Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Tasarım (AutoCAD)

KURS İÇERİĞİ

Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Tasarım (AutoCAD)

Kursun Amacı:

Katılımcılara; AutoCAD programı kullanarak iki boyutlu çizim yapma, katı yüzey model çizimleri, katıların montajını çizme ve katılardan teknik resim alma konusunda bilgi ve beceri sahibi olması amaçlanmaktadır.

Kursun İçeriği:

  • Bilgisayar destekli iki boyutlu çizim yapması
  • AutoCAD programını kullanarak katı ve yüzey model çizimlerini yapması
  • AutoCAD programında katıların montajını yapması
  • AutoCAD programını kullanarak katıların teknik resimlerini alması

Kursa Katılmak için Gerekli Ön Şartlar:

İyi derecede teknik resim bilgisine sahip olmak, 2 boyutlu çizim programını biliyor olmak, Kurs Programının öngördüğü temel becerileri geliştirecek yeterliliğe [fiziksel, psikomotor) sahip olmak.

Kimler Katılabilir?

1. Meslek lisesi mezunu, MYO ve Fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak.
2. İşletmelerin ilgili bölümlerinde çalışmış veya çalışıyor olmak.
3. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
4. Bilgisayar Destekli 2 Boyutlu Çizim Geliştirme Uyum Eğitimini almış olmak.

Kurs Sonunda Kazanılacak Bilgi ve Beceriler:

Bilgisayar destekli tasarımlar yaparak üretim için gerekli bilgi ve beceriler kazanılır.

Kursiyerin Çalışacağı Sektör (Ne Tür İşyerleri)

İşletmelerin tasarım ve proje departmanlarında, Mimarlık ve Mühendislik bürolarında.

Kursiyerin Çalışacağı Konum (Ne Tür İşler)

Ürün geliştirme elemanı, Tasarım Elemanı.

Süre:

Toplam kurs süresi 60 saattir. 6 hafta sürer.

Hafta içi gündüz 09:00-14:00, hafta içi akşam 18:00-22:00 saatleri arasında,

Hafta sonu 09:00-13:00 veya 13:00-18:00 saatleri arasında düzenlenir.

KURS PLANI

Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Tasarım (AutoCAD)

KURS MODÜLÜ

Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Tasarım (AutoCAD)

BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3 BOYUTLU TASARIM KURSU MODÜLLERİ VE ZAMAN TABLOSU

MODÜL  ADI

KAZANIM

ÖĞRENME KAZANIMLARI

SÜRE

İki Boyutlu Çizimler

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp CAD programında iki boyutlu çizim komutlarını kullanarak geometrik şekiller çizer.

CAD programlarında gerekli ayarlamaları yaparak programı çizime hazırlar.

CAD programında iki boyutlu çizimler yapar.

CAD programında çizilen iki boyutlu çizimleri düzenler.

8

Katı ve Yüzey Model Çizimleri

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp CAD programında üç boyutlu katı model ve yüzey modeller çizer.

CAD programında üç boyutlu katı model çizme ve düzenleme komutlarını kullanarak çizimler yapar.

CAD programında yüzey model çizme ve düzenleme komutlarını kullanarak çizimler yapar.

CAD / CAM programları arasında veri dönüşümlerini yapar

16

Katıların Montajı

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp katı modelleri çizilmiş parçaların montajını yapar.

Montaj sayfasına parça ve ilişki ekleme işlemlerini yapar.

Montaj unsurları arasında animasyon oluşturma işlemlerini yapar.

Montaj unsurları arasına basit hareket verme işlemlerini yapar.

20

Katıların Teknik Resmini Alma

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp katı modeller ya da montajların yeterli görünüşlerini çıkarır

CAD programını kullanarak katı modellerin görünüşlerini çıkarır.

Görünüşler üzerine gerekli detayları ekleme işlemlerini yapar.

Teknik resim sayfasının ayarlarını yaparak çıktısını alır.

16

TOPLAM KURS SÜRESİ (Ders Saati)

60

 

 

KURS ANİMASYONU

Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Tasarım (AutoCAD)