x (Kapat)

DUYURUCNC Frezede Programlama - Shop Mill Geliştirme ve Uyum Eğitimi

KURS İÇERİĞİ

CNC Frezede Programlama - Shop Mill Geliştirme ve Uyum Eğitimi

KURS PLANI

CNC Frezede Programlama - Shop Mill Geliştirme ve Uyum Eğitimi

SÜRE

KÜMÜLATİF SÜRE

İŞLENECEK KONULAR

KURS EĞİTİM UZMANI

AÇIKLAMALAR

2

2

Modül 1: CNC FREZE TEZGÂHLARI VE  ISO KOD SİSTEMİ

A. CNC Tezgahlarının  Uygulama Alanları

     1. CNC Tezgâhlarda otomatik takım işlemleri

            a. Tezgâhta takım değiştirme.

            b. Takımı referansa gönderme

 

 

2

4

     2.CNC Tezgâhların bakımı

         a. Peryodik bakımlar

         b. Elektrik panosunun temizliği

         c. Hava filtresinin temizliği

 

 

2

6

B.Koordinat sistemi ve cnc FREZE tezgahI eksenleri

 1. 2 ½ Axis Milling(2 ½ eksen freze)

 2. 3 Axis Milling eksen freze)

 3. 4th/5th axis milling, position only

 4. 5 axis milling, full contouring…

 

 

2

8

 5. B axis Machining, 6. Parça Koordinat Sistemi, 7.Takım Koordinat Sistemi

 

 

2

10

C.ISO KOD SİSTEMİYLE PROGRAMLAMA

       1. Programın Yapısı, 2.Blokların Yapısı, 3.Hazırlık Fonksiyonları, 4.Yardımcı Fonksiyonlar

 

 

2

12

        5. İlerleme Hızı Kodu 6.Kesme Hızı Kodu 7.Takım Kodu 8.Elle hareket (JOG)

 

 

2

14

   D. ISO G KODLARI

        1. Çabuk (rapid) Hareket (konumlama) G00, 2.Doğrusal Enterpolasyon  G01

 

 

2

16

        3. Mutlak Programlama G90, 4.Artışlı (eklemeli) Programlama G91

        5.Dairesel Enterpolasyon G02/G03

 

 

2

18

        6.CR Metodu, 7.AR Metodu, 8.Geçici Durdurma Kodu (Bekleme) G04

 

 

2

20

 9.Birim Komutları G70/G71, 10.Düzlem Seçimi Kodları G17/G18/G19, 11.Takım Yarıçap Telafisi Kodları G40/G41/G42, 12.Sıfır Noktası Kaydırma Kodları G500/G54/G55/G56/G57/G505..G599 T

 

 

2

22

13.Trans/Atrans 14.Rot/Arot 15.Scale/Ascale16.Mırror/Amırror

 

 

2

24

17.RND/CHF/CHR FRCM (Feed Radius Chamfer Model) 18.RNDM 19.LABEL (Etiket – İşaret koyma) 20.GOTOB / GOTOF (İleriye yada geriye atla)

 

 

2

26

Modül 2: SHOP MILL İLE CNC FREZELERDE PROGRAMLAMA

     A. KUMANDA PANELİ

1.LCD Operatör paneli, 2.Paneldeki tuşlar ve görevleri,

3.Makine kontrol paneli, 4.Paneldeki tuşlar ve görevleri

 

 

2

28

5.Kontrol plakası, 6.Paneldeki tuşlar ve görevleri

7. Tezgâhın çalıştırılması ve durdurulması.

 

 

2

30

     B. SHOP  MILL İŞLETİM SİSTEMİ

          1.OPERATÖR ARA YÜZÜ

          1.1.CNC Freze tezgahında koordinatlar, 1.2. Makine koordinat sistemi ve sağ el kuralı

 

 

2

32

          2.PROGRAM ARAYÜZÜ

 2.1.T,S,M, 2.2.Set Wo 2.3.Measure Workpıece (İş Parçasına Dokunma, İş Parçası Sıfırlama)

 

 

2

34

2.4.Bir Kenara Göre İş Parçasını Sıfırlama

2.5.Bir Köşeye Göre İş Parçasını Sıfırlama

 

 

2

36

2.6.Bir Deliğe Göre Sıfırlama

2.7.Silindirik Bir Parçaya Göre Sıfırlama

 

 

 

2

38

2.8.Measure Tool (Master Takıma Göre Diğer Takımları Ölçme)

2.9.Boydan Ve Çaptan Ölçme, 2.10.Posıtıon (Pozisyonlama)

 

 

2

40

2.11.Face Mıllıng (Alın Frezeleme), 2.12.Shop Mıll Settıngs (Shop Mıll Ayarları)

2.13.G Functıon Auxılıary Functıon  Ve  All G Functıons , 2.14.Machıne , Program Manager

 

 

2

42

2.15.Edıt Program, 2.16.Alarm Lıst, 2.17.Tool Lıst  (Takım Listesi) , 2.18.Tool Wear (Takım Aşınması)

 

 

2

44

2.19.Magazıne, 2.20.Work Offset

 

 

2

46

      3.SHOP-MILL İLE PROGRAMLAMA

 3.1.Örneklerle Shop-Mıll Programı

      a. Yeni klasör ve program oluşturma, b. Ham malzemeyi tanımlama

 

 

2

48

3.2.puntalama, 3.3.derin delik delme (gagalayarak delme), 3.4.klavuz çekme (tappıng), 3.5.delik pozisyonlarının tanımlanması (posıtıon pattern),

3.6.simülasyon izleme

 

 

2

50

3.7.paket kontur oluşturma (kontur1, 3.8.ada konturu oluşturma (kontur2),3.9.paket boşaltma (kaba işleme)

 

 

2

52

3.10.kalan malzemeyi tanıma, 3.11.paket boşaltma (finiş işleme taban), 3.12.paket boşaltma (finiş işleme dik duvarlar), 3.13.programı tezgaha aktarma, 3.14.satır arama

 

 

2

54

   C. CAD READER

4.1.DXF uzantılı dosya açma, 4.2.Sıfır noktasını belirleme, 4.3.Konturun başlangıcını belirleme

 

 

 

2

56

4.4.Konturun bitişini belirleme, 4.5.Konturu kaydetme

 

 

 

 

KURS MODÜLÜ

CNC Frezede Programlama - Shop Mill Geliştirme ve Uyum Eğitimi

http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/programlar/makine_teknolojisi/CNC%20FREZEDE%20PROGRAMLAMA%20-%20SHOP%20MILL-GUE.pdf

KURS ANİMASYONU

CNC Frezede Programlama - Shop Mill Geliştirme ve Uyum Eğitimi