Elektronik Devre Tasarımı ve Simülasyonu Geliştirme ve Uyum Eğitimi

KURS İÇERİĞİ

Elektronik Devre Tasarımı ve Simülasyonu Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Kursun Amacı:

   Katılımcıların; Bilgisayardaki yazılım aracılığı ile elektronik devreleri tasarlaması, İşletmede iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyması, bilgisayar ortamında elektronik devrelerin alt baskı planlarını hazırlaması amaçlanmaktadır.(PROTEUS programı kullanılacaktır)

Kursun İçeriği:

 • İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklama
 • İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemleri
 • Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemler
 • Elektronik devre simülasyon programının menülerini ve özelliklerini açıklar ve kullanır.
 • Analog test cihazları ve devre elemanları ile devre kurar.
 • Basit elektrik kanunlarının ispatlandığı, transistorlu ve op-amplı devreleri tasarlayarak, çalışmalarına ait sonuçları değerlendirir.
 • Dijital test cihazları ve devre elemanları ile devre kurar.
 • Basit kapılar ve dijital devre elemanları ile devre kurar, çalışmaya ait sonuçları değerlendirir. Baskı devre çizimi uygulama programının menülerini ve özelliklerini tanıyarak, menü işlemleri yapar.
 • Tasarım ekranının özelliklerini tanıyarak kullanır.
 • Program modlarını tanıyarak, dosya kaydetme, pad-hat-sembol ekleme işlemlerini yapar.
 • Baskı devre çizim uygulamaları yapar.
 • Baskı devre içine sembol ekleyerek, semboller ile ilgili düzenlemeler yapar.
 • Otomatik baskı devre çizimini gerçekleştirerek çıktı alır.

Kursa Katılmak için Gerekli Ön Şartlar:

   18 yaşını tamamlamış olmak ve sağlık durumu kurs programı uygulamalarını yapmaya elverişli olmak şartıyla aşağıdaki koşullardan herhangi birini karşılayanlar kurs programına katılabilirler.

1. Meslek liselerinin veya dengi okulların ilgili bölümü mezunu olmak,

2. MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak,

3. Okuryazar olup, işletmelerin ilgili bölümlerinde çalışmış veya çalışıyor olmak.

 

Kimler Katılabilir?

1. Meslek liselerinin veya dengi okulların ilgili bölümü mezunu olanlar

2. MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olanlar

3. Okuryazar olup, işletmelerin ilgili bölümlerinde çalışmış veya çalışıyor olanlar

Kurs Sonunda Kazanılacak Bilgi ve Beceriler:

Bilgisayar ortamında elektronik devrelerin alt baskı planlarını hazırlar. Bilgisayardaki yazılım aracılığı ile elektronik devreleri tasarlar.

Kursiyerin Çalışacağı Sektör (Ne Tür İşyerleri)

Kamu ve özel sektör.

Kursiyerin Çalışacağı Konum (Ne Tür İşler)

İşletmelerin bakım onarım bölümlerinde bakımcı olmaya aday.

Süre:

Toplam kurs süresi 64 saattir. 7 hafta sürer. Hafta içi akşam 18:00-22:00 saatleri arasında, Hafta sonu 09:00-13:00 veya 13:00-18:00 saatleri arasında düzenlenir.

KURS PLANI

Elektronik Devre Tasarımı ve Simülasyonu Geliştirme ve Uyum Eğitimi

MODÜL 1.ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

1.İş yerinde güvenlik önlemlerini alınması                   

1.1.İş güvenliğini tanımı

1.2.İş güvenliğinin önemi

1.3.İş güvenliğinin amacı 

1.4.İşçi sağlığı

1.5.Tüm takım tezgâhları ile ilgili ortak güvenlik önlemleri

1.6.Koruyucu araçlar 

1.7.Makinelere takılan koruyucu aparatlar

1.8.Binalarda güvenliği tehdit edici unsurlar

1.9.Elektrik tesisatlarının  sıralanması                          

1.10.Isıtma ve havalandırma tesisatlarının sıralanması   

2. Meslek hastalıklarına karşı güvenlik önlemlerinin alınması  

2.1.Meslek hastalıkların çeşitleri

2.2.Meslek hastalıkları için gerekli önlemler

3.İş yerinde olabilecek kaza ve yaralanmaların sebepleri ve gerekli tedbirlerin alınması

4.İş yerinde çıkabilecek yangınlar için önlem alabilecek ve gerekli müdahaleyi yapma 

4.1.Yanma olayı 

4.2.Yangın çeşitleri

4.3.Yangının nedenleri

4.4.Yangın söndürmede kullanılan yöntemler

4.5.Söndürücü maddeler

4.6.Yangın önlemlerin

4.7.Ev ve iş yerlerinde alınacak önlemler

5.İş kazaları  sonrasında hukuki işlemleri yürütme

5.1.İş kazasının işverene bildirilmesini organize eder.

5.2.İş kazasının işveren tarafından S.G.K’ ya bildirilmesinin organize edilmesi
5.3.İş kazasında yapılacak hukuki işlemler

6.İşçi sağlığı ile ilgili iş hukuku mevzuatını kavrama 

6.1.Kanunların listelenmesi
6.2.Yönetmeliklerin listelenmesi

 

MODÜL2: BİLGİSAYAR İLE ELEKTRONİK DEVRE ÇİZİMİ VE SİMÜLASYONU

 1. UYGULAMA PROGRAMI

 1. Programı Çalıştırmak İçin Gerekli Donanım ve Yazılımların Tanıtılması
 2. Elektronik Devre Çizimi ve Simülasyon Programı Ana Menüsü
 3. Elektronik Devre Çizimi ve Simülasyon Programı Araç Çubukları

2. ANALOG DEVRELERLE ÇALIŞMAK

2.1. Menüdeki Analog Test Aygıtları ve Kullanılması

2.2. Menüdeki Analog Elemanların Tanıtılması ve Kullanılması

2.3. Analog Devre Elemanlarının Yerleştirilmesi ve Düzenlenmesi

2.3.1. Tasarım Alanına Eleman Çağrılması ve Devre Oluşturulması

2.3.3. Bir Devredeki Elemanın Değerinin veya Sembol İsminin Değiştirilmesi

2.3.5. Tasarım Alanında Blok Oluşturmak Ve Oluşturulan Bloğun Taşınması

2.4. Analog Devreye Test Aygıtlarının Bağlanması

2.4.1. Analog Devrede Akım ve  Gerilim Ölçülmesi

2.4.2.Osilaskopla Yarım Dalga Doğrultmaç Devresinin Giriş-Çıkış Sinyal Şekillerinin Gözlemlenmesi

3. ANALOG DEVRE UYGULAMALARI

3.1. Ohm ve Kirşof Kanunlarının Elektronik Devre Çizimi ve Simülasyon Programı ile İspatlanması

3.2. Transistörlü Devre Tasarımı ve Analizi

UYGULAMA FAALİYETİ

Örnek Analog  devre şemaları çizim ve simülasyonu

4. DİJİTAL DEVRELERLE ÇALIŞMAK

4.1. Dijital Test Aygıtlarının Tanıtılması ve Kullanılmasının Açıklanması

4.2. Dijital Elemanların Tanıtılması ve Kullanılması

4.3. Tasarım Alanına Dijital Devre Elemanlarının Yerleştirilmesi

4.3.1. Tasarım Alanına Dijital Elemanların Yerleştirilmesi

4.4. Bağlantı İletkenlerinin Çizilmesi

4.4.1. TasarımAlanında Bulunan Elemanlar Arasında Bağlantı İletkenlerinin Çizilmesi

4.4.2. Bağlantı Terminali Uygulaması

4.4.3. Çoklu Yol ( Bus ) Uygulaması

4.5. Dijital Devreye Test Aygıtlarının Bağlanması

4.6. Dijital Devrenin Çalıştırılması

5. DİJİTAL DEVRE UYGULAMALARI

5.1. Basit Kapı Devreleri Tasarımı ve Analizinin Yapılarak Sonuçların Değerlendirilmesi

5.2. ÇeşitliDevre Tasarımları ve AnalizlerininYapılarak SonuçlarınDeğerlendirilmesi

5.2.1. D Tipi FF’lu Asenkron Yukarı Sayıcı Devresi

5.2.2. Subcircuit Uygulaması (Entegre Devrenin Oluşturulması)

5.2.3. PIC İle Step Motor Kontrolünün Yapılması

5.2.4. Eleman Oluşturulması ve Kütüphaneye Eklenmesi

5.2.5. Tasarım Alanında Bulunan Devrenin Malzeme Listesinin Çıkarılması

5.2.6. Tasarım Alanında Bulunan Devrede Elektriksel Hatanın Test Edilmesi

UYGULAMA FAALİYETİ

Örnek Dijital  devre şemaları çizim ve simülasyonu

 

MODÜL3: BİLGİSAYAR İLE BASKI DEVRE ÇİZİMİ VE UYGULAMASI

1. BASKI DEVRE ÇİZİMİ UYGULAMA PROGRAMI

 1. Programın Özellikleri
 2. Programın Çalıştırılması
 3. Ana Menünün Tanıtımı

2. TASARIM ORTAMI

2.1. Program Tasarım Ekranı

2.2. Tasarım Ekranı Menüleri

3. PROGRAM MODLARI

3.1. Dosya Kaydetme

3.2. Pad Ekleme

3.3. Çizgi Hat Ekleme

3.4. Çizim Alanı Yazı (Text) İşlemleri

3.5. Sembol Ekleme

4. BASKI DEVRE ŞEMASI ÇİZİMİ

4.1. Baskı Devre Çiziminde Dikkat Edilecek Özellikler

4.2. Baskı Devre Çizim Uygulamaları

4.2.1. Bir PCB Şemanın Hazırlanması

4.2.2. Güç Kaynağı Şemasının PCB Devresinin Çizilmesi

4.2.3. İstenilen Bir Alanın Blok İçerisine Alınması

4.2.4. Blokun Kopyalanması

4.2.5. Blokun Taşınması

4.2.6. Blokun Silinmesi

4.2.7. Blokun Döndürülmesi

4.2.8. Blokun Yazdırılması (Print)

5. SEMBOLLER

5.1. Bir Sembolün Değiştirilmesi

5.1.1. Eleman Değeri veya Parça İsmini Değiştirme

5.1.2. Bir Sembolün Değiştirilmesi

5.1.3. Parça Çizgilerinin Değiştirilmesi

5.1.4. Parça İsminin Değiştirilmesi

5.2. Sembol Oluşturma

6. OTOMATİK BASKI DEVRE ÇİZİMİ

6.1. Açık Şemadan Baskı Devreye Geçiş

6.2. Elemanların Otomatik Yerleştirilmesi

6.3. Elemanların Yerlerinde Düzenleme Yapılması

6.4. Baskı Devrenin Otomatik Çizimi

6.4.1. İnce Çizilen Yolların (Track) Kalınlaştırılması

6.4.2. PCB Baskı Devre Kartına İsim Yazılması

6.5. Baskı Devrenin Çıktısının Alınması

KURS MODÜLÜ

Elektronik Devre Tasarımı ve Simülasyonu Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Kurs Süresi: 64 saat

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygular

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

40/16

2

Bilgisayardaki yazılım aracılığı ile elektronik devreleri tasarlar

BİLGİSAYAR İLE ELEKTRONİK DEVRE ÇİZİMİ VE SİMÜLASYONU

40/24

 

Bilgisayar ortamında elektronik devrelerin alt baskı planlarını hazırlar.

BİLGİSAYAR İLE BASKI DEVRE ÇİZİMİ VE UYGULAMASI

40/24

TOPLAM

64

 

KURS ANİMASYONU

Elektronik Devre Tasarımı ve Simülasyonu Geliştirme ve Uyum Eğitimi