x (Kapat)


“Elginkan Vakfı ismini kullanarak, öğrencilerden kişisel bilgi ve para isteyenlere

itibar etmeyiniz.”


Finansal Tablolar Geliştirme ve Uyum Eğitimi

KURS İÇERİĞİ

Finansal Tablolar Geliştirme ve Uyum Eğitimi

PROGRAMIN ADI

Finansal Tablolar ve Analizi Geliştirme ve Uyum Eğitimi

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

18 yaşını tamamlamış olmak ve sağlık durumu kurs programı uygulamalarını yapmaya elverişli olmak şartıyla aşağıdaki koşullardan herhangi birini karşılayanlar kurs programına katılabilirler.

a. Meslek liselerinin veya dengi okulların ilgili bölümü mezunu olmak,
b. MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak,
c. Okuryazar olup, işletmelerin ilgili bölümlerinde çalışmış veya çalışıyor olmak.

PROGRAMIN AMAÇLARI

Finansal Tablolar Geliştirme ve Uyum Eğitimi kurs programını bitiren bireyin,

1. Finansal Tabloları hazırlaması ve açıklaması,
2. Finansal Tabloların Analizini yapması, amaçlanmaktadır.

Süre

Toplam kurs süresi 32 saattir. 4 hafta sürer.

Hafta içi sabah 09:00-13:00 öğle 13:00-18:00 akşamları 18:00-22:00 saatleri arasında, 

Hafta sonu 09:00-13:00 veya 13:00-18:00 saatleri arasında düzenlenir.

KURS PLANI

Finansal Tablolar Geliştirme ve Uyum Eğitimi

SÜRE

KÜMÜLATİF SÜRE

İŞLENECEK KONULAR

KURS EĞİTİMCİSİ

AÇIKLAMALAR

2

2

 

1.BÖLÜM: FİNANSAL ANALİZ VE TÜRLERİ

  1.1. Finansal Analiz Süreçleri

  1.2. Finansal Tablolar Analizinin Ön Koşulları

  1.3. Finansal Analiz Türleri

 

 

 

2

4

2. BÖLÜM: TEMEL FİNANSAL TABLOLAR

  2.1. Bilanço

  2.2. Gelir Tablosu

 

 

 

2

6

  3. BÖLÜM: EK FİNANSAL TABLOLAR

  3.1. Fon Akım Tablosu

  3.2. Nakit Akım Tablosu

  3.3. Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu

  3.4. Kar Dağıtım Tablosu
  3.5.Özkaynak Değişim Tablosu
  3.6. Satışların Maliyeti Tablosu

 

 

2

8

  4. BÖLÜM: FİNANSAL ANALİZ TEKNİKLERİ
 
4.1. Karşılaştırmalı Tablolar Analizi Tekniği
  4.1.1. Karşılaştırmalı Tablolar Analizi Tekniği ile Bilanço Analizi
  4.1.2. Karşılaştırmalı Tablolar Analizi Tekniği ile Gelir Tablosu Analizi

 

 

 

2

10

 4.2. Dikey Yüzdeler Analizi Tekniği
  4.2.1. Dikey Yüzdeler Analizi Tekniği ile Bilanço Analizi
  4.2.2. Dikey Yüzdeler Analizi Tekniği ile Gelir Tablosu Analizi

 

 

2

12

4.3. Eğilim Yüzdeleri Analizi Tekniği
  4.3.1. Eğilim Yüzdeleri Analizi Tekniği ile Bilanço Analizi
  4.3.2. Eğilim Yüzdeleri Analizi Tekniği ile Gelir Tablosu Analizi

 

 

2

14

  4.4. Likidite Durumu Oranları

 

 

2

16

UYGULAMA

 

 

2

18

  4.5. Faaliyet Etkinliği Durumu Oranları

 

 

2

20

  4.6. Finansal (mali) Durum Oranları

 

 

2

22

  4.7. Karlılık Durumu Oranları

 

 

2

24

  4.8. Satışlara Göre Karlılık Durumu

 

 

2

26

  4.9. Borsa Performans Oranları 

 

 

2

28

  4.10. Büyüme Oranları

 

 

 

2

30

 UYGULAMA

 

 

2

32

UYGULAMA

 

 

 

KURS MODÜLÜ

Finansal Tablolar Geliştirme ve Uyum Eğitimi

MODÜL ADI

KAZANIM

ÖĞRENME KAZANIMLARI

SÜRE

FİNANSAL TABLOLARI KULLANMA

Finansal tablolardan yararlanır.

  • Bilançoyu kullanır.
  • Gelir tablosunu kullanır.
  • Ek mali tabloları kullanır.

8

FİNANSAL TABLOLARI ANALİZ ETME

Finansal analiz tekniklerini uygular.

  • Karşılaştırmalı tablolar tekniği ile finansal analizi yapar.
  • Dikey yüzdeler tekniği ile finansal analizi yapar.
  • Eğilim yüzdeleri tekniği ile finansal analizi yapar.
  • Rasyolar tekniği ile finansal analizi yapar.

24

TOPLAM KURS SÜRESİ (Ders Saati):

32

 

KURS ANİMASYONU

Finansal Tablolar Geliştirme ve Uyum Eğitimi