Sac Metal Parça ve Kalıp Tasarımı Geliştirme ve Uyum Eğitimi

KURS İÇERİĞİ

Sac Metal Parça ve Kalıp Tasarımı Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Kursun Amacı:

Katılımcılara Sac Metal Parça Ve Kalıp Tasarımı Geliştirme Ve Uyum kurs programınnda, İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,Sac metal parça ve kalıp tasarımı yapması amaçlanmaktadır

Kursun İçeriği:

1.    İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları

·         İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini sıralamak ve gerekli önlemleri almak.

·         Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri almak.

·         Acil durumlarda gerekli tedbirleri almak.

2.    CAD ( 3 Boyutlu katı Modelleme) programı kullanarak sac-metal kalıbı tasarlamak,

·         Taslak oluşturma ve hacim verme komutlarını kullanmak,

·         Tasarım komutlarını kullanarak sac malzeme tasarımı yapmak.

·         Büküm, açılım, feder komutlarını kullanmak.

·         Saç kalınlığına göre gerekli büküm yarıçapları (k-faktör.) hesaplamak.

·         Bükülerek şekillendirilmiş sacların açılımını hesaplamak.

·         Sac malzeme tasarımına göre şerit malzeme yerleşimini üretim sayısına göre tasarlamak.

·         Kesme teknolojisi.

·         Kesme boşluğu, kenar boşluğu ve açısal eğim değerlerini seçmek.

·         Zımba kesim yeri ve adım mesafesini hesaplamak.

·         Şerit yerleşimi ve verim hesabı yapmak.

·         Tasarım komutlarını kullanarak kalıp elemanlarını tasarlamak.

·         Tasarladığı kalıp elemanlarını montaj komutlarını kullanarak birleştirmek.

·         Çalışma analizini yapmak.

·         Uyumsuz parçaları belirlemek ve yeniden tasarlamak.

·         Montajı yapılmış kalıbı çizim kalıplarını kullanarak yapım resmini çıkartmak.

·         Ölçü ve toleransları resim üzerinde göstermek.

-          Çizim komutlarını kullanarak montaj resmini çıkartmak.

Kursa Katılmak için Gerekli Ön Şartlar:

18 yaşını tamamlamış olmak ve sağlık durumu kurs programı uygulamalarını yapmaya elverişli olmak şartıyla aşağıdaki koşullardan herhangi birini karşılayanlar kurs programına katılabilirler.

a. Meslek liselerinin veya dengi okulların ilgili bölümü mezunu olmak,

b. MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak,

c. Okuryazar olup, işletmelerin ilgili bölümlerinde 6 ay çalışmış/ çalışıyor olmak

 

Süre:

Toplam kurs süresi 46 saattir. 5-6 hafta sürer.

Hafta içi gündüz 09:00-13:00, hafta içi akşam 18:00-22:00 saatleri arasında,

Hafta sonu 09:00-13:00 veya 13:00-18:00 saatleri arasında düzenlenir.

KURS PLANI

Sac Metal Parça ve Kalıp Tasarımı Geliştirme ve Uyum Eğitimi
 1. CAD Programı Kullanarak Sac Metal Parça Tasarımını Yapmak.
 1. Üç Boyutlu Katı (3B) Modelleme
 2. Taslak Oluşturma
 3. Kalınlık Atamak
 4. Katıları Birbirinden Çıkarmak
 5. Döndürerek Katı Oluşturma
 6. Döndürerek Katıları Birbirinden Çıkarmak
 7. Yol Kullanarak Katı Cisim Oluşturma
 8. İki Yüzey Arasında Katı Oluşturma
 9. Katılarda Kavis ve Pah Oluşturma
 10. Katılarda Et Kalınlığı Oluşturma
 11. Katılarda Aynalama
 12. Katılarda Dairesel Çoğaltma
 13. Katılarda Doğrusal Çoğaltma
 14. Sac metal komutları
 15. Temel saç oluşturma
 16. Gerginlik giderme payı vermek
 17. Kenar kıvırma işlemleri
 18. K Faktör
 19. Kıvırma uzunluğunun referans noktası
 20. Köşelerin budanmasının kontrol edilmesi
 21. Bükme yerini uzatmak 
 22. Açınım alma ve teknik resime gönderme
 1. CAD Programı Kullanarak Sac Malzeme Yerleşim Planı Yapmak.
 1. Şerit Malzeme Hazırlama (Bant Tasarımı)
 2. Artık Malzeme (Kesme Payı) Yüzdesi
 3. Adımın Bulunması
 4. Şerit Malzeme Hadde veÇapakYönü
 5. Verimin Hesap Edilmesi
 6. Alternatif şerit Yerleşim Planları
 7. Dayama Seçilmesi
 8. Parmak Dayamalar
 9. Pim Dayamalar
 10. Otomatik Dayamalar
 11. Pilot Pimler
 12. Kesme Yapılması
 13. Kesme Teorisi
 14. Kesme Olayının Açıklanması
 15. Kesme Boşluğunun Hesaplanması
 16. Kesme Yüksekliği (Düzlüğü)
 17. Kesme Kuvvetinin Hesaplanması
 18. Kesme Kuvvetini Azaltma Yöntemleri

       C. CAD Programı Kullanarak Kalıp Elemanlarını Tasarlamak.

 1. Dişi Kalıp ve Kılavuz Plakaların Tasarlanması
 2. Kalıp Alt Plakası Tasarlanması
 3. Zımba Tutucu Plakası ve Üst Plakanın Tasarlanması
 4. Zımba Ölçülerinin Hesaplanması ve Zımbaların Tasarlanması
 5. Kılavuz (Sıyırıcı) Plakaların Tasarlanması
 6. Yan Kayıtların Tasarlanması
 7. Şerit Kanal Genişliğinin Tasarlanması
 8. Bağlama Sapının Tasarlanması
 9. Pimlerin Tasarlanması
 10. Vidaların Tasarlanması
 11. Yayların Tasarlanması

 

 1. CAD Programı Kullanarak Montaj Yapmak.
 1. Montaj sayfasına bileşenlerin ilave edilmesi
 2. Montaj sayfasında parçaların taşınması
 3. Montaj sayfasındaki parçaların döndürülmesi
 4. Standart ilişkilendirmeler
 5. Gelişmiş ilişkiler
 1. CAD Programı Kullanarak Yapım Resimlerini Çıkartmak.
 1. Katıların Teknik Resimlerinin Oluşturulması
 2. Çizim Sayfası Oluşturma
 3. Antedin Düzenlenmesi
 4. Görünüşlerin Çizim Sayfasına Aktarılması
 5. Ölçülendirme
 6. Katıların izometrik Görüntülerinin Çizim Sayfasına Eklenmesi
 7. Yüzey Pürüzlülüğü ve Toleransların Eklenmesi
 8. Özel İşlemler
 9. Kesit Alınması
 10. Detay Görünüşler
 11. Ölçeklendirme
 12. Çizilen Resimlerin Çıktısının Alınması
 13. Parça Bandının Çizimi
 14. Parçanın Bant Üzerinde Gösterilmesi
 15. İstasyonların (Adımların) Bant Üzerinde Gösterilmesi
 16. Dayama Yerlerinin Çizilmesi (Gösterilmesi)
 17. Kalıp Parçalarının İmalat Resimlerinin Çizilmesi
 18. Dişi Kalıp Plakanın İmalat Resminin Çizilmesi
 19. Kılavuz Plakanın Çizilmesi
 20. Delme Kesme Zımbalarının Çizilmesi
 21. Kalıp Alt ve Üst Plakalarının Çizilmesi
 22. Zımba Tutucu Plakasının Çizilmesi
 23. Kalıp Bağlama Sapının Çizilmesi

KURS MODÜLÜ

Sac Metal Parça ve Kalıp Tasarımı Geliştirme ve Uyum Eğitimi

MODÜL ADI

KAZANIM

ÖĞRENME KAZANIMLARI

SÜRE

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygular.

 • İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar.
 • İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini sıralayarak gerekli önlemleri alır.
 • Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alır.
 • Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır.

16

SAC METAL KALIP TASARIMI YAPMA

CAD ortamında kalıp tasarımı yapar.

 • CAD programı kullanarak sac metal parça tasarımını yapar.
 • CAD programı kullanarak sac malzeme yerleşim planı yapar.
 • CAD programı kullanarak kalıp elemanlarını tasarlar.
 • CAD programı kullanarak montaj yapar.
 • CAD programı kullanarak yapım resimlerini çıkartır.

30

 

 

TOPLAM KURS SÜRESİ (Ders Saati):

46

 

KURS ANİMASYONU

Sac Metal Parça ve Kalıp Tasarımı Geliştirme ve Uyum Eğitimi