x (Kapat)Teknik Resim Geliştirme Ve Uyum Eğitimi

KURS İÇERİĞİ

Teknik Resim Geliştirme Ve Uyum Eğitimi

Kursun Amacı:

Sanayide ara eleman olarak çalışan usta ve teknisyenlere; teknik resim okuma ve anlama becerisi kazandırmak ve geliştirmektir.

Kursun İçeriği:

 • Teknik Resmin tanımı, önemi, gereği,
 • Teknik Resimde kullanılan araç ve gereçlerin tanıtımı,
 • Çizgiler,
 • Yazılar,
 • Geometrik çizimler,
 • İzdüşümler,
 • Görünüş çıkarma ve okuma,
 • Ölçülendirme ve ölçekler,
 • Kesit görünüşler,
 • Tolerans ve alıştırmalar,
 • Yüzey işleme işaretleri,
 • Yüzey pürüzlülüğü ve sembolleri,
 • Şekil ve konum toleransları.

Kursa Katılmak için Gerekli Ön Şartlar:

Muhakkak bu alanda çalışıyor veya çalışacak olmak.

Kimler Katılabilir?

18 yaşını tamamlamış olmak ve sağlık durumu kurs programı uygulamalarını yapmaya elverişli olmak şartıyla aşağıdaki koşullardan herhangi birini karşılayanlar kurs programına katılabilirler.

a. Meslek liselerinin veya dengi okulların ilgili bölümü mezunu olmak,
b. MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak
 c. Okuryazar olup, işletmelerin ilgili bölümlerinde 6 ay çalışmış veya çalışıyor olmak.

Kurs Sonunda Kazanılacak Bilgi ve Beceriler:

İşi Teknik resmine göre yapabilir,
Uluslararası kullanılan sembolleri hatasız kavrar ve bir makine parçasını kimsenin yardımı olmadan çizebilme yeteneği kazanır.

Kursiyerin Çalışacağı Sektör (Ne Tür İşyerleri)

Her türlü talaşlı-talaşsız makine imalat sektörü.
Teknik Resim çizimine dayalı üretim ve hizmet sektörü.

Kursiyerin Çalışacağı Konum (Ne Tür İşler)

Tezgah başında talaşlı veya talaşsız imalat elamanı,

Teknik bürolarda, tasarımcı,

İşletmelerde Kalite kontrol elemanı.

Süre:

Toplam kurs süresi 54 saattir. 6 hafta sürer.

Hafta içi gündüz 09:00-13:00, hafta içi akşam 18:00-22:00 saatleri arasında,

Hafta sonu 09:00-13:00 veya 13:00-18:00 saatleri arasında düzenlenir.

KURS PLANI

Teknik Resim Geliştirme Ve Uyum Eğitimi

KURS MODÜLÜ

Teknik Resim Geliştirme Ve Uyum Eğitimi

TEKNİK RESİM GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ KURSU MODÜLLERİ VE ZAMAN TABLOSU

MODÜL ADI

KAZANIM

ÖĞRENME KAZANIMLARI

SÜRE

ÜÇ GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA

Makine parçalarının yeterli görünüşleri çıkarır.

· Parçayı ifade edebilecek yeterli görünüşleri çizer.

· Özel görünüş gerektiren parçaların görünüşünü çıkarır.

· Kesit görünüş gerektiren parçalarda kesit alma işlemini yapar.

21

ÖLÇÜLENDİRME VE YÜZEY İŞLEME İŞARETLERİ

Ölçülendirme, yüzey işleme işaretleri ve toleransları gösterir.

· Kurallarına uygun olarak resmini çizdiği paraçayı ölçülendirir.

· Parçanın işleme yöntemine göre, çizilen resme yüzey işleme işareti yerleştirir.

· Parçanın çalışma hassasiyetine göre çizilen resme tolerans verir.

12

PERSPEKTİF, KROKİ ve İMALAT RESİMİ

Perspektif resim, kroki resmi ve imalat resmi çizer.

· Yöntemine uygun perspektif resim çizer.

· Kurallara uygun kroki resmi çizer.

· Kurallara uygun imalat resmi çizer.

21

TOPLAM KURS SÜRESİ (Ders Saati):

54

 

KURS ANİMASYONU

Teknik Resim Geliştirme Ve Uyum Eğitimi