ASP.NET MVC ile Web Programlama Geliştirme ve Uyum Eğitimi

KURS İÇERİĞİ

ASP.NET MVC ile Web Programlama Geliştirme ve Uyum Eğitimi

PROGRAMIN ADI

ASP.NET MVC ile Web Programlama Geliştirme ve Uyum Eğitimi 

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

1. En az lise veya dengi bir okuldan mezun olmak.
2. İşletmelerin bilişim birimlerinde çalışmış/çalışıyor veya ilgili alanda eğitimine devam ediyor olmak.
3. 18 yaşını tamamlamış olmak.
4. Sağlık durumu kurs programı uygulamalarını yapmaya elverişli olmak. 

PROGRAMIN AMAÇLARI

ASP.NET MVC ile Web Programlama Geliştirme ve Uyum Eğitimi kurs programını bitiren bireyin;

1. ASP.NET MVC web uygulamaları geliştirmek için gerekli programları yapılandırması,
2. ASP.NET MVC yapısında C# programlama dilini kullanarak program geliştirmesi,
3. ASP.NET MVC yapısını kullanması,
4. ASP.NET MVC HTML bileşenlerini kullanması,
5. ASP.NET MVC kurumsal yapısını kurması amaçlanmaktadır. 

Süre

Toplam kurs süresi 80 saattir. 8 hafta sürer.
Hafta içi akşamları 18:00-22:00 saatleri arasında, 

Hafta sonu 09:00-13:00 veya 13:00-18:00 saatleri arasında düzenlenir.

KURS PLANI

ASP.NET MVC ile Web Programlama Geliştirme ve Uyum Eğitimi

 

Kurs Süresi: 80 Saat

TARİH

SAATLER

SÜRE

İŞLENECEK KONULAR

KURS EĞİTİMCİSİ

AÇIKLAMALAR

 

 

2

 

1.BÖLÜM: ASP.NET MVC İLE YAZILIM GELİŞTİRMEK İÇİN YAPILANDIRMA

  1.1. Asp.NET MVC ile web kavramları ve MVC Çalışma Prensibi

 

 

 

 

2

  1.2. Visual Studio 2015 Community ortamı, kurulum ve yapılandırma

 

 

 

 

2

1.2. Visual Studio 2015 Community ortamı, kurulum ve yapılandırma

1.3. Microsoft SQL Server Express,  kurulum ve yapılandırma

 

 

 

 

2

1.3. Microsoft SQL Server Express,  kurulum ve yapılandırma

 

 

 

 

2

2. BÖLÜM: ASP.NET MVC İLE C# KULLANIMI

2.1. ASP.NET MVC Razor View Engine Yapısı

2.1.1. @ Operatörü

2.1.2. Açıklama Satırları

2.1.3. Genel Kodlama Yapısı

 

 

 

 

2

2.1.4. Değişken değerlerini sayfaya yazdırma

 

2.2. ASP.NET MVC Razor View Engine Kontrol Yapıları

2.2.1. If Yapısı

 

 

 

 

2

2.2.2. Switch Yapısı

 

2.3. ASP.NET MVC Razor View Engine Döngü Yapıları

2.3.1. While döngüsü

 

 

 

 

2

2.3.2. For döngüsü

2.3.3. Do-While döngüsü

2.3.4. Foreach döngüsü

 

 

 

 

2

3. BÖLÜM: ASP.NET MVC İLE VIEW, MODEL VE CONTROLLER OLUŞTURMA

3.1. ASP.NET MVC View Yapısı

3.1.1. Asp.Net MVC View tasarımı

 

 

 

 

2

3.1.2. Layout (Şablon sayfa)

 

 

 

 

2

3.1.3. Layout içinde bölüm (Section RenderSection, )

3.1.4. Parçalı (Partial) View

3.1.5. ViewStart

 

 

 

 

2

3.1.6. Controller’den view’a (ViewData ve ViewBag)

 

 

 

 

2

3.1.7. Asp.Net MVC ‘de CSS kullanımı

 

 

 

 

2

3.2. ASP.NET MVC Model Yapısı

3.2.1. Model tanımla

 

 

 

 

2

3.2.2. Model nitelikleri

 

 

 

 

2

3.2.3. Model Binding

 

 

 

 

2

3.2.4. Entity Framework yapısı

 

 

 

 

2

3.2.4. Entity Framework yapısı

 

 

 

 

2

3.3. ASP.NET MVC Controller Yapısı

3.3.1. Controller kullanımı

 

 

 

 

2

3.3.2. Action kullanımı

 

 

 

 

2

4. BÖLÜM: ASP.NET MVC İLE YARDIMCI METODLAR

4.1.HTML Kontrollerini Tanıma ve Projelerinde Kullanma

4.1.1. Kontrollerin ortak css, olay, metot ve özellikleri

 

 

 

 

2

4.1.2. Kontrollerin (ActionLink, BeginForm, EndForm) kontrolleri

 

 

 

 

2

4.1.2. Kontrollerin (Label, TextBox, TextArea, Password, Hidden) kontrolleri

 

 

 

 

2

4.1.2. Kontrollerin (CheckBox, RadioButton) kontrolleri

 

 

 

 

2

4.1.2. Kontrollerin (DropDownList, ListBox) kontrolleri

 

 

 

 

2

4.1.2. Kontrollerin (WebGrid, strongly typed helpers)kontrolleri

 

 

 

 

2

4.2. Kontrolleri Programın İhtiyaçlarına Göre Yapılandırma

4.2.1. Program ihtiyaçlarını belirleme

 

 

 

 

2

4.2.1. Program ihtiyaçlarını belirleme

 

 

 

 

2

4.2.2. Kontrollerin programa göre yapılandırılması

 

 

 

 

2

4.2.2. Kontrollerin programa göre yapılandırılması

 

 

 

 

2

4.2.2. Kontrollerin programa göre yapılandırılması

 

 

 

 

2

4.2.2. Kontrollerin programa göre yapılandırılması

 

 

 

 

2

5. BÖLÜM: ASP.NET MVC İLE KATMANLI MİMARİ

5.1. Katmanlı Mimari Oluşturma

5.1.1. N katmanlı mimari yapısı

 

 

 

 

2

5.1.1. N katmanlı mimari yapısı

 

 

 

 

2

5.1.2. WCF servis yapısı

 

 

 

 

2

5.1.2. WCF servis yapısı

 

 

 

 

2

5.2. Dependency Injection Yapısı

5.2.1.Ninject kontrollerinin yapısı

 

 

 

 

2

5.2.1.Ninject kontrollerinin yapısı

 

 

 

 

2

5.2.2. Depency Injection yapısı

 

 

 

 

2

5.2.2. Depency Injection yapısı

 

 

 

KURS MODÜLÜ

ASP.NET MVC ile Web Programlama Geliştirme ve Uyum Eğitimi

MODÜL ADI

KAZANIM

ÖĞRENME KAZANIMLARI

SÜRE

ASP.NET MVC YAZILIMININ YAPILANDIRILMASI

ASP.NET MVC web uygulamaları geliştirmek için gerekli programları yapılandırır.

 • ASP.NET MVC ile web kavramlarını kullanır.
 • Visual Studio.NET editörünün kurulumunu yapar.
 • Microsoft SQL Server kurulumunu yapar.

8

ASP.NET MVC İLE C# KULLANIMI

ASP.NET MVC yapısında C# programlama dilini kullanarak program geliştirir.

 • ASP.NET MVC razor view engine yapısını kullanır.
 • ASP.NET MVC razor view engine kontrol yapılarını kullanır.
 • ASP.NET MVC razor view engine döngüleri kullanır.

8

ASP.NET MVC İLE VIEW, MODEL VE CONTROLLER OLUŞTURMA

ASP.NET MVC yapısını oluşturup kullanır.

 • ASP.NET MVC view yapısını kullanır.
 • ASP.NET MVC model yapısını kullanır.
 • ASP.NET MVC controller yapısını kullanır.

24

ASP.NET MVC İLE YARDIMCI METODLARIN KULLANIMI

ASP.NET MVC HTML bileşenlerini kullanır.

 • HTML kontrollerini tanıyıp, projelerinde kullanır.
 • Kontrolleri programın ihtiyaçlarına göre yapılandırır.

24

ASP.NET MVC İLE KATMANLI MİMARİ KURMA

ASP.NET MVC kurumsal yapısını kurar.

 • Katmanlı mimari oluşturur.
 • Dependency Injection yapısını kullanır.

16

TOPLAM KURS SÜRESİ (Ders Saati):

80

 

KURS ANİMASYONU

ASP.NET MVC ile Web Programlama Geliştirme ve Uyum Eğitimi