Bilgisayar Destekli Plastik Enjeksiyon Kalıp Tasarımı Geliştirme ve Uyum Eğitimi

KURS İÇERİĞİ

Bilgisayar Destekli Plastik Enjeksiyon Kalıp Tasarımı Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Kursun Amacı:

Katılımcıların, Solidworks programını kullanarak plastik parça tasarımı ve plastik enjeksiyon kalıp tasarımı yapmaları amaçlanmakta olup, bu amaca dönük olarak “Solidworks Mold Tools” modülünü, “Cavity, ve Join” komutlarını kullanabilmeleri, plastik enjeksiyon kalıp tasarımının yapım resimlerinin oluşturmaları hedeflenmektedir.  

Kursa Katılmak için Gerekli Ön Şartlar:

18 yaşını tamamlamış olmak ve Solidworks programının da İki boyutlu çizim (sketch), katı model oluşturma (Part), montaj yapabilme (Assembly) ve teknik resim (Draw) menülerini kullanabiliyor olmaları, Kurs Programının öngördüğü temel becerileri geliştirecek yeterliliğe [fiziksel, psikomotor) sahip olmak.

a. Meslek liselerinin veya dengi okulların ilgili bölümü mezunu olmak,

b. MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak,

c. Okuryazar olup, işletmelerin ilgili bölümlerinde çalışmış veya çalışıyor olmak.

Kurs Sonunda Kazanılacak Bilgi ve Beceriler:

Bilgisayar Destekli Plastik Enjeksiyon Kalıp Tasarımı Geliştirme ve Uyum Eğitimi programını tamamlayan bireyin;

1. Tasarım Programı ara yüzünü kullanması,

2. Tasarım Programında ayrılan kalıbın üstüne enjeksiyon kalıp sistemlerini eklemesi,

3. Tasarım programı kütüphanesindeki kalıp setlerini, özellikleriyle kullanması,

4. Tasarım programını kullanarak kalıp tasarlaması,

Amaçlanmaktadır

Süre:

Toplam kurs süresi 58 saattir.

Hafta içi gündüz 09:00-13:00, hafta içi akşam 18:00-22:00 saatleri arasında,

Hafta sonu 09:00-13:00 veya 13:00-18:00 saatleri arasında düzenlenir.

KURS PLANI

Bilgisayar Destekli Plastik Enjeksiyon Kalıp Tasarımı Geliştirme ve Uyum Eğitimi

TARİH

SAATLER

SÜRE

KÜMÜLATİF SÜRE

İŞLENECEK KONULAR

KURS EĞİTİMCİSİ

AÇIKLAMALAR

 

 

2

4

İş sağlığı ve güvenliğinin önemi

İş sağlığı ve güvenliğinin amacı

İş sağlığı ve güvenliği kurulunun oluşumu ve görevleri

İşverenin yükümlülükleri

Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları

 

 

2

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili afiş hazırlama uygulaması

Çalışanların yasal hak ve sorumluluklarına ilişkin sunum hazırlama uygulaması

 

 

2

8

İş kazasının tanımı

İş kazasının nedenleri

Meslek hastalıklarının tanımı

Meslek hastalıklarının nedenleri

İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma ilkeleri

Kişisel koruyucu donanımları kullanım yerleri

İş kazası ve meslek hastalıklarında yapılacak hukuki işlemler

 

 

2

İş kazasını önlemek için gerekli tedbirler uygulaması

Meslek hastalıklarından korunmak için gerekli tedbirler uygulaması

Çalışma ortamına uygun kişisel koruyucu donanım kullanımı uygulaması

İş ekipmanlarını kullanma talimatlarına göre güvenli kullanım uygulaması

 

 

 

 

2

10

Tehlike                                                 Risk

Risk değerlendirmesinin önemi              Ergonomik risk etmenleri

Kimyasal risk etmenleri                         Fiziksel risk etmenleri

Biyolojik risk etmenleri                          Psiko-sosyal risk etmenleri

Elektrikten kaynaklanacak riskler           Elle kaldırma ve taşıma prensipleri

Ekranlı araçlarla çalışma kuralları            Yüksekte çalışma ile ilgili riskler

 

 

 

 

2

12

Ergonomik risk etmenlerine karşı gerekli tedbirler uygulaması

Kimyasal risk etmenlerine karşı gerekli tedbirler uygulaması

Fiziksel risk etmenlerine karşı gerekli tedbirler uygulaması

Biyolojik risk etmenlerine karşı gerekli tedbirler uygulaması

Psiko-sosyal risk etmenlerine karşı gerekli tedbirler uygulaması

Elektrikten kaynaklanacak risklere karşı gerekli tedbirler uygulaması

Elle kaldırma ve taşıma işlerini uygulaması

Ekranlı araçlarla kurallarına uygun çalışma uygulaması

Yüksekte çalışma ile ilgili risklere karşı gerekli tedbirler uygulaması

İşyeri temizlik ve düzeni uygulaması

 

 

 

 

2

16

Acil durumlar                        Acil durum planı

İlkyardımda yapılması gereken temel ilkeleri

Parlama ve parlamadan korunma ilkeleri

Patlama ve patlamadan korunma ilkeleri

Yangın ve yangından korunma ilkeleri

Sağlık ve Güvenlik işaretleri

 

 

2

Parlama, patlama, yangın vb. acil durumlar uygulaması

Sağlık ve güvenlik işaretleri uygulaması

 

 

1

20

Plastik enjeksiyon makinelerini ve çalışma prensiplerini

Plastik malzemeleri ve çekme oranları

 

 

3

Plastik Enjeksiyon makinesi animasyon tasarımı

Plastik malzeme data sheet incelemesi

 

 

1

24

Enjeksiyon kalıbı standart elemanlarını ve malzemeleri

Plastik enjeksiyon standart kalıp elemanlarını, kalıplama yöntemlerini ve plastik kalıp tasarımında kullanılacak işlemleri

 

 

3

Kalıp seti tasarımı

 

 

4

28

Plastik enjeksiyon parça tasarımı

Kalıplama yöntemleri

 

 

 

 

4

32

Bilgisayar destekli katı model programı ve plastik enjeksiyon kalıp modülü ara yüzü komutlarını ve uygulaması

 

 

 

 

4

36

Bilgisayar destekli katı model programı ve bu programın plastik kalıp modülü komutlarını etkin bir şekilde

 

 

 

 

4

40

Parçaya uygun kalıplama yöntemini seçerek uygun kalıp tasarımını bilgisayar destekli katı model programını ve plastik enjeksiyon kalıp modülünü kullanma

 

 

 

 

4

44

Plastik enjeksiyon kalıp tasarımı yapmak için gerekli komutları

 

 

 

 

4

48

Parçadaki kalıplama yüzeyleri

Açı analizi

Parçanın malzemesine göre çekme oranları

Kalıp malzemeleri

Plastik enjeksiyon maça ve dişi plaka tasarımı

 

 

 

 

4

52

Plakalara ürün ve yolluk yerleşimi

İtici sistemi

Sıcak yolluk sistemleri

Soğutma sistemleri

 

 

 

 

4

56

Maça tipleri ve yolluk sistemleri

Tasarım programın içindeki kütüphaneyi kullanma

 

 

 

 

 

2

58

Kalıbın emniyeti için gerekli kalıp kilitleri

Kalıbın emniyetli taşınması için gerekli mapalar

 

 

 

KURS MODÜLÜ

Bilgisayar Destekli Plastik Enjeksiyon Kalıp Tasarımı Geliştirme ve Uyum Eğitimi

BİLGİSAYAR DESTEKLİ PLASTİK ENJEKSİYON KALIP TASARIMI GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ KURSU MODÜLLERİ VE ZAMAN TABLOSU

MODÜL  ADI

KAZANIM

ÖĞRENME KAZANIMLARI

SÜRE

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygular

· İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar.

· İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini sıralayarak gerekli önlemleri alır.

· Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alır.

· Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır

16

KATI MODEL PROGRAMINDA PLASTİK ENJEKSİYON KALIP TASARIMI

Katı model programında ara yüzü, kalıp modülü ve komutlarını kullanarak plastik enjeksiyon kalıp tasarımı yapar.

· Katı modelleme programında tasarım programı ara yüzünü kullanarak plastik parça tasarımı yapar.

· Katı modelleme programında uygun komutları kullanarak plastik enjeksiyon kalıp tasarımı yapar.

42

TOPLAM KURS SÜRESİ (Ders Saati)

58

 

KURS ANİMASYONU

Bilgisayar Destekli Plastik Enjeksiyon Kalıp Tasarımı Geliştirme ve Uyum Eğitimi