İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

KURS İÇERİĞİ

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

İŞ YERLERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİĞİ TEHDİT EDEN UNSURLAR VE BUNLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER

MESLEK HASTALIKLARININ SEBEPLERİ VE BU HASTALIKLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER

İŞ YERİNDE OLUŞABİLECEK KAZA, YARALANMA VE YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER

İŞ KAZASI SONRASINDA YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER 

Süre:

Toplam kurs süresi 24 saattir. 3 hafta sürer.

Hafta içi gündüz 09:00-13:00, hafta içi akşam 18:00-22:00 saatleri arasında,

Hafta sonu 09:00-13:00 veya 13:00-18:00 saatleri arasında düzenlenir.

KURS PLANI

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı
  1. İŞ YERLERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİĞİ TEHDİT EDEN UNSURLAR VE BUNLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER
  1. İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Kavramlar

1.2. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı ve Önemi

1.2.1. Güvenlik Kültürü

1.2.2. Bireysel ve Toplu Korunma

1.3. İş Yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonu

1.3.1. İş Yeri Tehlike Sınıfları

1.3.2. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, Yapısı, Görevleri ve Üyeleri

1.3.3. İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi

1.3.4. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

1.4. İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Risk Faktörleri

1.4.1. Fiziksel Riskler

1.4.2. Kimyasal Riskler

1.4.3. Biyolojik Riskler

1.4.4. Elektrikle İlgili Riskler

1.4.5. Ergonomik Riskler

1.4.6. Psikososyal Riskler

1.5. İş Sağlığı ve Güvenliği Risklerinden Korunma

1.5.1. Yüksekte Yapılan Çalışmalarda Korunma

1.5.2. Kaynak İşlerinde Korunma

1.5.3. Elektrikle Çalışmalarda Korunma

1.5.4. Takım Tezgâhlarında Korunma

1.5.5. Kaldırma ve Taşıma Araçlarıyla Çalışmalarda Korunma

1.5.6. Sıhhi Tesisat İşlerinde Korunma

1.5.7. Tozlu İş Yerlerinde Korunma

1.6. Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)

1.6.1. KKD Türleri

1.6.2. KKD’nin Yapılan İşe Uygunluğu, Kullanım ve Saklama Kuralları

2. MESLEK HASTALIKLARININ SEBEPLERİ VE BU HASTALIKLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER

2.1. Meslek Hastalıklarının Özellikleri ve Nedenleri

2.2. Meslek Hastalıklarının İş Gücü ve Ekonomiye Etkileri

2.3. Genel Sağlık ve İş Sağlığı İlişkisi

2.3.1. Çalışma Hayatı ve Sigara Kullanımı

2.4. Meslek Hastalıklarına Karşı Alınacak Önlemler

2.4.1. Toplu Korunma

2.4.2. Kişisel Korunma

2.4.3. Tıbbi Korunma

2.5. Meslek Hastalığının Teşhisi Sonrasında Yapılacak İşlemler

2.5.1. Bildirim

2.5.2. İtiraz Etme Hakkı

2.5.3. İş Kazası, Meslek Hastalığı, Hastalık ve Analık Sigortasından Sağlanan Haklar

2.5.4. Kayıt

2.5.5. İnceleme, Araştırma ve Rapor Düzenleme

2.5.6. Sağlık Gözetimi

2.5.7. Risk Değerlendirmesinin Yenilenmesi

2.5.8. Eğitim

2.5.9. Rehabilitasyon

3. İŞ YERİNDE OLUŞABİLECEK KAZA, YARALANMA VE YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER

3.1. İş Kazalarının Özellikleri ve Nedenleri

3.2. Ülkemizde ve Dünyada İş Kazası Verileri ile En Çok Görülen İş Kazası Türleri

3.3. İş Kazalarının İş Gücü ve Ekonomiye Etkileri

3.4. İş Kazalarının Önlenmesine Yönelik İşveren ve Çalışanların Hak ve Yükümlülükleri

3.4.1. İşverenlerin Yükümlülükleri

3.4.2. Çalışanların Yükümlülükleri

3.5. Yangının Özellik ve Türleri

3.6. Yangın ve Patlama İlişkisi

3.7. Yangın Söndürme Yöntemleri

3.8. Yangına Karşı Alınacak Önlemler

3.8.1. Pasif Önlemler

3.8.2. Aktif Önlemler

3.8.3. Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri

3.9. İş Yerlerinde Acil Durum Organizasyonu

3.10. Risk Değerlendirmesi

4. İŞ KAZASI SONRASINDA YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

4.1. İş Kazasından Sayılan Hâller

4.2. İşverenin İş Kazası Sonrasındaki Yükümlülükleri

4.2.1. İş Kazasının Bildirilmesi

4.2.2. Kaza Raporları

4.3. Çalışanların İş Kazası Sonrasındaki Hak ve Sorumlulukları

KURS MODÜLÜ

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/programlar/kisisel_gelisim/IsGuvenligiVeIsciSagligi.pdf

KURS ANİMASYONU

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı