Elektronik Tablolama Programı İle Finansal İşlemler Geliştirme ve Uyum Eğitimi

KURS İÇERİĞİ

Elektronik Tablolama Programı İle Finansal İşlemler Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Kursun Amacı:

Elektronik Tablolama Programı İle Finansal İşlemler Geliştirme ve Uyum Eğitimi kurs programını bitiren bireyin,

1. Excelin fonksiyonlarını iyi derecede kullanabilmesi,

2. Finansal Tabloları hazırlaması ve excel fonksiyonları ile fomülüze edilmesi,

2. Finansal Tabloların Analizini yapması,

amaçlanmaktadır.

Kursun İçeriği:

•Programın ileri özelliklerini kullanır.
•Fonksiyonları kullanır.
•Veri analizi yapar.

•Mali tabloları kullanır.
•Finansal Analiz Tekniklerini uygular.

Kursa Katılmak için Gerekli Ön Şartlar:

18 yaşını tamamlamış olmak ve sağlık durumu kurs programı uygulamalarını yapmaya elverişli olmak şartıyla aşağıdaki koşullardan herhangi birini karşılayanlar kurs programına katılabilirler.

a. Meslek liselerinin veya dengi okulların ilgili bölümü mezunu olmak,

b. MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak,

c. Excel ve Muhasebe bilgisine sahip olup işletmelerin ilgili bölümlerinde en az 1 yıl çalışmış veya çalışıyor olmak.

Kurs Sonunda Kazanılacak Bilgi ve Beceriler:

Elektronik Tablolama Programı ile Finansal İşlemler Geliştirme ve Uyum Eğitimi kurs programını bitiren bireyin,

1. Excelin ileri seviye fonksiyonlarını kullana bilmesi,

2. Finansal tabloları formülüze edip hazırlaya bilmesi,

3. Finansal tabloları yorumlaya bilmesi,

Amaçlanmaktadır

Süre:

Toplam kurs süresi 48 saattir. 5 hafta sürer.

Hafta içi gündüz 09:00-13:00, hafta içi akşam 18:00-22:00 saatleri arasında,

Hafta sonu 09:00-13:00 veya 13:00-18:00 saatleri arasında düzenlenir.

KURS PLANI

Elektronik Tablolama Programı İle Finansal İşlemler Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Süre

Kümülatif Süre

İŞLENECEK KONULAR

4

4

A. VERİ İŞLEMLERİ : 

1. Satır ve Sütun işlemleri,
2. Çalışma sayfası ekleme, silme, adını değiştirme, kopyalama, taşıma

3. Özel yapıştır kullanımı,
4. Otomatik tamamlama

5. Otomatik doldurma işlemleri,
6. Özel listelerin kullanımı ,
7. Hücrelere açıklama ekleme,
8. Bul, Git, Değiştir İşlemleri
B. BİÇİMLENDİRME İŞLEMLERİ:
1. Hücre biçimlendirme (sayı, hizalama, koruma). Hücreleri koruma, formülleri gizleme. Metni sütunlara dönüştürme.
2. Koşullu biçimlendirme.

2

6

C. FONKSİYONLAR:

1. Matematiksel fonksiyonlar: 
1.1. Formül çubuğu,
1.2. basit matematiksel işlemler,
1.3. Formüllerde işlem önceliği, formüllerde hücre başvuruları kullanmak,
1.4. Formül kopyalama, formül çoğaltma,
1.5. Hücre adresini sabitlemek.
1.6. Formüllerde farklı çalışma sayfalarındaki verileri kullanmak.
1.7. Fonksiyon ve genel yazım formatı (syntax), formüllerden farkı.
1.8. Topla, çarpım, ortalama, mak, min, yuvarla.

2

8

2. Mantıksal Fonksiyonlar:
2.1. Eğer, iç içe eğer, ve, yada.

2.2. Eğersay, etopla, eboşsa, emetinse, esayıysa, ehatalıysa. 
2.3. Boşluksay, satırsay, sütunsay, satır, sütun, bağ.değ.say, bağ.değ.dolu.say, ençok.olan, mod.

2

10

3. Metinsel Fonksiyonlar:
3.1. Büyükharf, küçükharf, birleştir, değiştir, parçaal, sağdan, soldan, kırp, metneçevir, sayıyaçevir.

4.Tarih Fonksiyonları: 
4.1. Bugün, şimdi, gün, ay, yıl, haftanıngünü, gün360.
5. ARAMA FONKSİYONLARI:
5.1. Düşeyara, Yatayara, Indis, kaçıncı.

2

12

D. GRAFİK İŞLEMLERİ:

1. Grafik Oluşturma
2. Grafik Türleri:

2.1. Görüntüsünü değiştirme ,
3. Grafik Seçenekleri:
3.1. Grafik alanına seri ekleme, silme, seriler arasındaki boşlukları düzenleme.

4. Grafikleri Biçimlendirme:
4.1. Eksenlerini düzenleme, veri işaretlerini ve veri etiketlerini düzenleme, grafik verilerini düzenleme, grafik alanını düzenleme Dinamik grafik ekleme.

2

14

E.VERİ ANALİZİ

1.Sıralama:
1.1.Düşeyde ve yatayda sıralama (artan, azalan, yatay).

2. Filtreleme:
2.1. Basit filtreleme,
2.2. Gelişmiş filtreleme.

2

16

3. Alt toplam: 
3.1. Alttoplam,
3.2. İç içe alttoplam.

4. Veri Doğrulama: 
4.1. Veri doğrulama,
4.2. Veri girişini sınırlandırma,
4.3. Özel listeler oluşturma.

2

18

5. Özet tablo :
5.1. Özet tablolar oluşturmak, silmek.
5.2. Özet tablo görünüm ve yerleştirme işlemleri.
5.3. Özet tablo satır, sütun ve sayfa alanlarının düzenlenmesi.
5.4. Veri alanlarının düzenlenmesi

5.5. Verileri yenileme
5.6. Özet tablo seçenekleri.
5.7. Özet grafik kullanımı.

2

20

6. Veri tabanı formülleri: 
6.1. Vsectopla, Vsecsay, Vseççarp

6.2. Vseçort, Vseçsaydolu, Vseçmin, Vseçmak.
6.3. Dizi işlemleri.

2

22

1. BÖLÜM: FİNANSAL ANALİZ VE TÜRLERİ

1.1. Finansal Analiz Süreçleri

1.2. Finansal Tablolar Analizinin Ön Koşulları

1.3. Finansal Analiz Türleri

2

24

2. BÖLÜM: TEMEL FİNANSAL TABLOLAR

2.1. Bilanço

2.2. Gelir Tablosu

4

28

3. BÖLÜM: EK FİNANSAL TABLOLAR

3.1. Fon Akım Tablosu

3.2. Nakit Akım Tablosu

3.3. Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu

3.4. Kar Dağıtım Tablosu

3.5.Özkaynak Değişim Tablosu

3.6. Satışların Maliyeti Tablosu

2

30

4. BÖLÜM: FİNANSAL ANALİZ TEKNİKLERİ

4.1. Karşılaştırmalı Tablolar Analizi Tekniği

4.1.1. Karşılaştırmalı Tablolar Analizi Tekniği ile Bilanço Analizi

4.1.2. Karşılaştırmalı Tablolar Analizi Tekniği ile Gelir Tablosu Analizi

2

32

4.2. Dikey Yüzdeler Analizi Tekniği

4.2.1. Dikey Yüzdeler Analizi Tekniği ile Bilanço Analizi

4.2.2. Dikey Yüzdeler Analizi Tekniği ile Gelir Tablosu Analizi

2

34

4.3. Eğilim Yüzdeleri Analizi Tekniği

4.3.1. Eğilim Yüzdeleri Analizi Tekniği ile Bilanço Analizi

4.3.2. Eğilim Yüzdeleri Analizi Tekniği ile Gelir Tablosu Analizi

2

36

4.4. Likidite Durumu Oranları

2

38

4.5. Faaliyet Etkinliği Durumu Oranları

2

40

4.6. Finansal (mali) Durum Oranları

2

42

4.7. Karlılık Durumu Oranları

2

44

4.8. Satışlara Göre Karlılık Durumu

2

46

4.9. Borsa Performans Oranları 

2

48

4.10. Büyüme Oranları

 

KURS MODÜLÜ

Elektronik Tablolama Programı İle Finansal İşlemler Geliştirme ve Uyum Eğitimi

MODÜL ADI

KAZANIM

ÖĞRENME KAZANIMLARI

SÜRE

 

PROGRAM FONKSİYONLARI

Elektronik tablolama programının fonksiyonlarını kullanır.

•Programın ileri özelliklerini kullanır.
•Fonksiyonları kullanır.
•Veri analizi yapar.

28

FİNANSAL ANALİZ İŞLEMLERİ

Finansal analiz işlemlerini yapar.

•Mali tabloları kullanır.
•Finansal Analiz Tekniklerini uygular.

20

TOPLAM KURS SÜRESİ (DERS SAATİ):

48

 

KURS ANİMASYONU

Elektronik Tablolama Programı İle Finansal İşlemler Geliştirme ve Uyum Eğitimi