x (Kapat)


“Elginkan Vakfı ismini kullanarak, öğrencilerden kişisel bilgi ve para isteyenlere

itibar etmeyiniz.”


Matlab Kullanımı (KOUSEM İş birliği ile)

KURS İÇERİĞİ

Matlab Kullanımı (KOUSEM İş birliği ile)

Kursun Amacı

MATLAB, teknik hesaplamalar ve matematiksel problemlerin çözümü ve analizi için tasarlanmış bir yazılım geliştirme aracıdır. “MATrix LABoratory” kelimesinin kısaltması olan MATLAB, adından da anlaşılacağı üzere matrisler (matrix) yani diğer bir deyişle diziler (array) ile çalışır. Özellikle mühendislik alanındaki sistemlerin analizinde kullanılan MATLAB, sayısal çözümleme, görüntü işleme (image processing) ve optimizasyon (optimization) gibi araçları ile sizler için mükemmel bir ortam sunar.

 

Kursa Katılmak için Gerekli Ön Şartlar

Mühendislik bölümlerinde gösterilen matematik-1 ve matematik-2 vb. dersleri başarı ile tamamlamış olmak.

Kimler Katılabilir

Üniversitelerin mühendislik bölümünden mezunlar, matematik öğretmenlik mezunları, mühendislik, matematik vb. bölümlerde öğrenci olup en az 2.sınıfı bitirmiş olanlar katılabilir. Bunun yanı sıra lineer cebir konularını anlayabilen istatistik bölümü, fen edebiyat matematik bölümü öğrencileri.

Süre

Toplam Kurs Süresi : 64 saat

KURS PLANI

Matlab Kullanımı (KOUSEM İş birliği ile)

SAATLER

SÜRE

İŞLENECEK KONULAR

2

2

MATLAB Tarihçesi, Kullanım Alanları, MATLAB Kurulumu : Single - Network Kurulum Farkı, Tercihler (Preferences)

4

2

MATLAB Çalışma Penceresi, Çalışma Alanı, Komut Penceresi, Geçerli Dizin, Çalışma Alanı, Komut Geçmişi, Yardım Komutları

6

2

MATLAB Özel karakterleri ve yazım notasyonu, Sayılar, Sabitler, Değişkenler  ve Tanımlama Kurallar

8

2

Skaler, Vektör ve Dizilerin: Tanımlanması, Kullanımı, Tekrar şekillendirilmesi ve elemanlara erişim

10

2

Matris oluşturma, matris işlemleri, matris bilgi alma, indeskleme ve kolon (:) notasyonu, matris elemanlarını değiştirme

12

2

Mantıksal Matematik Sabitleri, Değişken değerlerini ekranda  görüntüleme formatları ( long, short, rat, hex)

14

2

MATLAB'da Aritmetik Operatörler, İlişki Operatörleri, fonksiyonlar

16

2

Klavyeden veri girişi, ekrana bilgi yazma, formatlı ekrana yazı yazma (fprint), tek satıra sığmayan uzun ifade kullanımı

18

2

MATLAB'da veri tipleri: Sayı, karakter, string, tarih-saat, tablo, yapı, hücre

20

2

Şartlı Deyimler, if-elseif-else yapısı, switch-case yapısı

22

2

Sayı yuvarlama (fix, round,ceil, floor), mod, rand,zeros ve ones

24

2

Döngüler, for, while, break, continue, iç-içe döngüler

26

2

Try-catch yapısı, return, pause, Trigonometrik fonksiyonlar (sin, asin, cos, acos,), eksponansiyel-logaritmik fonksiyonlar, karmaşık sayılar

28

2

Betimsel İstatistik (min, max, median, mode, std )

30

2

Polinom tanımlama, aritmetik işlemler, köklerin hesaplanmas, Netwon rapshon yöntemi ile bir denklemin köklerinin bulunması

32

2

Matlab'da M-File oluşturma, fonksiyon tanımlama, geri dönüş tipleri, fonksiyona değer gönderm, nargin ve nargout

34

2

Alt fonksiyonlar, Özel fonksiyonlar, Fonksiyon uygulamaları

36

2

Hatalar ve Uyarılar, Hata Ayıklama, performans ve zamanlanmasının çıkarılması, Yavaş çalışan kısımların belirlenmesi

38

2

String / Karakter Katarı İşlemleri,  Çok Boyutlu Karakter Katarları,  Karakter Dizilerinin Karşılaştırılması, Bir Karakter Dizisi İçinde Karakter Sınıflama Büyük-Küçük Harf Dönüşümleri, str2num Fonksiyonu, eval Fonksiyonu

40

2

Lineer Cebir Uygulamaları: Matris çapraz çarpım, nokta çarpımı, transpoz, özvektörler (eigen)

42

2

Sembolik hesaplama, değişken tanımlama, yerine koyma, denklem çözümü

44

2

MATLAB'da Grafik Çizimi iki boyutlu çizimler, üç boyutlu çizimler

46

2

Çoklu Çizimler, Düzenlemeler

48

2

Resim gösterme, resim üzerinde değişiklikler, işlemler

50

2

Grafik nesneleri (axes, figure, groot) , Grafik nesnelerinin tanımlanması, değiştirilmesi

52

2

Başka dosyalardan veri alınması (metin, excel, xml), Düşük seviye dosya işlemleri

54

2

Grafik arayüz temelleri, tasarımda dikkat edilmesi gerekenler

56

2

Grafik arayüz bileşenleri

58

2

Grafik arayüz tasarımı ve örnekleri

60

2

Grafik arayüzü bulunan bir uygulamanın paketlenmesi

62

2

Uygulama

64

2

Uygulama + Sınav

 

KURS MODÜLÜ

Matlab Kullanımı (KOUSEM İş birliği ile)

Kocaeli Üniversitesi İş birliği içinde açılacaktır. **MEB Onaylı Belge Düzenlenmeyecektir.

KURS ANİMASYONU

Matlab Kullanımı (KOUSEM İş birliği ile)