri

5.Motor Koruma Şalterleri, Yapısı, çeşitleri ve kullanım alanları

6.Gerilim koruma rölesi, Yapısı, çalışması, çeşitleri

7.Faz koruma rölesi, Yapısı, çalışması, çeşitleri

8.Termistörler, Yapısı, çalışması, çeşitleri

D. ASENKRON MOTORLARDA KUMANDA TEKNİKLERİ

1.Asenkron motorların kumanda teknikleri

1.1.Kumanda devre elemanlarının sembollerinin tanıtımı

1.2.Kumanda ve Güç devrelerinin çiziminin tanıtımı ve uygulanması

1.3.Bir yönde sürekli çalıştırma

1.3.1.Butonlarla basit çalıştırma

1.3.2.Butonlarla Röleli kesik çalıştırma

1.4.Birden çok kumanda merkezinden çalıştırma

1.5.Temassız algılayıcılar yapısı, çeşitleri, çalışması ve kullanım alanları

1.5.1.Algılayıcılarla yapılan kumanda uygulamaları

1.6.Devir Yönü Değiştirme İle çalıştırma    

1.6.1.Üç fazlı motorların elektriksel kilitlemeli devir yönü değiştirme

1.6.2.Üç fazlı motorların buton kilitlemeli devir yönü değiştirme

1.7.Hareket sınırlamalı çalıştırma

1.8.Zaman ayarlı çalıştırma

1.9.Bir fazlı yardımcı sargılı asenkron motorun çalıştırılması   

1.9.1. Fazlı yardımcı sargılı motorun basit çalıştırılması

1.9.2.Bir fazlı motorların butonlarla devir yönü değiştirme

1.10.Solid State Relay(SSR) yapısı ve kullanım alanı

MODÜL_3: PLC PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ

A.Mikro Seviye PLC Özellikleri

1-Güç, Giriş-Çıkış elemanları ve Bağlantıları

2-PLC programı (Step7-Microwin) tanıtımı

2.1-PLC programı (Step7-Microwin) menülerinin açıklanması

2.2-Kurulum ve İletişim seçenekleri (DOWNLOAD, UPLOAD)

3-Program ve Komut kavramları (Program ve Komut, Bit, Bayt ve Word)

3.1-Program ve Komut kavramları (Tarama döngüsü, hafıza tipleri)

3.2-Plc programlama metotları (STL, LADDER, FBD)

4-Flaglar, Zaman Röleleri, Sayıcılar ve Özel Hafıza Bitleri

4.1-Temel komutlar ve Özel Hafıza Bitleri

4.2-PLC programlamada kullanılan temel komut uygulamaları

4.3-Zamanlayıcıların yapısı ve çeşitleri

4.4-Zamanlayıcılar ile uygulamalar

4.5-Sayıcıların yapısı ve çeşitleri

4.6-Sayıcılar ile uygulamalar

B. Devre Şemalarının PLC İle kurulması

1. Karşılaştırma işlemleri

1.1- Karşılaştırma komut uygulamaları

2. Program akış kontrol işlemleri

2.1-Program akış kontrol komut uyg.

3. Veri Taşıma işlemleri

3.1- Veri Taşıma komut uygulamaları

4. Döngü işlemleri ve uygulamaları

5. Aritmetik işlemleri

5.1- Aritmetik işlem komut uygulamaları

6. Arttırma azaltma işlemleri ve uygulamaları

7. Shift Register işlemleri ve uygulamaları

8. Alt program işlemleri

8_1- Alt program komut uygulamaları

9. Kesmeli işlemler

9.1- Olaya bağlı Kesmeli işlem uygulamaları

9.2- Zamana bağlı Kesmeli işlem uygulamaları

10- Analog giriş çıkışlar ve özellikleri

10.1- Analog ayar potu ve uygulamaları

10.2- Analog işlem komut uygulamaları

11-TD 200 Panel özellikleri

11.1-TD 200 Panel uygulamaları

12. Gerçek Zaman Şalteri Kullanımı

12.1- Gerçek Zaman Şalteri Komut uygulamaları

13.Örnek Uygulama Devreleri

 

 

KURS MODÜLÜ

Endüstriyel Otomasyon Sistemleri Geliştirme Ve Uyum Eğitimi

MODÜL ADI

KAZANIM

ÖĞRENME KAZANIMLARI

SÜRE

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olur.

 • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar.
 • Çalışanların iş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini sıralayarak gerekli önlemleri alır.
 • Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alır.
 • Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır

16

ELEKTRİK MOTORLARI KUMANDA DEVRE ELEMANLARI VE KUMANDA DEVRELERİ

Sistem için gerekli kumanda ve güç devresi elemanlarını TSE, İç tesisler yönetmeliği ve şartnamelere uygun olarak seçip, motor kumanda ve güç devrelerinin çizimini, kontrol ve testini hatasız yapar.

 • Asenkron motorun yapısı ve parçalarını öğrenir.
 • Asenkron motorun çalışma prensibini, bir fazlı asenkron motorun yapısı ve çalışmasını öğrenir.
 • Kumanda elemanları yapı fonksiyon ve çeşitlerini öğrenir.
 • Koruma rölelerinin yapı ve çeşitlerini öğrenir ve seçer.
 • İletken çeşit ve özelliklerini öğrenip seçer.
 • Kumanda ve güç devrelerine ait şemaları çizer.
 • Kumanda ve güç devrelerini kurar. Sistemin çalışmasını test eder.

24

PLC PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ

Sistemin PLC ile kumanda ve kontrolünü TSE, İç tesisler yönetmeliği ve şartnamelere uygun olarak sağlayıp çalıştırır.

 

 • PLC’de programlama mantığı ve kontrol programı türlerini kullanır.
 • PLC program yazılım dillerini öğrenir.
 • PLC programlama yazılımını bilgisayara kurar.
 • Program menüleri, pencerelerin açıklanması ve genel kullanımını yapar.
 • PLC tipinin seçilmesi ve PLC’nin ayarları yapar.
 • Temel programlama komutlarını uygular.
 • Yapılan programa göre kullanılan giriş ve çıkışların simülasyonunu yapar.
 • Yazılımı sisteme yükler ve program yedekleme yapar.

 

24

TOPLAM KURS SÜRESİ (Ders Saati):

64

 

KURS ANİMASYONU

Endüstriyel Otomasyon Sistemleri Geliştirme Ve Uyum Eğitimi