Elektrik Kumanda ve Otomasyon Teknikleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi

KURS İÇERİĞİ

Elektrik Kumanda ve Otomasyon Teknikleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Kursun Amacı

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması ve Yapılan uygulamalarda iş güvenliği kurallarına uyması, İşletmelerde, elektrik bakım işlerinde çalışacak teknik elemanlara temel kumanda devre elemanlarını, koruma rölelerini, yumuşak yol vericileri, invertörleri tanıma ve kumanda devrelerini normlara göre çizebilme, okuyabilme ve çizimini yaptığı devreleri kurup arızalarını giderebilme ile ilgili yeterlilikler kazandırmaktır.

Kursun İçeriği  

•             Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği

•             Çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemi

•             Çalışanların iş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemleri ve önlemlerin alınması

•             Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemler

•             Acil durumlarda gerekli tedbirleri alınması

•             Temel kumanda devre elemanlarının yapıları, çalışması ve kullanım alanlarını tanıtım

   - Butonlar , Sinyal anahtarları ve Mikro anahtarlar, Kontaktörler, Sınır anahtarları ve Paket şalterler

   - Kumanda kabloları ve Zaman röleleri

•             Rölelerin yapıları, çalışmaları ve kullanım alanlarını tanıtım

   - Sigortalar, Kaçak akım röleleri ve Motor koruma röleleri,Sıvı seviye kontrol röleleri ve Fotosel röleler

   - Selenoid valfler, Termostadlar ve Basınç anahtarları,Algılayıcılar

•             Kumanda elemanlarının sembolleri ve devre şemalarının çizimini tanıtma

•             Temel ve problem kumanda devre uygulamalarını tanıtım ve uygulanması

   - İlk hareket devreleri

   - Devir yönü değiştirme devreleri

   - Yol verme devreleri

   - Frenleme devreleri

   - İki devirli çalıştırma devreleri

•             Yumuşak yol vericilerin yapıları, çalışması ve kullanım alanlarını tanıtım

•             İnvertörlerin yapıları, çalışması ve kullanım alanlarını tanıtım

•             Konularla ilgili işletme uygulamalarını tanıtım ve uygulanması   

 

Kursa Katılmak için Gerekli Ön Şartlar 

1. Meslek liselerinin mezunları, MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak.

2. İşletmelerin ilgili bölümlerinde çalışmış veya çalışıyor olmak.

3. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

Kimler Katılabilir?         

Mesleki Eğitim Merkezi, Endüstri Meslek Liseleri, MYO'ları veya üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olup çalışan veya çalışmayanlar,

MYO ve üniversite 3. ve 4. sınıf öğrencileri.                           

Kurs Sonunda Kazanılacak Bilgi ve Beceriler     

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel kavramları bilir,

Temel Kumanda elemanları ve koruma röleleri ile kumanda etme bilgi ve yeteneği kazanır.

Kuracağı devrelerin şemalarını normlara göre çizip okuyabilir.

Kumanda devrelerinde meydana gelen arızaları bulabilir ve giderebilir.

Yumuşak yol vericileri tanır ve devreye bağlantılarını yapabilir.

İnvertörleri tanır, devreye bağlantılarını ve programlarını yapabilir.                               

Kursiyerin Çalışacağı Sektör (Ne Tür İşyerleri) 

Elektrik-elektronik alanında hizmet veya üretim yapan işyerlerinde,

İşletmelerin elektrik bakım birimlerinde,

İşletme otomasyonu ile ilgili kuracağı özel işyerinde.                             

Kursiyerin Çalışacağı Konum (Ne Tür İşler)       

İşletmelerin elektrik bakım birimlerinde teknik eleman olarak çalışabilir,

Özel işyeri kurarak işletmelerin elektrik otomasyonu işlerini kurabilir ve bakımını yapabilir,

Elektrik panolarının montaj işlerini yapabilir.                              

Süre     

Toplam kurs süresi 80 saattir

 Hafta içi düzenlendiğinde 10 hafta sürer.

Pazartesi, Salı, Çarşamba 18:00-22:00 veya Çarşamba, Perşembe, Cuma 18:00-22:00

Hafta sonu düzenlendiğinde 10 hafta sürer.

09:00-14:00 veya 13:00-18:00 saatleri arasında düzenlenir.

KURS PLANI

Elektrik Kumanda ve Otomasyon Teknikleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi

ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ

MODÜL 1.ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

1.İş yerinde güvenlik önlemlerini alınması                   

1.1.İş güvenliğini tanımı

1.2.İş güvenliğinin önemi

1.3.İş güvenliğinin amacı 

1.4.İşçi sağlığı

1.5.Tüm takım tezgâhları ile ilgili ortak güvenlik önlemleri

1.6.Koruyucu araçlar 

1.7.Makinelere takılan koruyucu aparatlar

1.8.Binalarda güvenliği tehdit edici unsurlar

1.9.Elektrik tesisatlarının  sıralanması                          

1.10.Isıtma ve havalandırma tesisatlarının sıralanması   

2. Meslek hastalıklarına karşı güvenlik önlemlerinin alınması  

2.1.Meslek hastalıkların çeşitleri

2.2.Meslek hastalıkları için gerekli önlemler
3.İş yerinde olabilecek kaza ve yaralanmaların sebepleri ve gerekli tedbirlerin alınması

4.İş yerinde çıkabilecek yangınlar için önlem alabilecek ve gerekli müdahaleyi yapma 

4.1.Yanma olayı 

4.2.Yangın çeşitleri

4.3.Yangının nedenleri

4.4.Yangın söndürmede kullanılan yöntemler

4.5.Söndürücü maddeler

4.6.Yangın önlemlerin

4.7.Ev ve iş yerlerinde alınacak önlemler

5.İş kazaları  sonrasında hukuki işlemleri yürütme

5.1.İş kazasının işverene bildirilmesini organize eder.

5.2.İş kazasının işveren tarafından S.G.K’ ya bildirilmesinin organize edilmesi
5.3.İş kazasında yapılacak hukuki işlemler

6.İşçi sağlığı ile ilgili iş hukuku mevzuatını kavrama 

6.1.Kanunların listelenmesi
6.2.Yönetmeliklerin listelenmesi

MODÜL 2 ELEKTRİK KUMANDA VE KORUMA DEVRE ELEMANLARI

A.ELEKTRİK KUMANDA ELEMANLARI

1.3 Fazlı Asenkron Motorlar: Yapısı, parçaları; çalışma prensibi, bobin ve klemens   bağlantıları,

      arıza çeşitleri ve giderilmesi. 

2.Kumanda kabloları Yapısı, çeşitleri ve kullanma alanları.
3.Paket şalterler ,Yapısı ,çalışması,çeşitleri

4.Kumanda butonları,Yapısı,çalışması,çeşitleri

5.Sınır anahtarları,Yapısı,çalışması,çeşitleri

6.Kontaktörler,Yapısı,Çalışması,çeşitleri

7.Sinyal lambaları,Yapısı,çalışması,çeşitler 

8.Röleler ,Yapısı,çalışması,çeşitleri

9.Termostatlar, Yapısı,çalışması,çeşitleri

10.Zaman röleleri,Yapısı,çalışması,çeşitleri
11.Selenoid valfler,Yapısı, çalışması ve kullanım alanları

12.Basınç anahtarları,Yapısı ,çalışması ve kullanım alanları

B.ELEKTRİK KORUMA ELEMANLARI

1.Sigortalar ,Yapısı,çalışması,çeşitleri

2.Kaçak akım röleleri,Yapısı, çeşitleri ve kullanım alanları 
3.Kompact Şalterler,Yapısı, çeşitleri ve kullanım alanları

4.Aşırı akım röleleri,Yapısı,çalışması,çeşitleri

5.Motor Koruma Şalterleri ,Yapısı, çeşitleri ve kullanım alanları.

6.Gerilim koruma rölesi,Yapısı,çalışması,çeşitleri 

7.Faz koruma rölesi,Yapısı,çalışması,çeşitleri

8.Termistörler,Yapısı,çalışması,çeşitleri

MODÜL3.ASENKRON MOTORLARA YOL VERME, FRENLEME VE KUMANDA TEKNİKLERİ

A.OTOMATİK KUMANDA VE GÜÇ ŞEMALARININ DEVRELERİNİ KURMAK

1.Asenkron motorların kumanda teknikleri

a.Kumanda devre elemanlarının sembollerinin tanıtımı
b.Kumanda ve Güç devrelerinin çiziminin tanıtımı ve uygulanması

1.1.Bir yönde sürekli çalıştırma

1.1.1.Butonlarla basit çalıştırma,
1.1.2.Butonlarla Röleli kesik çalıştırma 
1.2.Birden çok kumanda merkezinden çalıştırma

1.3.Temassız algılayıcılar yapısı, çeşitleri, çalışması ve kullanım alanları
1.3.1.Algılayıcılarla yapılan kumanda uygulamaları

1.4.Devir yönü değiştirme ile çalıştırma    
1.4.1.Üç fazlı motorların elektriksel kilitlemeli devir yönü değiştirme
1.4.2.Üç fazlı motorların buton kilitlemeli devir yönü değiştirme
1.4.3.Üç fazlı motorların paket şalterlerle devir yönü değiştirme

1.5.Hareket sınırlamalı çalıştırma

1.6.Zaman ayarlı çalıştırma 

1.7.Faz sırası rölesi ile çalıştırılması 
1.8.Aşırı ve düşük gerilim rölesi çalıştırılması

1.9.Sağ sol rölesi ile
1.10.Sıvı seviye rölesi ile çalıştırılması

2.1 Fazlı Yardımcı Sargılı Asenkron Motorlar

2.1.Yapısı,parçaları;çalışma prensibi,Bobin ve Klemens bağlantıları,Arıza çeşitleri ve Giderilmesi

2.2.Bir fazlı yardımcı sargılı asenkron motorun çalıştırılması   
2.2.1. Fazlı yardımcı sargılı motorun basit çalıştırılması
2.2.2.Paket şalterlerle bir fazlı motorları basit çalıştırma

2.2.3.Bir fazlı motorların butonlarla devir yönü değiştirme
2.2.4.Bir fazlı motorların paket şalterlerle devir yönü değiştirme

3.Solid State Relay(SSR) yapısı ve kullanım alanı

B.ASENKRON MOTORLARA YOL VERME VE FRENLEME YÖNTEMLERİ

1.Kalkınma sırasında motorun şebekeye etkileri   
2.Yol verme yöntemleri 

2.1.Direnç ile yol verme
2.2.Oto trafosu ile yol verme 
2.3. Yıldız üçgen yol verme  

3.Asenkron Motorların devir sayısı değiştirme yöntemleri

3.1.Dahlender Sargılı motorlar
3.2.Tek sargılı iki devirli motorların basit çalıştırılması
3.3.Tek sargılı iki devirli motorların çeşitli iki devirli çalıştırılması

4.Yumuşak yol verici ile yol verme 

5.Frenlemenin önemi ve çeşitleri  

5.1.Ani  durdurma

5.2.Balatalı frenleme
5.3.Dinamik frenleme     
5.3.1.Üç fazlı motorların dinamik frenlemesi
5.3.2.Yıldız-Üçgen çalışan motorların dinamik frenlemesi  

6.İnverterlerin yapısı,çalışması,bağlantısı ve kullanım alanları

6.1.İnverter uygulaması  

7.Senkron Makineler,Üniversal Motorlar,Gölge kutuplu Motorlar , DC Motorlar,Step Motorlar

Yapısı, parçaları;çalışma prensibi, Bobin ve Klemens bağlantıları, arıza çeşitleri ve giderilmesi. 

Servo Motorlar ve servo sistemler    

8.Kompanzasyon Sistemleri

8.1.Kompanzasyonun amacı
8.2.Kompanzasyon için kullanılan malzemelerin tanıtılması
8.3.Çeşitli kompanzasyon şeması ve panosunun incelenmesi  

9.Otomasyon Çizim Programı 

9.1.Menülerin ve sembol kütüphanesinin tanıtılması

KURS MODÜLÜ

Elektrik Kumanda ve Otomasyon Teknikleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi

MODÜL ADI

KAZANIM

ÖĞRENME KAZANIMLARI

SÜRE

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olur.

  • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar.
  • Çalışanların iş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini sıralayarak gerekli önlemleri alır.
  • Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alır.
  • Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır

16

ELEKTRİK KUMANDA VE KORUMA DEVRE ELEMANLARI

Elektrik kumanda ve koruma devre elemanlarının yapı ve bağlantılarını yapar.

  • Kumanda ve güç devresinin kurulması için gerekli malzeme ile araç gereçleri uygun olarak seçer.
  • Kumanda ve güç devre- sinin kurulması için gerekli malzeme ile araç gereçlerin bağlantısını yapar.

32

ASENKRON MOTORLARA YOL VERME, FRENLEME VE KUMANDA TEKNİKLERİ

Asenkron motorlara yol verme ve frenleme yöntemleri ile kumanda tekniklerini kullanır.

  • Motorların isteğe göre çalışması için gerekli kumanda ve güç devre- sini tekniğine uygun kurar.
  • Asenkron motorların yol verme ve frenleme sis- temlerini gerekli kumanda ve güç tekniğine uygun kurar.

32

TOPLAM KURS SÜRESİ (Ders Saati):

80

 

KURS ANİMASYONU

Elektrik Kumanda ve Otomasyon Teknikleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi