Cinema 4d İle Nesne Modelleme ve Animasyon Hazırlama

KURS İÇERİĞİ

Cinema 4d İle Nesne Modelleme ve Animasyon Hazırlama

PROGRAMIN ADI

CINEMA 4D ile Nesne Modelleme ve Animasyon Hazırlama Geliştirme ve Uyum Eğitimi

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

18 yaşını tamamlamış olmak ve sağlık durumu kurs programı uygulamalarını yapmaya elverişli olmak şartıyla aşağıdaki koşullardan herhangi birini karşılayanlar kurs programına katılabilirler.

a. Meslek liselerinin veya dengi okulların ilgili bölümü mezunu olmak,
b. MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak,
c. Okuryazar olup, işletmelerin ilgili bölümlerinde çalışmış veya çalışıyor olmak.

PROGRAMIN AMAÇLARI

CINEMA 4D ile Nesne Modelleme ve Animasyon Hazırlama Geliştirme - Uyum Eğitimi kurs programını bitiren bireyin,

1. CINEMA 4D arayüzünü kullanması,
2. Basit obje modellemesi için
3 boyutlu grafik ayarlarını yapması,
3. Poligon modellemeyle NURBS araçlarını kullanması,
4. Fonksiyonları ve araçları kullanarak objeler üzerinde düzenleme yapması,
5. Zemin ve nesne yüzey kaplama işlemi yapması,
6. Objeler üzerinde ışık ve kamera özelliklerini kullanması,
7. Mocca 3 modülü ile karakter modellemesi yapması,
8. Timeline paneli ile animasyon hazırlaması,
9. Proje çıktısı için render alması amaçlanmaktadır.

Süre

Toplam kurs süresi 56 saattir. 6 hafta sürer.
Hafta içi akşamları 18:00-22:00 saatleri arasında, 

Hafta sonu 09:00-13:00 veya 13:00-18:00 saatleri arasında düzenlenir.

KURS PLANI

Cinema 4d İle Nesne Modelleme ve Animasyon Hazırlama

SÜRE

KÜMÜLATİF SÜRE

İŞLENECEK KONULAR

2

2

1. Modül: CINEMA 4D KULLANARAK MODEL OLUŞTURMA

1.1. Cinema 4D kurulumu

    1.1.1. Sistem gereksinimleri

2

4

     1.2. Çalışma Ortamı

     1.2.1.Çalışma Ortamını Düzenleme

2

6

     1.2.2. Paneller
     1.2.3. Eklentiler

2

8

     1.3. Proje dosyaları

     1.3.1. Yeni proje dosyası oluşturma

2

10

     1.3.2. Mevcut proje dosyalarını açma

     1.4. Üç Boyutlu Grafik  ve Modelleme

2

12

 

     1.4.1. Üç boyutlu grafik oluşturma

 

2

14

     1.4.2. Modelleme yapma

     1.4.3. Poligon modelleme

2

16

     1.4.4. Nurbs araçları ile modelleme yapma

2

18

 2. Modül: IŞIK-KAMERA KULLANARAK OBJE MODELLEME

     2.1. Objeler

     2.1.1.Objeler üzerinde düzenleme işlemleri

2

20

     2.2.Fonksiyonlar

     2.2.1.Objeler üzerinde fonksiyon kullanımı

2

22

     2.3.Araçları

     2.3.1.Araçları kullanma

2

24

     2.4.Kaplama işlemi

     2.4.1.Nesne Yüzeylerini Kaplama

2

26

     2.4.2.Zemin kaplama

     2.4.3. Kaplama özellikleri

2

28

     2.5. Effects

     2.5.1. Effects özellikleri

     2.5.2. Nesnelere Effects uygulama  

2

30

     2.6. Lights Kullanma

     2.6.1.Light ayarları ve özellikleri

     2.6.2.Nesnelere Light uygulama

2

32

     2.7.Camera

     2.7.1.Camera Özellikleri

     2.7.2. Camera Kullanımı

2

34

     2.8. Mocca

     2.8.1.Mocca özellikleri ve kullanımı

    

2

36

     2.8.2. Mocca ile modelleme yapma    

2

38

     2.9.Karakter Modelleme

2

40

     2.9.1. Karakter modelleme ve giydirme işlemi

2

42

    2.10.Timeline Paneli   

    2.10.1. Timeline Paneli özellikleri

2

44

    2.10.2. Keyframe ekleme ve kontrol etme

    2.10.3. Keyframe ayarları

2

46

    2.11. Araçlar

    2.11.1. Fırça kullanımı ve boyama işlemleri

2

48

    2.11.2. Görsel efectler hazırlama

2

50

3. Modül: ANİMASYON HAZIRLAMA VE ÇIKTI OLUŞTURMA

     3.1.Animasyon hazırlama

     3.1.1. Modellere hareket özelliği verme

2

52

     3.1.2. Farklı modelleri birleştirme

     3.2. Proje çıktı türleri

2

54

     3.2.1. Çıktı türleri ve özellikleri

     3.3. Render işlemi

2

56

     3.3.1. Render özellikleri

     3.3.2. Proje çıktısı alma

 

KURS MODÜLÜ

Cinema 4d İle Nesne Modelleme ve Animasyon Hazırlama

MODÜL ADI

KAZANIM

ÖĞRENME KAZANIMLARI

SÜRE

CINEMA 4D KULLANARAK MODEL OLUŞTURMA

CINEMA 4D ile nesne modelleme için proje ve 3 boyutlu grafik oluşturma

·    CINEMA 4D arayüzünü kullanmak.         

·    Basit obje modellemesi için 3 boyutlu grafik ayarlarını yapmak. 

·    Poligon modellemeyle NURBS araçlarını kullanmak.

16

IŞIK-KAMERA KULLANARAK OBJE MODELLEME

CINEMA 4D ile nesneleri modellemede yüzey kaplama, ışık ve kamera özelliklerini kullanarak proje geliştirme

·    Fonksiyonları ve araçları kullanarak objeler üzerinde düzenleme yapmak.      

·    Zemin ve nesne yüzey kaplama işlemi yapmak.

·    Objeler üzerinde ışık ve kamera özelliklerini kullanmak. 

·    Mocca 3 modülü ile karakter modellemesi yapmak.

32

ANİMASYON HAZIRLAMA VE ÇIKTI OLUŞTURMA

CINEMA 4D ile animasyon hazırlama, render alma işlemiyle proje çıktısı oluşturma

·    Timeline paneli ile animasyon hazırlamak.          

·    Proje çıktısı için render almak.

8

KURSUN TOPLAM SÜRESİ (DERS SAATİ):

56

 

KURS ANİMASYONU

Cinema 4d İle Nesne Modelleme ve Animasyon Hazırlama