Nesneye Dayalı Programlama - Python Geliştirme ve Uyum Eğitimi

KURS İÇERİĞİ

Nesneye Dayalı Programlama - Python Geliştirme ve Uyum Eğitimi

PROGRAMIN ADI

Nesneye Dayalı Programlama - Python Geliştirme ve Uyum Eğitimi

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

18 yaşını tamamlamış olmak ve sağlık durumu kurs programı uygulamalarını yapmaya elverişli olmak şartıyla aşağıdaki koşullardan herhangi birini karşılayanlar kurs programına katılabilirler.

  • Meslek liselerinin veya dengi okulların ilgili bölümü mezunu olmak,

  • MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak,

  • Okuryazar olup, işletmelerin ilgili bölümlerinde çalışmış veya çalışıyor olmak.

PROGRAMIN AMAÇLARI

Nesneye Dayalı Programlama - Python Geliştirme ve Uyum Eğitimi kurs programını bitiren bireylerin,

1.    Python 2 ve Python 3 kurulumu yapmaları,

2.    Python kullanmak için gerekli araçları kurmaları,

3.    Değişkenleri ve sabitleri kullanmaları,

4.    Operatörleri kullanmaları,

5.    Karar kontrol deyimlerini kullanmaları,

6.    Döngü deyimlerini kullanmaları,

7.    Veri yapılarını kullanmaları,

8.    Python programlama dilinde fonksiyon tanımlamaları,

9.    Python programlama dilinde dosyalarla çalışmaları,

10.  Python programlama dilinde XML ve JSON yapılarını kullanmaları,

11.  Python programlama dilinin “sınıf” yapısını kullanmaları,

12.  Python programlama dilinin “İsim Uzayı” yapısını kullanmaları,

13.  Python programlama dilinin “kalıtım” yapısını kullanmaları,

14.  Projede veri tabanı işlemleri yapmaları,

15.  Thread ile aynı anda birden fazla işlem yapmaları,

16.  Ağ üzerinde çalışmaları,

amaçlanmaktadır.

Süre:

Toplam kurs süresi 64 saattir. 7 hafta sürer.

Hafta içi gündüz 09:00-13:00, hafta içi akşam 18:00-22:00 saatleri arasında,

Hafta sonu 09:00-13:00 veya 13:00-18:00 saatleri arasında düzenlenir.

KURS PLANI

Nesneye Dayalı Programlama - Python Geliştirme ve Uyum Eğitimi

SÜRE

KÜMÜLATİF SÜRE

İŞLENECEK KONULAR

KURS EĞİTİM UZMANI

AÇIKLAMALAR

2

2

1.    Modül: PYTHON PROGRAMLAMA YAPILANDIRMASI

1.1. Program editörünün kurulumu

 

 

2

4

     1.2. Editörü tanımak ve Panelleri öğrenmek

 

 

2

6

    1.3. Kontrol Elemanlarını tanıma

 

 

2

8

    1.4. Python 3 Kurulumu  

 

 

2

10

2.    Modül: PYTHON PROGRAM DİLİNİN KARAR,DÖNGÜ ve VERİ YAPILARI

    2.1. Değişken  kullanır.

 

 

2

12

    2.2. Sabitleri kullanır. 

       

 

 

2

14

    2.3 Operatörleri kullanır.

 

 

2

16

    2.4. if kontrol yapısı

 

 

2

18

2.5 switch karar yapısı

 

 

2

20

    2.6 For döngüsü

 

 

2

22

     2.3. While Döngüsü

 

 

2

24

     2.4. For eac döngüsü

 

 

2

26

3. Modül:PYTHON PROGRAMLAMADA FONKSİYON VE DOSYALARI KULLANMA            3.1.   Public ve Private tanımlama

 

 

2

28

     3.2. protected ve static tanımlama

 

 

 

2

30

     3.3. Fonksiyon Tanımlama

 

 

2

32

     3.4 Parametre alan Metodlar

 

 

2

34

     3.5. İnt ve String metodlar

 

 

2

36

     3.6. Yapıcı Metadlar

 

 

2

38

     3.7  .Void,İnt ve String Metodlar

 

 

2

40

4. Modül:PYTHON İLE SINIF İŞLEMLERİ

     4.1.   Sınıf yapısı

 

 

2

42

     4.2.   Python İsim Uzayı

 

 

2

44

     4.3  Python Sınıf oluşturma

 

 

2

46

     4.4 kalıtım yapma ve Json Mantığı

 

 

2

48

5. Modül:VERİ TABANI,THREAD VE AĞ İŞLEMLERİ

     5.1. Mssql Veri tabanını kurar ve bağlanır.  

 

 

2

50

     5.2  Mssql Veri Ekleme

 

 

2

52

    5.3 Mssql Veri Silme

 

 

 

2

54

    5.4 Mssql Veri Güncelleme

 

 

 

2

56

    5.5 Mssql Veri Arama

 

 

 

2

58

    5.6 Mssql Veri Listeleme

 

 

2

60

    5.7 Mysql Veri Listeleme

 

 

2

62

    5.8 Mysql Veri Ekleme

 

 

2

64

    5.9 Mysql Veri Silme

 

 

 

KURS MODÜLÜ

Nesneye Dayalı Programlama - Python Geliştirme ve Uyum Eğitimi

MODÜL ADI

KAZANIM

ÖĞRENME KAZANIMLARI

SÜRE

PYTHON PROGRAMLAMA YAPILANDIRMASI

Python programlama dilini kullanabilmek için, gerekli yapılandırmaları yapma

·    Python 2 ve Python 3 kurulumu yapar.

·    Python kullanmak için gerekli araçları kurar.

8

PYTHON PROGRAM DİLİNİN, KARAR, DÖNGÜ VE VERİ YAPISI

Karar, döngü ifadeleri ve veri yapılarını tasarlama

·    Değişkenleri ve sabitleri kullanır.

·    Operatörleri kullanır.

·    Karar kontrol deyimlerini kullanır.

·    Döngü deyimlerini kullanır.

·    Veri yapılarını kullanır.

16

PYTHON PROGRAMLAMADA FONKSİYON VE DOSYALARI KULLANMA

Fonksiyonlar ve dosyalarla çalışma

·    Python programlama dilinde fonksiyon tanımlar.

·    Python programlama dilinde dosyalarla çalışır.

·    Python programlama dilinde XML ve JSON yapılarını kullanır.

16

PYTHON İLE SINIF İŞLEMLERİ

Python programla dilini kullanarak sınıf tanımlaması yapma

·    Python programlama dilinin “sınıf” yapısını kullanır.

·    Python programlama dilinin “İsim Uzayı” yapısını kullanır.

·    Python programlama dilinin “kalıtım” yapısını kullanır.

8

VERİTABANI, THREAD VE AĞ İŞLEMLERİ

Python programlama diliyle, veri tabanı, thread ve ağ işlemleri yapma

·    Projede veri tabanı işlemleri yapar.

·    Thread ile aynı anda birden fazla işlem yapar.

·    Ağ üzerinde çalışır.

16

Kursun Toplam Süresi (Ders Saati)

64

 

KURS ANİMASYONU

Nesneye Dayalı Programlama - Python Geliştirme ve Uyum Eğitimi