x (Kapat)


“Elginkan Vakfı ismini kullanarak, öğrencilerden kişisel bilgi ve para isteyenlere

itibar etmeyiniz.”


After Effects ile Multimedya Uygulamaları Geliştirme ve Uyum Eğitimi

KURS İÇERİĞİ

After Effects ile Multimedya Uygulamaları Geliştirme ve Uyum Eğitimi

PROGRAMIN ADI

After Effects ile Multimedya Uygulamaları Geliştirme ve Uyum Eğitimi

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

18 yaşını tamamlamış olmak ve sağlık durumu kurs programı uygulamalarını yapmaya elverişli olmak şartıyla aşağıdaki koşullardan herhangi birini karşılayanlar kurs programına katılabilirler.

a. Meslek liselerinin veya dengi okulların ilgili bölümü mezunu olmak,
b. MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak,
c. Okuryazar olup, işletmelerin ilgili bölümlerinde çalışmış veya çalışıyor olmak.

PROGRAMIN AMAÇLARI

After Effects ile Multimedya Uygulamaları Geliştirme ve Uyum Eğitimi Kursunu tamamlayan bireyin;

1. After Effects arayüzünü kullanması,
2. After Effects ile proje ve kompozisyon oluşturarak, kompozisyon ayarlarını yapması,
3. Uygulamalarda kullanılacak materyal eklemesi,
4. Projeyi kaydetmesi,
5. After Effects ile timeline paneline keyframe ekler ve ayar yapması,
6. Text nesneleri ekleyerek efektleri kullanması,
7. Transform özelliklerini kullanarak şekil nesneleri eklemesi,
8. Materyaller üzerinde maskeleme yapması,
9. Işık ve kamera araçlarını kullanarak nesneleri 3D yapması,
10. Solid Layer, Null Object ve Adjustment Layer kullanması,
11. Nesneler ve videolar üzerinde hazır efektleri kullanması,
12. Katmanlarda Expression deyimlerini kullanması,
13. GreenBox yöntemini kullanması,
14. Proje çıktısı için Render alma işlemini yapması amaçlanmaktadır.

Süre:

Toplam kurs süresi 72 saattir. 8 hafta sürer.

Hafta içi gündüz 09:00-13:00, hafta içi akşam 18:00-22:00 saatleri arasında,

Hafta sonu 09:00-13:00 veya 13:00-18:00 saatleri arasında düzenlenir.

KURS PLANI

After Effects ile Multimedya Uygulamaları Geliştirme ve Uyum Eğitimi

İŞLENECEK KONULAR

1. Modül: AFTER EFFECTS KULLANIMI VE KOMPOZİSYON OLUŞTURMA

1.1. Adobe After Effects programının kurulumu

    1.1.1. Sistem gereksinimleri

     1.2. Çalışma Ortamı

     1.2.1.Çalışma Ortamını Düzenleme

     1.2.2. Paneller

     1.2.3. Eklentiler

     1.3. Proje dosyaları

     1.3.1. Yeni proje dosyası oluşturma

     1.3.2. Mevcut proje dosyalarını açma

     1.3.3. Kompozisyon oluşturma

    1.3.4. Kompozisyon ayarları

     1.4. Çalışma dosyasını kaydetme 

     1.4.1. Dosya türleri

     1.4. 2.Kompozisyonları projeye dahil etme

     1.4.3. Kompozisyonu görüntüleme ve önizleme

     1.4.4. Çalışma dosyalarına ulaşma

 2. Modül: ANİMASYON HAZIRLAMA VE 3D NESNE KULLANIMI

     2.1. Layers – ( Katmanlar )

     2.1.1Layer ekleme   

     2.1.2.Layer özellikleri

     2.1.3.Layer görünürlüğü

     2.2. Timeline Paneli

     2.3.Keyframes

     2.3.1.Keyframe ekleme

     2.3.2.Keyframe ayarları

     2.4.Layer Transform özellikleri

     2.4.1.Position, Anchor Point ve Scale

     2.4.2.Rotation, Opacity

     2.4. Text ile çalışma

     2.4.1.Text özelikleri

     2.4.2.Text ile Layer stillerini kullanma

     2.4.3.Text oluşturma, düzenleme ve text animasyonu hazırlama

     2.4.4. Text Animasyon presets kullanımı

     2.4.5. Özel animasyonlar oluşturma

     2.5.Şekiller ( Shape) ile Çalışma

     2.5.1. Şekillere giriş

     2.5.2. Şekil aracları

     2.5.3.Freehand şekilleri çizme

     2.5.4.Vektör text ve grafiklerden şekil oluşturma   

     2.5.5.Shape presets kullanımı

     2.5.6.Shape effects animasyonu

     2.6.Paint araçları ile Çalışma

     2.6.1.Fırça,Silgi, Clone Stamp ve Brush kullanımı

    2.7. Masks ile Çalışma

    2.7.1. Mask yapmak için Shape araçlarını kullanma

    2.7.2. Şekillere ve videolara Mask uygulama

    2.8.Light (Işık) Kullanımı

    2.8.1. Light Layer ekleme

    2.8.2. Light ayarları

    2.9. Camera Kullanımı

    2.9.1. Camera Çeşitleri

    2.9.2. Camera ekleme ve camera ayarları

    2.10. Layer 3D Özelliği

    2.10.1.Layera 3D özelliği verme

    2.11. Diğer Layer Çeşitleri

    2.11.1. Solid Layer

    2.11.2. Null Object

    2.11.3. Adjustments Layer

3. Modül: PROJE HAZIRLAMA VE ÇIKTI OLUŞTURMA

     3.1.Hazır efect ve Plug-in Kullanımı

     3.1.1. Efect Plug-in yükleme

     3.1.2. Color Correction Plug-in

     3.1.3. Plug-in leri nesnelere ve videolara uygulama

     3.2. Expression kullanma

     3.2.1.Expression oluşturma

     3.2.2.Expressionu Layere uygulama

     3.2.3.Expression ifadeleri

     3.3. Greenbox Yöntemi

     3.3.1. Greenbox kullanma

     3.3.2. Farklı Greenbox kullanım amaçları  

     3.3.3. Farklı Greenbox teknikleri

    3.3.3.1. Keying, Color Key, Keylight 1.2, Linear Color Key, Luma Key, inner/Outer Key

    3.3.3.2. Keying tekniklerini greenbox çekimlerine uygulama

   3.4. Video, Resim Birleştirerek  Animasyon Oluşturma

   3.5.Projeyi Render İşlemi için hazırlama

   3.5.1.Render ayarları

  3.5.2. Proje çıktısının farklı format ayarları ve özellikleri

   3.5.3. Proje çıktısı alma

KURS MODÜLÜ

After Effects ile Multimedya Uygulamaları Geliştirme ve Uyum Eğitimi

 

MODÜL ADI

KAZANIM

ÖĞRENME KAZANIMLARI

SÜRE

After Effects Kullanımı ve Kompozisyon Oluşturma

After Effects ile multimedya uygulamaları geliştirmek için proje -kompozisyon oluşturarak kompozisyonu yapılandırır.

·           After Effects arayüzünü kullanır.

·           After Effects ile proje ve kompozisyon oluşturarak, kompozisyon ayarlarını yapar.

·           Uygulamalarda kullanılacak materyal ekler.

·           Projeyi kaydeder.

16

Animasyon Hazırlama ve 3D Nesne Kullanımı

After Effects kullanarak animasyon hazırlayarak, 3D nesnelerle proje geliştirmek.

·           After Effects ile timeline paneline keyframe ekler ve ayar yapar.

·            Text nesneleri ekleyerek efektleri kullanır.

·           Transform özelliklerini kullanarak şekil nesneleri ekler.

·           Materyaller üzerinde maskeleme yapar.

·           Işık ve kamera araçlarını kullanarak nesneleri 3D yapar.

·           Solid Layer, Null Object ve Adjustment Layer kullanır.

32

Proje Hazırlama ve Çıktı Oluşturma

After Effects ile proje hazırlayarak video çıktısı oluşturmak.

·           Nesneler ve videolar üzerinde hazır efektleri kullanır.

·           Katmanlarda Expression deyimlerini kullanır.

·           GreenBox yöntemini kullanır.

·           Proje çıktısı için Render alma işlemini yapar.

24

Kursun Toplam Süresi (Ders Saati):

72

 

KURS ANİMASYONU

After Effects ile Multimedya Uygulamaları Geliştirme ve Uyum Eğitimi