Bilgisayar Destekli 2 Boyutlu Çizim (AutoCAD)

KURS İÇERİĞİ

Bilgisayar Destekli 2 Boyutlu Çizim (AutoCAD)

Kursun Amacı:

Katılımcılara Bilgisayar destekli 2 boyutlu tasarım (Autocad) programın eğitiminde; teknik resim standartlarına ve kurallarına uygun olarak 2 boyutlu imalat/yapma, perspektif resmi çizme, ölçülendirme ve düzenleme kabiliyetini kazandırmaktır.

Kursun İçeriği:

  • Temel geometrik çizimler yapma
  • Çizimleri düzenleme
  • Çizgi özelliklerini değiştirme
  • Ölçülendirme
  • Çizimi katmanlar ile tasarlama
  • Çizim kütüphanesi oluşturma ve kullanma
  • Perspektif resimler çizme
  • Yeterli görünüşler çıkarma
  • Yazdırma

Kursa Katılmak için Gerekli Ön Şartlar:

Bilgisayar kullanabilme  becerisine sahip olmak ve iyi derecede teknik resim bilgisine sahip olmak.

 Kimler Katılabilir?

En az ilköğretim mezunu , bilgisayar kullanabilme  becerisine sahip, teknik resim eğitimi almış  olan ve Autocad programını kullanarak 2 boyutlu çizim yapmak isteyen.

Kurs Sonunda Kazanılacak Bilgi ve Beceriler:

Bilgisayar veritabanında çalışan proje tasarım programını kullanarak, proje çizime yöntemlerini tanımış seri bir çizim becerisi geliştirir.

Kursiyerin Çalışacağı Sektör (Ne Tür İşyerleri)

Kamu ve özel sektör.

Kursiyerin Çalışacağı Konum (Ne Tür İşler)

İşletmelerin proje, imalat ve ar-ge birimlerinde proje tasarımcısı olmaya aday.

Süre:

Toplam kurs süresi 72 saattir. 7 hafta ve 2 saat sürer.

Hafta içi gündüz 09:00-13:00, hafta içi akşam 18:00-22:00 saatleri arasında,

Hafta sonu 09:00-13:00 veya 13:00-18:00 saatleri arasında düzenlenir.

KURS PLANI

Bilgisayar Destekli 2 Boyutlu Çizim (AutoCAD)

İŞLENECEK KONULAR

MODÜL 1: İKİ BOYUTLU ÇİZİM

 A. ÇİZİM EKRANI DÜZENLEMESİ VE YARDIMCILARI

1. Tanımı, önemi ve üstünlükleri     

2. Çizim penceresi (Graphic Screen) 

3. Komut giriş yöntemleri

4. Komut satırı (Command Line)

5. Menü çubuğu (Menu Bar) 

6. Dosya açma/kapama

7. Dosya kaydetme ve isimlendirme        

8. Kayıtlı dosyada değişiklik   

9. Komut butonları ve araç çubukları (Toolbars)

10. Çizim yardımcıları (Drafting Settings)

B. ÇİZİM KOMUTLARI

1. Koordinat sistemi

2. Çizim sınırları

3. Doğrusal çizgi çizmek (Line Komutu)

4. Objeleri seçmek ve silmek

5. Özellikli noktaları yakalamak (Object Snap-Osnap)   

6. Daire çizmek (Circle Komutu)

7. Dikdörtgen çizmek (Rectangle Komutu

8. Çokgen çizmek (Polygon Komutu) 

9. Elips çizmek (Ellipse Komutu)

10. Eğri çizmek (Spline Komutu)

11. Çoklu çizgi Çizmek (Polyline-Pline Komutu) 

12. Yay çizmek (Arc Komutu)

13. Çizimlere nokta eklemek (Point ve Point Style Komutu)                   

14. Objeleri bölüntülemek (Divide ve Measure Komutları)

15. Tarama yapmak (Hatch Komutu) 

C. DÜZENLEME KOMUTLARI

1. Objeleri paralel çoğaltmak (Offset Komutu)

2. Objeleri kırpmak (Trim Komutu)

3. Objeleri kopyalamak (Copy Komutu)

4. Objeleri taşımak (Move Komutu) 

5. Objeleri uzatmak (Extend Komutu)  

6. Kavisli birleştirme yapmak (Fillet Komutu)

7. Pah kırmak (Chamfer Komutu 

8. Objeleri kırmak (Break Komutu)

9. Ayna görüntüsü elde etmek –simetri çizmek (Mirror Komutu)

10. Obje dizisi oluşturmak (Array Komutu)

11. Objeleri döndürmek (Rotate Komutu)

12. Objeleri ölçekle büyütmek veya küçültmek (Scale Komutu)   

13. Objeleri çekerek uzatmak veya kısaltmak (Stretch Komutu)

14. Objelerin  özelliklerini  değiştirmek  (Properties  ve  Match  Properties Komutları)

15. Objeleri patlatmak (Explode Komutu)

D. GÖRÜNTÜ KONTROL KOMUTLARI

1. Görüntüyü kaydırmak (pan komutu)

2. Görüntüyü büyütmek veya küçültmek

3. Son görüntüye dönmek (zoom previous komutu)

4. Çizim alanını yenilemek                          

 

MODÜL 2:ÖZELLİK VE TANIMLAMA

 A.TEXT(YAZI) KOMUTLARI

1. Text (Yazı)Komutu

2. Özel Sembol ve Harflerin Yazdırılması Seçeneği

3. Mtext (Çok Satırlı Yazı) Komutu

4. Text Style (Yazı Stili) Komutu

5. Edit Text (Yazı Düzenleme) Komutu

B.ÖLÇÜLENDİRME KOMUTLARI

1. Doğrusal (Yatay ve Dikey) Ölçülendirme (Dimlinear)

2. Açılı Kenarları Ölçülendirme (Dimaligned)

3. Açı Ölçülendirme (Dimangular)

4. Koordinat Ölçülendirme (Dimordinate)

5. Çap Ölçülendirme (Dimdiameter)

6. Yarıçap Ölçülendirme (Dimradius)

7. Referansa Göre Ölçülendirme (Dimbaseline )

8. Sürekli Ölçülendirme (Dimcontinue)

9. Açıklama (Tanımlama ) Oku (Leader)

10. Tolerans (Tolerance)

11. Ölçülendirmede Değişiklik (Dimedit)

12. Ölçü Yazısının Düzenlenmesi (Dimtedit)

13. Ölçülendirme Ölçeği (Dimscale)

14. Ölçülendirme Stili (Dimstyle)

15.Tarama Yapmak (Hatch)

C. ÖZELLİK VE SORGULAMA (HESAP) KOMUTLARI

1. Sorgulama ve Konum Belirleme Komutları (List)

2. Alan Hesabı Komutu (Area)

3. Uzunluk Komutu (Dist)

D. KATMANLAR (LAYER)

1. Renk (Color)

2. Çizgi Tipi (Linetype)

3. Çizgi Kalınlığı (Lineweight)

4. Layer Tools (Katman Araçları)

Layer Match, Change to Current Layer, Layer Isolate, Layer Unisolate

Copy Objects to New Layer, Layer Walk, Layer Freeze, Layer Off

Layer Lock, LayerUnlock, Isolate

 

MODÜL 3: PERSPEKTİF ÇİZİMİ VE KÜTÜPHANE

A. ÇİZİM KÜTÜPHANESİ

1. Kütüphane Oluşturmak (Block)

2. Kütüphane Düzenlemek (Edit Block)

3. Bloğun Çizime Eklenmesi (Insert)

4. Çoklu Blok Çağırma (Mınsert)

B. İZOMETRİK ÇİZİM

1. İzometrik çizim Ayarları

2. İzometrik Çizgi

3. İzometrik Daire

4. İzometrik Ölçülendirme

C. ÇIKTI ALMA (PLOT)

1. Çıktı Alma Ayarları

 Yazıcı veya Plotter Seçimi, Kâğıt Boyutları ve Birimi seçimi

 Kâğıdın Konumu, Çizimin Ölçeklendirilmesi

 Çizim Alanı, Çizdirme Seçenekleri

 Çizimin Ön İzlenmesi, Çizimin Konumlandırılması (Plot Offset)

 2. Yazdırma Stilleri (Plot styles)

3. Kalınlık ve Çizgi Tipi Ayarlarının Yapılmas

KURS MODÜLÜ

Bilgisayar Destekli 2 Boyutlu Çizim (AutoCAD)

BİLGİSAYAR DESTEKLİ 2 BOYUTLU ÇİZİM KURSU MODÜLLERİ VE ZAMAN TABLOSU

MODÜL ADI

KAZANIM

ÖĞRENME KAZANIMLARI

SÜRE

İki Boyutlu Çizim

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp CAD programında oluşturduğu çizim sayfasında çizim komutlarını kullanarak iki boyutlu çizimler yapar.

CAD programında çizim öncesi ayarlarını yapar.

CAD programında çizim sayfası oluşturur.

CAD programında çizim komutları ile iki boyutlu çizimler yapar.

CAD programında düzenleme komutları ile yapılan çizimi düzenler.

CAD programında görüntü kontrol komutları ile ekran görüntüsünü değiştirir.

28

Özellik ve Tanımlama

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp iş parçalarına ait yazıları, ölçüleri ve hesaplamaları çeşitli komutları kullanarak çizim üzerine ekler.

CAD programında yazı komutlarını kullanarak çizime yazı ekler.

CAD programında ölçülendirme komutları ile çizimi ölçülendirir.

CAD programında özellik ve sorgulama komutlarını kullanır.

CAD programında katmanları kullanır.

CAD programında objelerin renk ve çizgi tiplerini belirler.

28

Perspektif Çizimi ve Kütüphane

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp çizimlerde sık kullanılan nesneleri blok haline getirerek kütüphane oluştur ve çıktı alır.

CAD programında objeleri blok haline getirerek kütüphane oluşturur.

CAD programında izometrik perspektif çizer.

Yapılan çizimlerin çıktısını alır.

16

TOPLAM KURS SÜRESİ Ders saati:

72

 

 

KURS ANİMASYONU

Bilgisayar Destekli 2 Boyutlu Çizim (AutoCAD)