x (Kapat)C İle Mikrodenetleyici Programlama Geliştirme ve Uyum Eğitimi

KURS İÇERİĞİ

C İle Mikrodenetleyici Programlama Geliştirme ve Uyum Eğitimi
Kursun Amacı
 

   C ile Mikrodenetleyici Programlama Geliştirme ve Uyum Eğitimi kurs programını bitiren bireyin;

1. Mikroişlemci ve mikrodenetleyicileri karşılaştırması,

2. Mikrodenetleyicilerle basit sistemleri kurması,

3. CCS C derleyicisini kullanması,

4. CCS C dili ile programlama yapması,

5. Mikrodenetleyici modüllerini kullanması, amaçlanmaktadır.
 
     
  Kursun İçeriği  
 

MODÜL_1: MİKROİŞLEMCİ VE MİKRODENETLEYİCİLER

 

01-PIC VE Mikrodenetleyici Ailesinin tanıtımı
02-PIC16F877A Mikrodenetleyicisinin Yapısı
03-1.MPLAB ın tanıtılması
03-2.MPASM kullanımı ve ayarları
03-3.ICPROG Kurulumu Genel Ayarlar
03-4.CCS resimli anlatım
03-5.MICRO_pro resimli anlatımı
04-16F877A’nın çalışabilmesi için gereken temel bağlantı
05-1.PIC BASIC Dilinin tanıtılması
05-2.ccs-pic-c-derleyici-programi-c-dili-ve-ccs-temel-esasları
05-3.PIC Asambler Programlama Dili ile mikrodenetleyici programlama
05-4.Assanbler Komutları
05-5.PIC Asambler Ve PIC 16F877 Programlama Temelleri
06-PORT Giriş çıkış işlemleri
07-Verı Transferi ve Karar işlemleri
08-Dongu Düzenlemek
09-Zaman Geciktirme Alt Programları

MODÜL_2: C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA

1-CCS resimli anlatım
2-CCS C Derleyicisi
3-CCS C Derleme İşlemleri
4-ccs kullanma kılavuzu
5-MPLAB İle C Programlama
6-1-C Dılı VE CCS C Derleyicisi Temel Kavram Ve Fonksiyonları
6-2-CCS C Derleyicisinde Kullanılan Operatörler
6-3-Göstericiler_POINTER

6-4-Yapılar_STRUCTURES
7-1-CCS Komut Seti(Ön İşlemci Komutları)
7-2-CCS Komut Seti(Mikrodenetleyici Kontrol Fonksiyonları)
7-3- CCS C Komut Seti (Karakter Fonksiyonları)
7-4- CCS C Komut Seti(Matematik Fonksiyonları)
7-5-CCS C Programı Genel Gövdesi
8-1-Port Giriş çıkış Komutları
8-2-Bit-Byte işlem Komutları
8-3-Led Yakma Ve Söndürme Uygulaması
8-4-Buton ile LED kontrol Uygulaması
8-5-Led Toggle Uygulaması
8-6-Port Okuma Ve Bilgi Gönderme uygulaması
9-1-Karar Verme Döngü işlemleri ve Gecikme Fonksiyonları
9-2-Gecikme Fonksiyonları
9-3-Buton ile BCD Sayıcı Uygulaması
9-4-Yürüyen Işık Uygulaması
9-5-Dısplay Uygulaması_(0-F)
9-6-Buton İle 0-99 Sayıcı Uygulaması
9-7-7448 ile yukarı aşağı 0-99 sayıcı devre
10-1-Port Çoğullama Uygulamaları
10-2-74164 ILE 2 Çıkışla 7 Segment dısplay uygulaması
10-3-Matris LED Displayler
10-4-Matris LED Dısplay Uygulaması
11-1-Kesmeli işlemler
11-2-Harici Kesme Uygulaması
11-3-PORT B Değişiklik Kesmesi
12-1-Zamanlayıcı Ve Sayıcı İşlemleri
12-2-TMRO Zamanlayıcı Fonksiyonları
12-3-Timer0 Uygulamasi_1
13-1-Timer1 Zamanlayıcı ve Sayıcı işlemleri
13-2-Timer1 Uygulamasi_1
14-1-Timer2 Zamanlayıcı işlemleri 
14-2-Timer2 Zamanlayıcı fonksiyonları
14-3-Timer2 Zamanlayıcı Uygulaması
15-1-WDT_Watchdog Timer_ Zamanlayıcı İşlemleri
15-2-WDT _Watchdog Timer Zamanlayıcı fonksiyonları
15-3-WDT Zamanlayıcı Uygulaması
16-1-capture-compare-pwm işlemleri
16-2-capture-compare-pwm fonksiyonları
16-3-CAPTURE işlemleri
16-4-CAPTURE Mod Uygulaması
16-5-COMPARE işlemleri
16-6-COMPARE Mod Uygulaması
16-7-PWM _Pals Genişlik Modülasyonu_  işlemleri
16-8-PWM Mod Uygulaması_1
17-1-Tuş Takımı Uygulamaları
17-2-Tuş Takımı Uygulaması_1
18-1-Karakter LCD ve Grafik LCD Uygulamaları
18-2-Karakter LCD Kontrol Fonksiyonları
18-3-Grafik LCD Uygulamaları
19-1-Analog-Dıjıtal Modül İşlemleri
19-2-ADC Modül Fonksiyonları
19-3-ADC Uygulaması_1
19-4-Sıcaklık Sensör uygulamaları
19-5-LM35 Sıcaklık Sensör Uygulaması
20-1-RS 232 Seri İletişim
20-2-RS 232 Seri İletişim Uygulaması
21-1-DC Motor Uygulamaları
21-2-Step Motor Uygulamaları
22-1-RF-iletişim modülü

 
  Kursa Katılmak için Gerekli Ön Şartlar  
  Temel ve Dijital Elektronik Bilgisine sahip olmak, basit algoritma bilgisine sahip olmak.  
     
  Kimler Katılabilir?  
 

18 yaşını tamamlamış olmak ve sağlık durumu kurs programı uygulamalarını yapmaya elverişli olmak şartıyla aşağıdaki koşullardan herhangi birini karşılayanlar kurs programına katılabilirler.

a. Meslek liselerinin veya dengi okulların ilgili bölümü mezunu olmak,

b. MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak,

c. Okuryazar olup, işletmelerin ilgili bölümlerinde 24 ay çalışmış veya çalışıyor olmak.
 
     
  Kurs Sonunda Kazanılacak Bilgi ve Beceriler  
  Temel mikrodenetleyicileri tanır.
Temel mikrodenetleyicilerin dahili birimlerini bilir ve bunları kullanır.
Temel mikrodenetleyiciler ile ilgili basit sistem tasarımı yapar
Temel mikrodenetleyici sistemlerin programlarını çeşitli dillerde yapabilir.
 
     
  Kursiyerin Çalışacağı Sektör (Ne Tür İşyerleri)  
 

Elektrik-elektronik ve otomasyon alanında, hizmet veya üretim yapan işyerlerinde,

İşletmelerin elektrik bakım ve ARGE birimlerinde,

İşletme otomasyonu ile ilgili kuracağı özel işyerinde.   

 
     
  Kursiyerin Çalışacağı Konum (Ne Tür İşler)  
 

İşletmelerin elektrik bakım birimlerinde teknik eleman olarak çalışabilir,

Özel işyeri kurarak işletmelerin elektrik otomasyonu işlerini kurabilir ve bakımını yapabilir,

İşletmelerin ARGE birimlerinde arge uzmanı olarak çalışabilirler.                              

 
     
  Süre  
 

Toplam kurs süresi 40 saattir

 Hafta içi düzenlendiğinde 4 hafta sürer.

Pazartesi, Salı, Çarşamba 18:00-22:00 veya Çarşamba, Perşembe, Cuma 18:00-22:00

Hafta sonu düzenlendiğinde 8 hafta sürer. 09:00-13:00 veya 13:00-18:00 saatleri arasında düzenlenir.

 

KURS PLANI

C İle Mikrodenetleyici Programlama Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Kurs Süresi: 40 saat

SÜRE

İŞLENECEK KONULAR

2

MODÜL_1: MİKROİŞLEMCİ VE MİKRODENETLEYİCİLER

01-PIC VE Mikrodenetleyici Ailesinin tanıtımı

02-PIC16F877A Mikrodenetleyicisinin Yapısı

03-1.MPLAB’ın tanıtılması

03-2.MPASM kullanımı ve ayarları

03-3.ICPROG Kurulumu Genel Ayarlar

03-4.CCS resimli anlatım

03-5.MICRO_pro resimli anlatımı

2

04-16F877A’nın çalışabilmesi için gereken temel bağlantı

05-1-PIC BASIC Dilinin tanıtılmaası

2

05-2-ccs-pic-c-derleyici-programi-c-dili-ve-ccs-temel-esasları

05-3-PIC Asambler Programlama Dili ile mikrodenetleyici programlama

2

05-4-Assanbler Komutları

05-5-PIC Asambler Ve PIC 16F877 Programlama Temelleri

2

06-PORT Giriş çıkış işlemleri

2

07-Verı Transferi ve Karar işlemleri

2

08-Dongu Düzenlemek

2

09-Zaman Geciktirme Alt Programları

2

MODÜL_2: C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA

1-CCS resimli anlatım

2-CCS C Derleyicisi

3-CCS C Derleme İşlemleri

4-ccs kullanma kılavuzu

5-MPLAB İle C Programlama

2

6-1-C Dılı VE CCS C Derleyicisi Temel Kavram Ve Fonksiyonları

6-2-CCS C Derleyicisinde Kullanılan Operatörler

6-3-Göstericiler_POINTER

6-4-Yapılar_STRUCTURES

2

7-1-CCS Komut Seti(Ön İşlemci Komutları)

7-2-CCS Komut Seti(Mikrodenetleyici Kontrol Fonksiyonları)

7-3- CCS C Komut Seti (Karakter Fonksiyonları)

7-4- CCS C Komut Seti(Matematik Fonksiyonları)

7-5-CCS C Programı Genel Gövdesi

2

8-1-Port Giriş çıkış Komutları

8-2-Bit-Byte işlem Komutları

8-3-Led Yakma Ve Söndürme Uygulaması

8-4-Buton ile LED kontrol Uygulaması

2

8-5-Led Toggle Uygulaması

8-6-Port Okuma Ve Bilgi Gönderme uygulaması

9-1-Karar Verme Döngü işlemleri ve Gecikme Fonksiyonları

2

9-2-Gecikme Fonksiyonları

9-3-Buton ile BCD Sayıcı Uygulaması

9-4-Yürüyen Işık Uygulaması

9-5-Dısplay Uygulaması_(0-F)

9-6-Buton İle 0-99 Sayıcı Uygulaması

9-7-7448 ile yukarı aşağı 0-99 sayıcı devre

2

10-1-Port Çoğullama Uygulamaları

10-2-74164 ILE 2 Çıkışla 7 Segment dısplay uygulaması

10-3-Matris LED Displayler

10-4-Matris LED Dısplay Uygulaması

11-1-Kesmeli işlemler

11-2-Harici Kesme Uygulaması

11-3-PORT B Değişiklik Kesmesi

2

12-1-Zamanlayıcı Ve Sayıcı İşlemleri

12-2-TMRO Zamanlayıcı Fonksiyonları

12-3-Timer0 Uygulamasi_1

13-1-Timer1 Zamanlayıcı ve Sayıcı işlemleri

13-2-Timer1 Uygulamasi_1

14-1-Timer2 Zamanlayıcı işlemleri

14-2-Timer2 Zamanlayıcı fonksiyonları

14-3-Timer2 Zamanlayıcı Uygulaması

15-1-WDT_Watchdog Timer_ Zamanlayıcı İşlemleri

15-2-WDT _Watchdog Timer Zamanlayıcı fonksiyonları

15-3-WDT Zamanlayıcı Uygulaması

2

16-1-capture-compare-pwm işlemleri

16-2-capture-compare-pwm fonksiyonları

16-3-CAPTURE işlemleri

16-4-CAPTURE Mod Uygulaması

16-5-COMPARE işlemleri

16-6-COMPARE Mod Uygulaması

16-7-PWM _Pals Genişlik Modülasyonu_  işlemleri

16-8-PWM Mod Uygulaması_1

2

17-1-Tuş Takımı Uygulamaları

17-2-Tuş Takımı Uygulaması_1

18-1-Karakter LCD ve Grafik LCD Uygulamaları

18-2-Karakter LCD Kontrol Fonksiyonları

18-3-Grafik LCD Uygulamaları

2

19-1-Analog-Dıjıtal Modül İşlemleri

19-2-ADC Modül Fonksiyonları

19-3-ADC Uygulaması_1

19-4-Sıcaklık Sensör uygulamaları

19-5-LM35 Sıcaklık Sensör Uygulaması

20-1-RS 232 Seri İletişim

20-2-RS 232 Seri İletişim Uygulaması

2

21-1-DC Motor Uygulamaları

21-2-Step Motor Uygulamaları

22-1-RF-iletişim modülü

 

KURS MODÜLÜ

C İle Mikrodenetleyici Programlama Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Kurs Süresi: 40 saat

C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ KURSU MODÜLLERİ VE ZAMAN TABLOSU

MODÜL ADI

KAZANIM

ÖĞRENME KAZANIMLARI

SÜRE

MİKROİŞLEMCİ VE MİKRODENETLEYİCİ

 

Mikrodenetleyiciyi tanıyarak, çevre birimlerini kullanır ve sistem tasarımı yapar.

Mikroişlemci ve mikrodenetleyicileri karşılaştırır.

Mikrodenetleyicilerle basit sistemleri kurar.

16

C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA

Mikrodenetleyicilerle CCS C dilinde programlar yazıp CCS C editörünü uygun şekilde kullanır.

 CCS C derleyicisini kullanır.

 CCS C dili ile programlama yapar.

 Mikrodenetleyici modüllerini kullanır.

24

TOPLAM KURS SÜRESİ Ders saati:

40

 

KURS ANİMASYONU

C İle Mikrodenetleyici Programlama Geliştirme ve Uyum Eğitimi