x (Kapat)

temmuz seminerBilgisayarda Hızlı Klavye Kullanımı

KURS İÇERİĞİ

Bilgisayarda Hızlı Klavye Kullanımı

PROGRAMIN ADI

Bilgisayarda Hızlı Klavye Kullanımı Kursu

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

1. Okuryazar olmak.
2. 18 yaşını doldurmuş olmak. 

PROGRAMIN AMAÇLARI

Bilgisayarda Hızlı Klavye Kullanımı Kursunu tamamlayan bireylerin;

1. Duruş ve oturuş tekniklerini açıklaması,
2. Hızlı metin yazmada uyulması gereken kuralları sıralaması,
3. Hızlı metin yazma tekniklerini örneklerle açıklaması,
4. Duruş ve oturuş tekniklerini uygulaması,
5. Harf ve sayı tuşlarını kullanarak hızlı metin yazması,
6. Kelime işlem programında yazarken duruş ve oturuş tekniklerine uygun oturmaya dikkat etmesi,
7. Harf ve sayı tuşlarını kullanarak hızlı yazı yazma konusunda disiplinli olması,
8. Noktalama işaretlerinin ve yardımcı tuşların görevlerini açıklaması,
9. İş, makine, çevre uyumunu tarif etmesi,
10. İş, makine ve çevre uyumunu sağlaması,
11. Noktalama işaretlerini ve yardımcı tuşları metinler içerisinde uygulaması,
12. İş, makine çevre uyumu konusunda duyarlı olması,
13. Süreli ve sesli metinleri yazarken doğru vuruş tekniklerini tanımlaması,
14. Süreli ve sesli metinleri yazarken uygulanması gereken duruş ve oturuş tekniklerini açıklaması,
15. Süreli ve sesli metinleri yazarken hangi tuşa hangi parmakla vurması gerektiğini açıklaması,
16. Verilen metni belli bir süre içerisinde yazması,
17. Doğru vuruş tekniklerini kullanarak verilen metni süresinde yazmaya özen göstermesi,
18. Okunan veya dinlenen metni doğru yazabilmek için doğru vuruş tekniklerini tanımlaması,
19. Hangi tuşa hangi parmakla vurması gerektiğini açıklaması,
20. Kayıt cihazları kullanma aşamalarını sıralaması,
21. Söylenen metinleri dikte etmesi,
22. Kayıt cihazlarından duyduklarını dikte etmesi,
23. Söylenen metinleri eksiksiz bir şekilde dikte etmeye dikkat etmesi,
24. Kayıt cihazından duyulanları eksiksiz dikte etmeye özen göstermesi,
25. Ergonomik oturma düzeninde klavyede harf ve sayı tuşlarını kullanarak hızlı yazı yazması,
26. Noktalama işaretleri ile yardımcı tuşları kullanarak hızlı yazı yazması, amaçlanmaktadır.

Süre:

Toplam kurs süresi 72 saattir. 8 hafta sürer.

Hafta içi akşam 18:00-22:00 saatleri arasında,

Hafta sonu 09:00-13:00 veya 13:00-18:00 saatleri arasında düzenlenir.

KURS PLANI

Bilgisayarda Hızlı Klavye Kullanımı

SÜRE

İŞLENECEK KONULAR

KURS EĞİTİMCİSİ

AÇIKLAMALAR

5

Duruş-oturuş teknikleri, , F Klavye kullanımı ellerin duruşu, kolların duruşu, parmakların duruşu, Temel sıra harf tuşları çalışması ( A,E,İ,U,K,M,L,Y)

 

 

 

5

Temel sıra harf tuşları çalışması ( A,E,İ,U,K,M,L,Y), Temel sıra dışındaki harflerin çalışması ve sürat çalışması (Ü,T,Ş)

 

 

5

Temel sıra dışındaki harflerin çalışması ve sürat çalışması ( I,R,S,C,Z,O)

 

 

 

5

Temel sıra dışındaki harflerin çalışması ve sürat çalışması (O,D,N,Ğ,Ç,G)

 

 

5

Temel sıra dışındaki harflerin çalışması ve sürat çalışması (H,V,B,F,P,J)

 

 

5

Temel sıra dışındaki harflerin çalışması ve sürat çalışması (Ö,.,:,;, Shift, altgr,ctrl,tab) ( sayı tuşları) (+,!,”,^,$,%,&,’,(),=,?,_)

 

 

5

Süreli ve Sesli Metin çalışması

 

 

5

Süreli ve Sesli Metin çalışması

 

 

5

Süreli ve Sesli Metin çalışması

 

 

5

Süreli ve Sesli Metin çalışması

 

 

5

Süreli ve Sesli Metin çalışması

 

 

5

Süreli ve Sesli Metin çalışması

 

 

5

Süreli ve Sesli Metin çalışması

 

 

5

Süreli ve Sesli Metin çalışması

 

 

5

Süreli ve Sesli Metin çalışması

 

 

5

Süreli ve Sesli Metin çalışması

 

 

5

Süreli ve Sesli Metin çalışması

 

 

5

Süreli ve Sesli Metin çalışması

 

 

4

Süreli ve Sesli Metin çalışması

 

 

 

KURS MODÜLÜ

Bilgisayarda Hızlı Klavye Kullanımı

BİLGİSAYARDA HIZLI KLAVYE KULLANIMI KURSU

MODÜLLERİ VE ZAMAN TABLOSU

MODÜL ADI

KAZANIM

ÖĞRENME KAZANIMLARI

SÜRE

Hızlı Yazı

Klavye kullanımında uygun duruş, oturuş tekniklerini kullanarak, hukuki metinleri hızlı yazma bilgi ve becerileri kazanır.

1. Ergonomik oturma düzeninde klavyede harf ve sayı tuşlarını kullanarak hızlı yazı yazar.

2. Noktalama işaretleri ile yardımcı tuşları kullanarak hızlı yazı yazar

26

Süreli ve Sesli Metinler

Süreli ve sesli metin yazımı ile ilgili bilgi ve becerileri kazanır.

1.Belirlenen sürede verilen metni doğru yazar.

2. Okunan/dinlenen metni doğru yazar.

68

Toplam Kurs Süresi (Ders Saati)

94

 

KURS ANİMASYONU

Bilgisayarda Hızlı Klavye Kullanımı