CNC Tornada Programlama - FANUC Geliştirme ve Uyum Eğitimi

KURS İÇERİĞİ

CNC Tornada Programlama - FANUC Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Kursun Amacı:

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması ve Yapılan uygulamalarda iş güvenliği kurallarına uyması,  Makine sanayisi, ana ve yan sanayilerinde kullanılan Bilgisayar destekli tezgâhları tanıma, CNC Torna tezgâhı (Fanuc) kontrol panelini kullanma becerisi kazanmak, CNC Torna tezgâhını üretime hazırlamak ve programlamada kullanılan ISO kodlarını ve Fanuc çevrimleri ile parça programı yaparak üretim yapmak hedeflenmektedir. Diğer kontrol üniteleri için altyapı oluşturmak. Halen çalışmakta olan operatörlerin eksiklerini gidermek ve kendilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Kursun İçeriği:

·         İşletmelerde iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyma

·         İş kazası ve meslek hastalıklarına karşı gerekli önlemleri alma

·         Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemeleri alma

·         Acil durumlarda gerekli tedbirleri alma

·         CNC Torna tezgâhını tanıma ve çalışma sırasında alınması gereken güvenlik tedbirlerini alma

·         CNC Torna tezgahların yapısı

·         CNC Torna tezgâhında koordinat istemi ve eksenleri

·         CNC Torna tezgâhın kontrol panelini tanıma

·         CNC Torna tezgâhında takımların takılması ve kontrol paneline tanıtılması

·         CNC Torna tezgâhlarını manüel kullanma

·         CNC Torna tezgâhında kullanılan ISO kodları

·         CNC Tornada Fanuc kodları ve program yapısı

·         CNC Tornada (Fanuc) programlama yapma

·         CNC Tornada (Fanuc) çevrim komutları

·         CNC Tornada (Fanuc) çevrimler ile NC program yapma

·         CNC Tornada NC programın grafik ekranda (simülasyon) test etme ve düzeltmeler yapma

·         CNC Tornada güvenli modda imalat yapma

·         CNC Tornada iş parçasın ölçme ve düzeltmeler yapma

·         CNC Torna tezgâhında seri moda alma ve üretim yapma

Kursa Katılmak için Gerekli Ön Şartlar:

Okuryazar olmak. Temel teknik resim, Ölçme kontrol bilgisi ve Talaşlı imalat tekniği eğitimlerini almış olmak veya işletmelerde CNC tezgâh operatörleri ve Üniversal torna tezgâhlarında çalışmış veya çalışıyor olmak.

Kimler Katılabilir?

1. MYO ve Fakültelerin üretim teknolojileri alanında mezun veya öğrenci olmak,

2. Meslek liseleri ve dengi okulların ilgili bölümlerinde mezun olmak,

3. Okuryazar olup CNC makinelerinde çalışan operatörler ve Üniversal torna tezgâhında çalışanlar kurs programına katılabilir.

Kurs Sonunda Kazanılacak Bilgi ve Beceriler:

Çalışma ortamında İş sağlığı ve güvenlik kurallarını bilir ve çalışmalarında gerekli tedbirleri alır.

CNC torna tezgâhında (Fanuc) kontrol panelin ara yüzünü tanır ve ISO kod sisteminde kullanılan kodların anlamını öğrenir ve ISO ve Fanuc çevrimleri ile programlama yapar.

CNC torna tezgâhında ilk mamul üretim yapar gerekli kontrolleri ve düzeltmeler yaparak tezgâhı seri üretime hazırlar.

Kursiyerin Çalışacağı Sektör (Ne Tür İşyerleri)

Kamu ve özel sektör.

Kursiyerin Çalışacağı Konum (Ne Tür İşler)

İşletmelerde üretimde aşamasında, Bilgisayar Kontrollü Tezgâhlarda (CNC)  operatör ve programcı olarak çalışabilirler. 

Süre:

Toplam kurs süresi 73 saattir. 9 hafta sürer.

Hafta içi gündüz 09:00-13:00, hafta içi akşam 18:00-22:00 saatleri arasında,

Hafta sonu 09:00-13:00 veya 13:00-18:00 saatleri arasında düzenlenir.

KURS PLANI

CNC Tornada Programlama - FANUC Geliştirme ve Uyum Eğitimi

MODÜL 1: ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

1.İş yerinde güvenlik önlemlerini alınması                   

1.1.İş güvenliğini tanımı

1.2.İş güvenliğinin önemi

1.3.İş güvenliğinin amacı 

1.4.İşçi sağlığı

1.5.Tüm takım tezgâhları ile ilgili ortak güvenlik önlemleri

1.6.Koruyucu araçlar 

1.7.Makinelere takılan koruyucu aparatlar

1.8.Binalarda güvenliği tehdit edici unsurlar

1.9.Elektrik tesisatlarının  sıralanması                          

1.10.Isıtma ve havalandırma tesisatlarının sıralanması   

2. Meslek hastalıklarına karşı güvenlik önlemlerinin alınması  

2.1.Meslek hastalıkların çeşitleri

2.2.Meslek hastalıkları için gerekli önlemler
3.İş yerinde olabilecek kaza ve yaralanmaların sebepleri ve gerekli tedbirlerin alınması

4.İş yerinde çıkabilecek yangınlar için önlem alabilecek ve gerekli müdahaleyi yapma 

4.1.Yanma olayı 

4.2.Yangın çeşitleri

4.3.Yangının nedenleri

4.4.Yangın söndürmede kullanılan yöntemler

4.5.Söndürücü maddeler

4.6.Yangın önlemlerin

4.7.Ev ve iş yerlerinde alınacak önlemler

5.İş kazaları  sonrasında hukuki işlemleri yürütme

5.1.İş kazasının işverene bildirilmesini organize eder.

5.2.İş kazasının işveren tarafından S.G.K’ ya bildirilmesinin organize edilmesi
5.3.İş kazasında yapılacak hukuki işlemler

6.İşçi sağlığı ile ilgili iş hukuku mevzuatını kavrama 

6.1.Kanunların listelenmesi
6.2.Yönetmeliklerin listelenmesi

MODÜL 2:  CNC TORNA TEZGÂHLARI VE FANUC/ISO KOD SİSTEMİ

1. CNC torna tezgâhları genel yapısına uygun olarak kullanıp, periyodik bakım esaslarına göre tezgâhların bakımlarını yapma,

1.1. CNC Torna Tezgâhların Yapısı

1.2.CNC torna tezgâhın açılması ve kesiciyi tezgâh sıfırına gönderme

1.1. CNC Torna Tezgâhlarda Otomatik Takım İşlemleri.

1.2. CNC Tezgâhların Bakımı.

2.CNC Torna koordinat sistem ve eksenleri,

3. CNC Torna FANUC kodlarıyla program yapma,

4.. FANUC/ISO G Kodları,

4.1. Çabuk (rapıd)   Hareket (konumlama) G00

4.2. Doğrusal Enterpolosyon    G01

4.3. CNC Tornada Mutlak (Absolute)  Programlama Yapma ( G90 )

4.4. CNC Tornada Artışlı (Incremental)  Programlama Yapma ( G91 )

4.5. Dairesel Enterpolosyon G02/G03

4.6. CR Metodu (Dairesel) kullanır.

4.7. AR Metodu (Açısal) kullanır.

4.8. Geçici Durdurma Kodu G04 

4.9. Birim Komutları kullanır.

4.10. Düzlem seçim Kodları G17,G18,G19

MODÜL 3:  CNC TORNA TEZGÂHLARI VE FANUC/ISO KOD SİSTEMİ

1. CNC Torna tezgâhının kumanda panelini kullanma

1.1. LCD/CRT Operatör Paneli

1.2. Paneldeki Tuşlar ve Görevleri

1.3. Makine Kontrol Paneli

1.4. Tezgâhın Çalıştırılması ve kapatılması

2. CNC Torna arayüz detaylarını kullanarak, program dosyası ana program bloğunu ve simülasyonunu kullanma,

2.1. Program arayüz 

2.2. İş parçası sıfırlama yöntemleri (Sıfır Noktası Kaydetme G54/G55/G56/G57G587/G59)

2.3. Alından kaba talaş kaldırma,

2.4. Dış konturun kaba tornalama işlemi,

2.5. Simülasyonun diğer detayları,

2.6. Artık talaşı boşaltma (stock rem),

2.7. Finiş kesme (finishing)

2.8. Radyal kanal açma operasyonu (radıal groovıng) yapar.

2.9. Boyuna diş çekme (thread long) yapar.

2.10. Derin delik delme (deep hole drıllıng)yapar.

3. CNC Tornada Çevrim Komutları

3.1. Alın Tornalama çevrim komutları, (G94/G72)

3.2. Boyuna Tornalama çevrim komutları (G90/G71)

3.3. Delik delme ve büyütme çevrim komutları (G74/G83)

3.4. Vida çevrim komutları (G92/G76)

3.5. Kanal açma çevrim komutları

3.6. Alt Programlama

 

KURS MODÜLÜ

CNC Tornada Programlama - FANUC Geliştirme ve Uyum Eğitimi

MODÜL ADI

KAZANIM

ÖĞRENME KAZANIMLARI

SÜRE

ÇALIŞANLARIN

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Çalışanların

İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygular

 • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar.
 • Çalışanların iş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini sıralayarak gerekli önlemleri alır.
 • Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alır.
 • Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır

16

CNC TORNA TESGAHLARI VE FANUC/ISI KOD SİSTEMİ

CNC torna tezgâhlarını FANUC/ISO kod sistemiyle kullanır

 • CNC Torna tezgâhlarında otomatik takım işlemlerini yapar.
 • CNC Torna tezgâhlarında koordinat sistemlerini bilir.
 • CNC Torna FANUC kodları ile programlama yapar.
 • Fanuc/ISO G ve M kodlarını bilir.

24

FANUC İLE CNC TORNALARDA PROGRAMLAMA

FANUC ile CNC tornalarda programlama yapar

 • CNC Torna tezgâhının kumanda panelini kullanır.
 • CNC Torna arayüz detaylarını kullanarak, program dosyası ana program ve bloğunu ve simülasyon ekranını kullanır.
 • CNC Tornada Çevrim komutları ile programlama yapar.

33

TOPLAM KURS SÜRESİ (Ders Saati):

73

 

KURS ANİMASYONU

CNC Tornada Programlama - FANUC Geliştirme ve Uyum Eğitimi