x (Kapat)


“Elginkan Vakfı ismini kullanarak, öğrencilerden kişisel bilgi ve para isteyenlere

itibar etmeyiniz.”


PLC ve Operatör Paneli Programlama Geliştirme ve Uyum Eğitimi

KURS İÇERİĞİ

PLC ve Operatör Paneli Programlama Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Kursun Amacı

 

Elektrik otomasyon sistemlerinde oldukça tercih edilen plc cihazının bağlantılarını, program komutlarını uygulamalar ile öğrenmek.

 

 

 

Kursun İçeriği

 

 • Tia Portal Yazılımının tanıtılması
 • Programlanacak donanıma ait elemanların eklenmesi
 • Donanım elemanlarının özelliklerinin ayarlanması
 • S7-300 TANITILMASI:
 • S7-300 Sistem yapısı ve proje oluşturma
 • S7-300 Komut seti - Bit lojik işlemleri - Zamanlayıcı uygulamaları - Sayıcı uygulamaları
 • Yapısal programlama
  • Data bloklar 
  • Fonksiyon oluşturma ve uygulamaları
  • Fonksiyon blok oluşturma ve uygulamaları
 • Hata ve Kesme Organizasyon BloklarıSistem fonksiyonlarıKütüphane fonksiyonlarıS7-300 PLC’de Analog veri kullanmakAnalog girişlerAnalog çıkışlarAnalog işlemlerde scala kullanılması S7-300 PLC Tablo işlemleri
 • S7-300 PLC Hızlı sayıcı uygulamaları
 • S7-300 PLC Gerçek zaman saati ve uygulamaları
 • Tia Portal İle operatör panel uygulaması
 • PLC’ler arası MPI haberleşme
 • Profibus haberleşmesi ve uygulaması
 • ET-200s DP Uzak giriş-çıkış ünite haberleşmesi

 

Kursa Katılmak için Gerekli Ön Şartlar

 

Elektrik Kumanda ve Otomasyon kurs veya eğitimini almış olmak.
Katılımcı profilinde belirtilen eğitim kurumlarından mezun olanlar elektrik kumanda devreleri ve elemanları konularında bilgi sahibi değillerse 
(şalt elemanlarını tanımak, bağlamak, devre şeması tasarlayıp, kurabilmek ) temel işletme otomatik kumanda kursunu almış olmalı.

 

 

 

Kimler Katılabilir?

 

Elektrik Elektronik Teknolojisi alanında eğitim almış veya yüksek öğrenimini sürdüren, çalışan kişiler.

 

 

 

Kurs Sonunda Kazanılacak Bilgi ve Beceriler

 

PLC kullanılan bir sistemde arıza sebebini bulur, ilave saha elemanlarını PLC’ ye bağlar, PLC programını varsa editöre indirip yorumlar, değiştirir.

 

 

 

Kursiyerin Çalışacağı Sektör (Ne Tür İşyerleri)

 

Elektrik kumanda elemanları ve PLC ile otomatik kontrol yapılan her sektörde.

 

 

 

Kursiyerin Çalışacağı Konum (Ne Tür İşler)

 

Otomatik kumanda, makine ve üretim kontrolünün PLC ile denetimi ve revizyonu işlerinde çalışabilir.

 

 

 

Süre

 

Toplam kurs süresi 64 saattir. 7 hafta sürer.
 

Hafta içi akşamları 18:00-22:00 saatleri arasında, 

Hafta sonu 09.00-13.00 veya 13:30-18:30 saatleri arasında düzenlenir.

 

KURS PLANI

PLC ve Operatör Paneli Programlama Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Kurs Süresi: 64 saat

 

İŞLENECEK KONULAR

Tia Portal Programının tanıtılması

Program bileşenleri

Tia Portal Programı ile proje oluşturma

1- S7-300 TANITILMASI

a- S7300-Sistem Yapısı  ve bileşenleri 

b- S7-300 Projesi oluşturmak                      

c- Monitor/Modify Variables

2-  S7-300 KOMUT SETİ

a- Bit lojik komutlarının Ladder ve STL olarak kullanılması

b- S7-300  Zamanlama İşlemleri   ve uygulaması  

c- S7-300  Sayma İşlemleri ve Örnek Uygulamalar

d- S7-300  Karşılaştırma Komut ve uygulamaları   

e- Aritmetik ve dönüştürme komut uygulamalar

3- YAPISAL PROGRAMLAMA

a-fonksiyonlar (FC) ve uyg.    

b -Data bloklar 

c-Fonksiyon modülleri (FB)   ve uygulaması  

d- Data Type  oluşturulması ve örnek uygulamalar

4- Sitem Fonksiyonları (SFC)  

5- Sitem Fonksiyon modülleri (SFB)    

6- Kesme “OB” leri (Zaman Alarmı, geciktirme alarmları, çevrimsel alarmlar ve donanımsal alarm “OB” leri)

7- Hızlı sayıcı kullanılması

a- Rotary encoder single uygulaması   

b- Pulse-direction uygulaması

c- frekans uygulaması

d- Encoder ile Motor devir/dk ve frekans uygulaması

8- Tablolama işlemleri  ve uygulaması

9- Gerçek zaman saati ve uygulaması

10- ANALOG DEĞERLERİN İŞLENMESİ 

1-S7-300 CPU larda analog sinyal işleme

2- Analog sinyallerin skala edilmesi

3- Fırın kontrol uygulaması 

12- S7-300- S7-300  MPI haberleşmesi

13- 13- S7-300- S7-300   Profibus Haberleşmesi

14- Micromaster motor sürücü cihazının ve Operatör panelin profibus ile  haberleştirme  uygulaması

 

KURS MODÜLÜ

PLC ve Operatör Paneli Programlama Geliştirme ve Uyum Eğitimi

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

PLC elektriksel bağlantısını yapmak

PLC Programlama ve Özellikleri

40/32

2

Operatör paneli ekranı tasarlamak

Operatör Panel Programlama ve Özellikleri

40/32

 TOPLAM

80/64

 

KURS ANİMASYONU

PLC ve Operatör Paneli Programlama Geliştirme ve Uyum Eğitimi