Ürün ve Hizmet Maliyeti Hesaplama Geliştirme ve Uyum Eğitimi

KURS İÇERİĞİ

Ürün ve Hizmet Maliyeti Hesaplama Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Kursun Amacı:

İşletme faaliyetleri sırasında oluşan üretim maliyetlerinin hesaplanması, üretilen  mamul  veya  hizmetin birim maliyetinin bulunması, karı artırmak için maliyetleri düşürme yollarının bilinmesi amaçlanmaktadır.

Kursun İçeriği:

 • İşletme faaliyetleri sırasında katlanılan ilk madde ve malzeme maliyetlerini hesaplar.

 • İşletme faaliyetleri sırasında katlanılan işçilik maliyetlerini hesaplar.

 • İşletme faaliyetleri sırasında katlanılan genel üretim maliyetlerini hesaplar.

 • İşletme faaliyetleri sırasında meydana gelen genel üretim maliyetlerini uygun dağıtım anahtarı ile üretilen mamul veya hizmete yükler.

 • Üretilen mamul veya hizmetin toplam ve birim maliyetlerini hesaplar.

 • Safha maliyet sistemine göre üretilen mamul ya da hizmetin maliyetini belirler.

 • Sipariş maliyet sistemine göre üretilen mamul ya da hizmetin maliyetini belirler.

 • Faaliyete dayalı maliyet sistemine göre üretilen mamul ya da hizmetin maliyetini belirler.

Kursa Katılmak için Gerekli Ön Şartlar:

18 yaşını tamamlamış olmak ve sağlık durumu kurs programı uygulamalarını yapmaya elverişli

olmak şartıyla aşağıdaki koşullardan herhangi birini karşılayanlar kurs programına katılabilirler.

a.  Meslek liselerinin veya dengi okulların muhasebe bölümü mezunu olmak,

b.  MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak, 

Ön Muhasebe(Resmi İşlemlerde Ticari Belgelerin Düzenlenmesi) ve
Genel Muhasebe(Muhasebede Ticari İşlemlerin Kaydı ve Düzenlenmesi) kursunu başarıyla tamamlamış olmak veya iyi derecede muhasebe bilgisine sahip olmak.

Kimler Katılabilir?

En az lise mezunu ve muhasebe eğitimi almış olan,

Muhasebe, üretim, vergi, maliyet konuları ilgisini çeken, işletmelerin üretim yönetimi, muhasebe gibi alanlarında çalışmak için kendini yetiştirmek isteyen, kendi işletmesini kurmuş kârını arttırmak isteyen ya da yeni işletme kurmayı düşünen girişimciler.

Kurs Sonunda Kazanılacak Bilgi ve Beceriler:

Bir işletmede üretim süreçleri hakkında bilgi edinir, üretim süreçlerini planlar ve maliyetlendirir, satışın nasıl olacağını, nasıl kâr elde edileceğini hesaplar, bilir.

Kursiyerin Çalışacağı Sektör (Ne Tür İşyerleri)

Kamu, özel sektör veya kendi işletmesinde.

Kursiyerin Çalışacağı Konum (Ne Tür İşler)

İşletmelerin muhasebe, üretim, satış, insan kaynakları, üretim yönetimi gibi bölümlerinde muhasebe elemanı, ürün yöneticisi, ya da kendi işletmesini kurmak veya var olan işletmesinde maliyet hesaplamak isteyen girişimciler olarak çalışabilir.

Süre:

Toplam kurs süresi 48 saattir. 5 hafta sürer.

Hafta içi gündüz 09:00 -13:00, hafta içi akşam 18:00-22:00 saatleri arasında,

Hafta sonu 09:00 -13:00 veya 13:00-18:00 saatleri arasında düzenlenir.

KURS PLANI

Ürün ve Hizmet Maliyeti Hesaplama Geliştirme ve Uyum Eğitimi

İŞLENECEK KONULAR

ÜRETİM MALİYETLERİNİ HESAPLAMA

İşletme Faaliyetleri Sırasında Katlanılan İlk Madde Ve Malzeme Maliyetlerinin Hesaplanması:

İlk Madde ve Malzeme Giderleri

İlk Madde ve Malzemenin Satın Alınması

İlk Madde ve Malzemenin Teslim Alınıp Depolanması

İlk Madde ve Malzemenin Üretime Verilmesi

Gider Kavramı

Harcama Kavramı

Maliyet Kavramı

Maliyet Muhasebesi

İşletme Faaliyetleri Sırasında Katlanılan İşçilik Maliyetlerinin Hesaplanması:

İşçilik Giderleri

Direkt İşçilik (Üretici İşçilik) Giderleri

Endirekt İşçilik (Yardımcı İşçilik) Giderleri

İşçilik Giderlerinin İzlenmesi

Ücret Sistemleri:

Zaman Esasına Göre Ücret Sistemi

Parça Başına Ücret Sistemi (Akord)

Primli Ücret Sistemleri

İşletme Faaliyetleri Sırasında Katlanılan Genel Üretim Maliyetlerinin Hesaplanması:

Genel Üretim Giderleri

Endirekt Malzeme Maliyetleri

Endirekt İşçilik Maliyetleri

Üretimde Kullanılan Diğer Varlıkların Giderleri

Genel Üretim Giderlerinin Çeşitleri

Değişken Genel Üretim Giderleri

Sabit Genel Üretim Giderleri

Yarı Değişken Genel Üretim Gideri

Yarı Sabit Genel Üretim Giderleri

Genel Üretim Giderlerinin Özellikleri

İşletme faaliyetleri sırasında meydana gelen genel üretim maliyetlerini uygun dağıtım anahtarı ile üretilen mamul veya hizmete yüklenmesi:

Toplam Üretim Giderlerinin 1. Dağıtımı

Genel Üretim Giderlerin 2. Dağıtımı

ÜRETİLEN MAMUL VEYA HİZMETİN MALİYETİNİ HESAPLAMA

Sipariş Maliyet Yöntemi

Sipariş Maliyet Yönteminin Özellikleri

Sipariş Maliyet Yönteminin Uygulanacağı İşletmeler

Sipariş Maliyet Yönteminin İşleyiş Esasları

Sipariş Maliyet Yönteminde Maliyet Akışı

Sipariş Maliyet Yöntemi Uygulaması

Safha (Evre) Maliyet Yöntemi

Safha (Evre) Maliyet Yönteminin Özellikleri

Safha (Evre) Maliyet Yönteminin Uygulanacağı İşletmeler

Safha (Evre) Maliyet Yönteminin İşleyişi

Safha (Evre) Maliyet Yöntemi Uygulaması

 

KURS MODÜLÜ

Ürün ve Hizmet Maliyeti Hesaplama Geliştirme ve Uyum Eğitimi

 

 

 

 

MODÜL ADI

KAZANIM

ÖĞRENME KAZANIMLARI

SÜRE

ÜRETİM MALİYETLERİNİ HESAPLAMA

İşletme faaliyetleri sırasında oluşan üretim maliyetlerini hesaplar.

 • İşletme faaliyetleri sırasında katlanılan ilk madde ve malzeme maliyetlerini hesaplar.
 • İşletme faaliyetleri sırasında katlanılan işçilik maliyetlerini hesaplar.
 • İşletme faaliyetleri sırasında katlanılan genel üretim maliyetlerini hesaplar.
 • İşletme faaliyetleri sırasında meydana gelen genel üretim maliyetlerini uygun dağıtım anahtarı ile üretilen mamul veya hizmete yükler.

24

ÜRETİLEN MAMUL VEYA HİZMETİN MALİYETİNİ HESAPLAMA

İşletme faaliyetleri sonucunda oluşan üretilen mamul ya da hizmetin maliyetini hesaplar.

 • Üretilen mamul veya hizmetin toplam ve birim maliyetlerini hesaplar.
 • Safha maliyet sistemine göre üretilen mamul ya da hizmetin maliyetini belirler.
 • Sipariş maliyet sistemine göre üretilen mamul ya da hizmetin maliyetini belirler.
 • Faaliyete dayalı maliyet sistemine göre üretilen mamul ya da hizmetin maliyetini belirler.

24

TOPLAM KURS SÜRESİ (Ders Saati):

48

 

KURS ANİMASYONU

Ürün ve Hizmet Maliyeti Hesaplama Geliştirme ve Uyum Eğitimi