Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği

KURS İÇERİĞİ

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği

PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği kurs programının toplam eğitim süresi;

a)      Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz ders saati,

b)      Tehlikeli işyerleri için en az on iki ders saati,

c)       Çok tehlikeli işyerleri için en on altı ders saati olarak planlanmıştır.

İŞ SAĞIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ TEKNİK KONULAR

1.      Ergonomi

2.      Kimyasal Risk Etmenleri

3.      Fiziksel Risk Etmenleri

4.      Biyolojik Risk Etmenleri

5.      Psiko-Sosyal Risk Etmenleri

6.      Elektrik, Tehlikeleri, Riskleri ve Önlemleri

7.      Elle Kaldırma ve Taşıma

8.      Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı

9.      Ekranlı Araçlarla Çalışma

10.  İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı

11.  Güvenlik ve Sağlık İşaretleri

12.  Parlama, Patlama, Yangın ve Yangından Korunma

13.  Tahliye ve Kurtarma

Süre:

Toplam kurs süresi 16 saattir. 2 hafta sürer.

Hafta içi gündüz 09:00-13:00, hafta içi akşam 18:00-22:00 saatleri arasında,

Hafta sonu 09:00-13:00 veya 13:00-18:00 saatleri arasında düzenlenir.

 

KURS PLANI

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği

SÜRE

İŞLENECEK KONULAR

KURS EĞİTİMCİSİ

AÇIKLAMALAR

1

  1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ GENEL KONULAR
    1.1 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Önemi ve Amacı
    1.2 Çalışma Mevzuatı ile İlgili Temel Bilgiler

 

 

1

 1.3. Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları

 1.4. İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçlar

 

 

1

             1.5. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları ve Güvenlik Kültürü

             1.6. İşyeri Temizliği ve Düzeni

 

 

1

2.     İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ TEKNİK KONULAR

2.1  Ergonomi

 

 

1

2.2  Kimyasal Risk Etmenleri

2.3  Fiziksel Risk Etmenleri

 

 

1

             2.4 Biyolojik Risk Etmenleri

             2.5 Psiko-Sosyal Risk Etmenleri

 

 

1

             2.6 Elektrik, Tehlikeleri, Riskleri ve Önlemleri                                                    

             2.7 Elle Kaldırma ve Taşıma                                                                                  

 

 

1

             2.8 Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı

             2.9 Ekranlı Araçlarla Çalışma

 

 

1

             2.10 İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı

 

 

1

             2.11 Güvenlik ve Sağlık İşaretleri

 

 

1

             2.12 Parlama, Patlama, Yangın ve Yangından Korunma

 

 

1

             2.13 Tahliye ve Kurtarma

 

 

1

3.      İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARI

3.1. Meslek Hastalıklarının Sebepleri ve Korunma Prensipleri

 

 

1

3.2.   İş Kazalarının Sebepleri ve Korunma Prensipleri

 

 

1

3.3.   İlkyardımın Önemi ve Amacı

 

 

1

UYGULAMALAR

 

 

 

KURS MODÜLÜ

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği

KURS ANİMASYONU

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği