Kompanzasyon Devreleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi

KURS İÇERİĞİ

Kompanzasyon Devreleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi

PROGRAMIN ADI

Kompanzasyon Devreleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

18 yaşını tamamlamış olmak ve sağlık durumu kurs programı uygulamalarını yapmaya elverişli olmak şartıyla aşağıdaki koşullardan herhangi birini karşılayanlar kurs programına katılabilirler.

a. Meslek liselerinin veya dengi okulların ilgili bölümü mezunu olmak,
b. MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak,
c. Okuryazar olup, işletmelerin ilgili bölümlerinde çalışmış veya çalışıyor olmak.
d. Kurs programına katılmasına engel oluşturacak sağlık sorunu bulunmamak.

PROGRAMIN AMAÇLARI

Kompanzasyon Devreleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi kurs programını bitiren bireyin,

1. Kompanzasyon sistemi gereksinimini belirlemesi ve güç katsayısı ölçümünü yapması,
2. Kompanzasyon panosu tasarımını yapması ve kompanzasyon sistemini kurması amaçlanmaktadır.

KURS PLANI

Kompanzasyon Devreleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi

SÜRE

KÜMÜLATİFSÜRE

İŞLENECEK KONULAR

KURS EĞİTİM UZMANI

AÇIKLAMALAR

2

2

1. Modül: KOMPANZASYON SİSTEMLERİ

1. KOMPANZASYON SİSTEM HESAPLARI

1.1. Güç ve Güç Katsayısı

1.1.1. Güç Çeşitleri, Tanımları ve Güç Vektör Diyagramı

1.1.2. Güç Katsayısı

 

 

2

4

1.2. Reaktif Güç Tüketicileri

1.3. Reaktif Güç İhtiyacının Tespiti

 

 

2

6

1.4. Bir Tesise Ait Güç Değerlerinin Tespiti

1.4.1. Tesis Proje Safhasında İken

1.4.2. Tesisteki Ölçü Aletlerinden

 

 

2

8

1.5. Reaktif Güç Kompanzasyonu

1.5.1. Dinamik Faz Kaydırıcılar (Senkron Makineler)

1.5.2. Kondansatör ile

 

 

2

10

1.6. Güç Katsayısının Düzeltilmesinin Faydaları

1.6.1. Şebekedeki Yararları

1.6.2. Tüketicideki Yararları

 

 

2

12

1.7. Kompanzasyon Tesislerinin Düzenlenmesi

1.7.1. Orta Gerilim Tarafında Kompanzasyon

1.7.2. Alçak Gerilim Tarafında Kompanzasyon

 

 

2

14

1.8. Kompanzasyon Sistem Çeşitleri

1.8.1. Bireysel Kompanzasyon

1.8.2. Grup Kompanzasyon

1.8.3. Merkezi Kompanzasyon

 

 

2

16

1.9. Harmoniklerin Kompanzasyon Tesislerindeki Etkileri

1.9.1. Harmonikli Elektriksel Büyüklükler

1.9.2. Harmoniklerin Üretilmesi

1.9.3. Harmoniklerin Kondansatörler Üzerindeki Etkisi

1.9.4. Harmoniklerin Elektrik Tesisleri Üzerindeki Etkisi

1.9.5. Harmoniklerin Ortadan Kaldırılması

 

 

2

18

1.10. Kompanzasyon Tesislerinde Rezonans Olayları

1.10.1. Titreşim Devreleri

 

 

2

20

1.11. Alçak Gerilim Kompanzasyon Tesisleri Teknik Şartnamesi

1.12. Kompanzasyon projelerinin incelenmesi

 

 

2

22

2. KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ

2.1. Kondansatörler

2.1.1. Genel Yapısı

2.1.2. Standart Güç Değerleri

2.1.3. AG ve OG Güç Kondansatörleri

 

 

2

24

2.2. Kondansatör Hesabı

2.2.1. Kapasite

2.2.2. Kapasitif Reaktans

2.2.3. Akım Hesabı

2.2.4. Kondansatör Güç Hesabı

 

 

2

26

2.3. Konsansatörlerin Bağlantıları

2.3.1. Yıldız ve Üçgen Bağlantı

 

 

2

28

2.4. Kondansatörlerin Devreye Alınmaları ve Devreden Çıkarılmaları

2.4.1. Aşırı Kompanzasyon Zararı

2.4.2. Devreye Alınmaları

2.4.3. Kondansatörlerin Seri ve Paralel Bağlanmaları

2.4.4. Kondansatörlerin Devreden Çıkarılmaları ve Boşaltılmaları

 

 

2

30

2.5.Harmonik Filtreler

2.5.1.Yapısı ve çeşitleri

 

 

2

32

2.6. Reaktif Güç Kontrol Rölesi

2.6.1. Yapısı

2.6.2. Çalışması

2.6.3. Devre Bağlantı Şeması ve Montajı

2.6.4. Tanıtım Kataloglarının İncelenmesi

 

 

2

34

2. Modül: KOMPANZASYON PANOSU YAPIMI

2.1.Bilgisayar programlarından yararlanarak kompanzasyon panonun elektrik çiziminin yapılması

 

 

2

36

2.2.Pano için gerekli malzemelerin seçilmesi

 

 

2

38

2.3.Kompanzasyon panosu malzeme yerleşimi

 

 

2

40

2.4.Malzemelerin montajı

 

 

2

42

2.5. Kablo bağlantılarının yapılması

 

 

2

44

2.5. Kablo bağlantılarının yapılması

 

 

2

46

2.6. Kompanzasyon panosuna enerji verecek güç katsayısı hesaplamalarının yapılması.

 

 

2

48

2.7. Kompanzasyon panosunu devreye bağlayarak değerleri karşılaştırır.

2.8. Değer kıyaslamasına göre güç katsayısını düzeltilmesi.

 

 

 

KURS MODÜLÜ

Kompanzasyon Devreleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi

MODÜL ADI

KAZANIM

ÖĞRENME KAZANIMLARI

SÜRE

KOMPANZASYON SİSTEMLERİ

Kompanzasyon sistemi gereksinimini belirler ve güç katsayısı ölçümünü yapar.

·        Kompanzasyon hesaplamalarını yapar.

·        Kompanzasyon ile ilgili yönetmelikleri kullanır.

·        Kompanzasyon ihtiyaçlarına göre gerekli pano ve pano içi elemanlarını seçer.

·        Reaktif güç kontrol rölesinin bağlantısını yapar.

·        Kondansatörlerin sınıflandırılması ve seçimi işlemlerini yapar.

·        Harmonik sistemlerde kompanzasyon yapar.

32

KOMPANZASYON PANOSU YAPIMI

Kompanzasyon panosu tasarımını yapar.

·        Panonun elektrik proje çizimini yapar.

·        Gerekli alet ve avadanlıkları yerli yerinde kullanarak kurulumu yapar.

·        Kompanzasyon Panosuna enerji vererek güç katsayısının düzeltilmesini sağlar.

16

TOPLAM KURS SÜRESİ (Ders Saati):

48

 

KURS ANİMASYONU

Kompanzasyon Devreleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi