x (Kapat)

DUYURUSunucu Yönetimi ve Sistem Güvenliği Geliştirme ve Uyum Eğitimi

KURS İÇERİĞİ

Sunucu Yönetimi ve Sistem Güvenliği Geliştirme ve Uyum Eğitimi

PROGRAMIN ADI

Sunucu Yönetimi ve Sistem Güvenliği Geliştirme ve Uyum Eğitimi

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

18 yaşını tamamlamış olmak ve sağlık durumu kurs programı uygulamalarını yapmaya elverişli olmak şartıyla aşağıdaki koşullardan herhangi birini karşılayanlar kurs programına katılabilirler.

a.      Meslek liselerinin veya dengi okulların ilgili bölümü mezunu olmak,

b.      MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak,

c.      Okuryazar olup, işletmelerin ilgili bölümlerinde çalışmış veya çalışıyor olmak.

PROGRAMIN AMAÇLARI 

Sunucu Yönetimi ve Sistem Güvenliği Geliştirme ve Uyum Eğitimi kurs programını bitiren bireyin,

1.   Sunucu işletim sistemini kurarak yapılandırması,

2.   Sunucu, servis ve web hizmetlerini yönetmesi,

3.   Ağ paylaşımlarını, IPv4 ve IPv6 ağ yapısını, DNS’i, DHCP’yi yönetmesi,

4.   Active Directory’i kurarak yönetmesi,

5.   Disk sürücü güvenliğini sağlayacak güvenlik önlemlerini alma ve ağ politikaları geliştirme

amaçlanmaktadır.

KURS PLANI

Sunucu Yönetimi ve Sistem Güvenliği Geliştirme ve Uyum Eğitimi

SÜRE

KÜMÜLATİF SÜRE

İŞLENECEK KONULAR

KURS EĞİTİM UZMANI

AÇIKLAMALAR

2

2

1. Modül: SUNUCU İŞLETİM SİSTEMLERİ

1. KURULUM ÖNCESİ HAZIRLIK

    1.1. Genel olarak Windows Server 2012 özellikleri

    1.2. Teknik Özellikler

    1.3. Donanım ve Yazılım Gereksinimleri

 

 

2

4

     2. SUNUCU İŞLETİM SİSTEMİNİ KURULUMU VE YAPILANDIRMA

     2.1. Windows Server 2012 kurulum

     2.2. Kurulum sonrası temel yapılandırma

     2.3. Kontrol panel öğeleri ve özellikleri

     2.4. Dosya, paylaşım ve NTFS

 

 

2

6

     2.5. Server Yedekleme (Backup) yönetimi

     2.6. Disk Yapılandırması (RAID)

     2.7. RAID 0

     2.8. RAID 1

     2.9. RAID 5

     2.10. RAID 10

 

 

2

8

     3. GÜNCEL SUNUCU İŞLETİM SİSTEMLERİ

     3.1. Windows Server Ailesi

     3.2. Windows Server 2012 versiyonları

     3.3. Güncellemeler ve Servis paketleri (Service Pack)

 

 

2

10

2. Modül: SUNUCU ROLLERİ VE SERVİSLERİ

1. WEB SERVER (IIS)

    1.1. IIS kurulumu ve yönetimi

 

 

2

12

    1.2. Web servisi kurulumu ve yayımlama yapılandırması

 

 

2

14

    1.3. FTP servisi ve yayımlama yapılandırması

 

 

2

16

     2. YAZICI SUNUCUSU

     2.1. Yazıcı sunucusu

     2.2. LDP servisi

 

 

2

18

     2.3. İnternet yazdırma

     2.4. Yazıcı migrasyonu

 

 

2

20

     3. TERMİNAL SUNUCU

     3.1. Terminal Server    

 

 

2

22

    3.2. Terminal Server yapılandırmak

     3.3. Lisanslama

 

 

2

24

     4. DOSYA SERVİSİ

     4.1. Dağıtılmış dosya Sistemi (Distributed File System)

 

 

2

26

     4.2. Dosya sunucu kaynak yönetimi

     4.3. Paylaşım ve Depolama Yönetimi

 

 

2

28

     4.4. Ağ Dosya sistemi servisi

     4.5. Windows arama servisi

 

 

2

30

    5. SUNUCU YAYILMA (DEPLOYMENT) SERVİSİ

     5.1. Windows Deployment Servis (WDS) kurulumu ve yapılandırması

     5.2. İmaj Yükleme

 

 

2

32

     5.3. Boot imajı

     5.4. Çoklu yayın gönderme

     5.5. Komut satırından WDS yönetimi

 

 

2

34

    6. SANALLAŞTIRMA

     6.1. Hyper-V nedir

     6.2. Hyper-V yenilikleri

     6.3. Hyper-V kurulumu ve yapılandırması

 

 

2

36

     6.4. Kurulum sonrası işlemler

     6.5. Lisanslama gereksinimi              6.6. Lisanslama işlemleri

 

 

2

38

     6.7. Hyper-V imaj alma işlemi

     6.8. Hyper-V bakımı

 

 

2

40

    7. GÜNCELLEŞTİRME SUNUCUSU

     7.1. WSUS Kurulumu

     7.2. WSUS nedir?

 

 

2

42

     7.3. WSUS Kurulumu ve yapılandırma

     7.4. Kullanıcı yapılandırması

 

 

2

44

    8. DİĞER SERVİSLER

     8.1. Streaming Media Servisi (Ortam akış Servisi)

 

 

2

46

     8.2. Windows Sharepoint (Paylaşım noktası) servisleri

 

 

2

48

     8.3. Windows Server Performans yönetimi

 

 

2

50

     3. Modül: SUNUCU AĞ MİMARİSİ

1. AĞ PAYLAŞIMI

    1.1. Ağ paylaşım merkezi

    1.2. Ağ gezgini

    1.3. Dosya paylaşımı

    1.4. Public Folder

    1.5. Yazıcı paylaşımı

    1.6. Şifre korumalı dosya paylaşımı

    1.7. Ağ haritası

 

 

2

52

     2. IPV6 AĞ YA IPv6PISI

     2.1. Yazıcı sunucusu

     2.2. IPv6 ile IPv4 karşılaştırılması

     2.3. IPv6 yapısı

 

 

2

54

     3. DNS

     3.1. Global Names Zone

     3.2. Background Zone Loading

     3.3 RODC desteği

 

 

2

56

     4. DHCP

     4.1. DHCPv6 Modu

     4.2. NAP (Network Access Protection) Desteği ile DHCP zorlamak

 

 

 

2

58

     5. AĞ YÜK DENGELEMESİ

     5.1. Network Load Balancing

     5.2. Failover Kümeleme (Clustering)

     5.3. NFS (Network File System – Ağ Dosya Sistemi)

 

 

2

60

  4. Modül: SUNUCUDA ACTİVE DİRECTORY SERVİSİ

1. ACTIVE DIRECTORY KURULUMU VE YÖNETİMİ

    1.1. Active Directory Domain servisleri

 

 

2

62

    1.2. Active Directory Federation (Federasyon) servisleri

 

 

2

64

    1.3. Active Directory Lightweight Servisi

    1.4. Active Directory Rights Management Servisi

 

 

2

66

    1.5. Yerleşik kullanıcı ve gruplar

    1.6. Kullanıcılar ve gruplar oluşturmak

 

 

2

68

    1.7. Kullanıcı ve grupları yönetmek

 

 

2

70

    1.8. Yetki delegasyonu düzenlemek

 

 

2

72

     2. GRUP POLİTİKALARI

     2.1. Grup policy (politika) ayarları

 

 

2

74

     2.2. Başlangıç GPO

 

 

2

76

     2.3. GPO Filtresi

     2.4. Çoklu Lokal GPO (LGPO)

 

 

2

78

5. Modül: SUNUCU GÜVENLİĞİ

1. KULLANICI HESAP KONTROLLERİ

    1.1. UAC (User Account Control) aktifleştirmek 1.2. UAC için GPO ayarları

 

 

 

2

80

     1.3. Secure Desktop (Güvenli Masaüstü)

 2. DİSK SÜRÜCÜ GÜVENLİĞİ

     2.1. TPM (Trusted Platform Module – Güvenli Platform Modülü)

 

 

2

82

     2.2. Bitlocker sistemi

     2.3. Bitlocker Sistem gereksinimleri

     2.4. Şifreleme

 

 

2

84

     2.5. Kimlik doğrulama metodları

     2.6. Bitlocker GPO ayarlarıŞifreleme

     3. GELİŞMİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

     3.1. Windows Güvenlik duvarı (Firewall)

 

 

2

86

     3.2. Gelen – Giden trafiği filtreleme

     3.3 Bağlantı güvenlik kuralları

     3.4 Güvenliğin monitör edilmesi

 

 

2

88

     4. AĞ POLİTİKALARI

     4.1. Ağ Politika Sunucu (NPS)

     4.2. Sağlıklı kayıt yetkilisi (HRA – Health Registration Authority)

 

 

2

89

     4.3. Sunucu Güvenlik Belgesi yetkilendirme protokolü (HCAP – Host Credential Authorization Protocol)

 

 

 

KURS MODÜLÜ

Sunucu Yönetimi ve Sistem Güvenliği Geliştirme ve Uyum Eğitimi

MODÜL ADI

KAZANIM

ÖĞRENME KAZANIMLARI

SÜRE

SUNUCU İŞLETİM SİSTEMLERİ

Sunucu işletim sistemini kurarak yapılandırır.

·     Sunucu işletim sistemini kurarak yapılandırır.

·     Güncel sunucu işletim sistemini inceler.

8

SUNUCU ROLLERİ VE SERVİSLERİ

Sunucu, Servis ve Web Hizmetlerini Yönetir.

·     Web sunucusunu yönetir.

·     Yazıcı sunucusunu yapılandırır.

·     Terminal sunucusunu yönetir.

·     Dosya servisini yönetir.

·     Sunucu yayılma servisini kullanır.

·     Sanal sunucular oluşturur.

·     Güncelleştirme sunucusu kurar.

·     Diğer servisleri yönetir.

40

SUNUCU AĞ MİMARİSİ

Ağ paylaşımlarını, IPv4 ve IPv6 ağ yapısını, DNS’i, DHCP’yi yönetir

·     Ağ paylaşımını yönetir.

·     IPv6 ağ yapısını yönetir.

·     DNS’i yönetir.

·     DHCP’yi yönetir.

·     Ağ yük dengelemesini yönetir.

10

SUNUCUDA ACTİVE DİRECTORY SERVİSİ

Active Directory’i kurarak yönetir.

·     Active Directory’i kurarak yönetir.

·     Grup politikalarını düzenler.

18

SUNUCU GÜVENLİĞİ

Disk sürücü güvenliğini sağlayacak güvenlik önlemlerini alma ve ağ politikaları geliştirir.

·     Kullanıcı hesap kontrollerini yapar.

·     Disk sürücü güvenliğini sağlar.

·     Gelişmiş güvenlik önlemlerini alır.

·     Ağ politikaları geliştirir.

13

Kursun Toplam Süresi (Ders Saati)

89

 

KURS ANİMASYONU

Sunucu Yönetimi ve Sistem Güvenliği Geliştirme ve Uyum Eğitimi