3 Boyutlu Endüstriyel Tasarım 3Ds MAX Geliştirme ve Uyum Eğitimi

KURS İÇERİĞİ

3 Boyutlu Endüstriyel Tasarım 3Ds MAX Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Kursun Amacı:

3 Boyutlu Tasarım (3DS MAX) Geliştirme ve Uyum Eğitimi kurs programını bitiren bireyin,

Bilgisayar destekli 3 boyutlu görselleştirmeleri yaparak, sahneler, nesne modelleri ve düzenlemelerini gerçekleştirebilmesi; bu sahne ve nesnelerin foto gerçekçi görüntülerini alabilmesi amaçlanmaktadır.

Kursun İçeriği:

• 3D görselleştirme programı sahnesinde hazır nesne oluşturma ve düzenleyebilme

• Sahnede 2D ve 3D nesneler ile çalışma

• Temel transform araçlarını kullanma

• Sahne ve nesne görünüm ayarlarını yapma

• 3D görselleştirme programı sahnesinde model çalışması yapma

• Sahnede yer alan nesneler için malzeme hazırlama

• Sahneye ışıklar ekleme

• Sahnede kamera ekleme

• 3D görselleştirme programında iç mekân tasarımı ve görselleştirme uygulaması yapma

Kursa Katılmak için Gerekli Ön Şartlar:

18 yaşını tamamlamış olmak ve sağlık durumu kurs programı uygulamalarını yapmaya elverişli olmak şartıyla “kimler katılabilir” başlığı altındaki koşullardan herhangi birini karşılayanlar kurs programına katılabilirler

Kimler Katılabilir?

Meslek liselerinin veya dengi okulların ilgili bölümü mezunu olanlar

MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olanlar

Okuryazar olup, işletmelerin ilgili bölümlerinde çalışmış veya çalışıyor olanlar

Kurs Sonunda Kazanılacak Bilgi ve Beceriler:

Kursiyer kendi mekanını, modellerini temel düzeyde modelleyip malzemelerini atayabilecek ve fotogerçekçi görüntüsünü alabilecektir.

Kursiyerin Çalışacağı Sektör (Ne Tür İşyerleri)

Kamu ve özel sektör.

Kursiyerin Çalışacağı Konum (Ne Tür İşler)

İşletmelerin modelleme ve görsel tasarım bölümlerinde görevli veya görev almış.

Süre:

Toplam kurs süresi 64 saattir. 7 hafta sürer.

Hafta içi gündüz 09:00-13:00, hafta içi akşam 18:00-22:00 saatleri arasında,

Hafta sonu 09:00-13:00 veya 13:00-18:00 saatleri arasında düzenlenir.

KURS PLANI

3 Boyutlu Endüstriyel Tasarım 3Ds MAX Geliştirme ve Uyum Eğitimi

KURS MODÜLÜ

3 Boyutlu Endüstriyel Tasarım 3Ds MAX Geliştirme ve Uyum Eğitimi

KURS ANİMASYONU

3 Boyutlu Endüstriyel Tasarım 3Ds MAX Geliştirme ve Uyum Eğitimi