IOS ile Mobil Programlama Geliştirme ve Uyum Eğitimi

KURS İÇERİĞİ

IOS ile Mobil Programlama Geliştirme ve Uyum Eğitimi

PROGRAMIN ADI

IOS ile Mobil Programlama, Geliştirme ve Uyum Eğitimi

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

18 yaşını tamamlamış olmak ve sağlık durumu kurs programı uygulamalarını yapmaya elverişli olmak şartıyla aşağıdaki koşullardan herhangi birini karşılayanlar kurs programına katılabilirler.

a. Meslek liselerinin veya dengi okulların ilgili bölümü mezunu olmak,
b. MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak,
c. Okuryazar olup, işletmelerin ilgili bölümlerinde çalışmış veya çalışıyor olmak.

PROGRAMIN AMAÇLARI

IOS ile Mobil Programlama Geliştirme ve Uyum Eğitimi kurs programını bitiren bireyin,

1. XCODE ile mobil uygulamaları geliştirmek için, gerekli programları yapılandırması,
2. XCODE yapısında SWIFT programlama dilini kullanarak program geliştirmesi,
3. XCODE ile SQLITE kullanması Amaçlanmaktadır.

Süre

Toplam kurs süresi 80 saattir. 8 hafta sürer.
Hafta içi akşamları 18:00-22:00 saatleri arasında, 

Hafta sonu 09:00-13:00 veya 13:00-18:00 saatleri arasında düzenlenir.

KURS PLANI

IOS ile Mobil Programlama Geliştirme ve Uyum Eğitimi

SÜRE

KÜMÜLATİF SÜRE

İŞLENECEK KONULAR

KURS EĞİTİM UZMANI

AÇIKLAMALAR

2

2

1. Modül: XCODE KURULUMU

1.1. Program editörünün kurulumu

 

 

2

4

     1.2. Editörü tanımak ve Panelleri öğrenmek

 

 

2

6

    1.3. Kontrol Elemanlarını tanıma

 

 

2

8

    1.4. Object – C Değişkenler  

 

 

2

10

    1.5. Object – C Parametreler

 

 

2

12

    1.6. Object – C Metodlar 

       

 

 

2

14

    1.7. Object - C Classlar

 

 

 

2

16

    1.8. Object – Emülatör kurulumu ve Çalıştırma

 

 

2

18

2. Modül: XCODE İLE SWİFT PROGRAMLAMA

2.1. Linearlayout yapısının oluşturulması

 

 

2

20

    2.2. Vertical ve Horizontal Layoutlar

 

 

2

22

     2.3. Tablelayout kavramı

 

 

2

24

     2.4. Interface Builder Sınıfı

 

 

2

26

     2.5.  UIViewController Sınıfı

 

 

2

28

     2.6. Görsel Kompenentler

 

 

 

2

30

     2.7. object C – Kontrol Yapıları if kullanımı

 

 

2

32

    2.8. object C – Kontrol Yapıları Switch kullanımı

 

 

2

34

    2.9. object C – For Döngüsü

 

 

2

36

    2.10. object C – While Döngüsü

 

 

2

38

    2.11.Object C – For eac Döngüsü

 

 

2

40

     2.12 Storyboard

 

 

2

42

    2.13 Webview Kullanımı

 

 

 

2

44

    2.14 Local Webview Kullanımı

 

 

2

46

    2.15 Media İşlemleri

 

 

2

48

    2.16 Fotoğraf ve Video Çekme

 

 

2

50

3. Modül: XCODE İLE VERITABANI KULLANIMI

   3.1.   Sqlite kurulumu

 

 

2

52

    3.2. Sqlite Veri Ekleme

     .

 

 

2

54

    3.3 Sqlite Veri Silme

 

 

 

2

56

    3.4 Sqlite Veri Güncelleme

 

 

 

2

58

    3.5 Sqlite Veri Arama

 

 

 

2

60

    3.6 Sqlite Veri Listeleme

 

 

2

62

    3.7 Mssql Veri Ekleme

 

 

2

64

    3.8 Mssql Veri Silme

 

 

2

66

    3.9 Mssql Veri Güncelleme

 

 

2

68

    3.10 Mssql Veri Listeleme

 

 

2

70

    3.11 Mssql Veri Arama

 

 

2

72

    3.12 Mysql Veri Ekleme

 

 

2

74

    3.13 Mssql Veri Silme

 

 

2

76

    3.14 Mssql Veri Güncelleme

 

 

2

78

    3.15 Mssql Veri Listeleme

 

 

2

80

    3.16 Mssql Veri Arama

 

 

 

KURS MODÜLÜ

IOS ile Mobil Programlama Geliştirme ve Uyum Eğitimi

MODÜL ADI

KAZANIM

ÖĞRENME KAZANIMLARI

SÜRE

XCODE İLE YAZILIM GELİŞTİRME

XCODE ile mobil uygulamaları geliştirmek için, gerekli programları yapılandırır.

·    XCODE ile Framework kullanır.

·    XCODE editörünü kurar.

·    XCODE simülatörünü kurar.

16

XCODE İLE SWIFT KULLANMA

XCODE yapısında, SWIFT programlama dilini kullanarak program geliştirir.

·    XCODE ile Arayüz Layout yapısını kullanır.

·    XCODE ile kontrol yapılarını kullanır.

·    XCODE ile döngü yapılarını kullanır.

32

XCODE İLE SQLITE YAPISINI OLUŞTURMA

XCODE ile SQLITE kullanır.

·    XCODE ile SQLITE yapısını kullanır.

·    XCODE ile SQLITE veri yapısını kullanır.

·    XCODE ile SQLITE HELPER sınıf yapısını kullanır.

32

Kursun Toplam Süresi (Ders Saati)

80

 

KURS ANİMASYONU

IOS ile Mobil Programlama Geliştirme ve Uyum Eğitimi